Zápisy z okresního shromáždění

  Zápis z okresního shromáždění členů České lékařské komory Brno-venkov, které se konalo dne 14. 9. 2020 Předseda OS Brno-venkov MUDr. Jiří Rašovský přivítal přítomné, přečetl program a vyzval přítomné, zda chtějí doplnění programu. Nikdo se nepřihlásil. Úvodem MUDr. Rašovský poznamenal, že se…


  Zápis z okresního shromáždění členů České lékařské komory Brno-venkov, , které se konalo dne 21.4.2015   Předseda OS Brno-venkov MUDr. Josef Fiala přivítal přítomné, přečetl program a vyzval přítomné, zda chtějí doplnění programu. Nikdo se nepřihlásil. Počet členů k 21.4.2015 je 378. Okresní…


  ZÁPIS Z OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ OSL ČLK BRNO-VENKOV konaného dne 24. března 2014 v malém sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 6 Hlasováním byl schválen program jednání podle pozvánky. Okresní shromáždění se sešlo v neusnášeníschopném počtu. OSL ČLK Brno venkov má 364 členů, přítomno…


Z Á P I S z jednání okresního shromáždění OS ČLK Brno – venkov, konaného 26. 3. 2013 od 17.00 hod. v malém sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 6 __________________________________________________________________________   1. Jednání zahájil předseda OS MUDr. Josef Fiala Hlasováním byl schválen…


Z Á P I S z jednání okresního shromáždění OS ČLK Brno – venkov, konaného 15.3.2012 od 17.00 hod. v sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 6 __________________________________________________________________________ 1. Jednání zahájil předseda OS MUDr. Josef Fiala Hlasováním schválen program jednání podle…


 Z Á P I S z jednání České lékařské komory, okresního sdružení lékařů Brno - venkov, konaného 28. března 2011 od 17.00 hodin v malém sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 4/6 ____________________________________________Přítomní členové OS dle prezenčních listin Hosté: pí. Baláčová, zástupkyně…


Z Á P I S z okresního shromáždění České lékařské komory, okresního shromáždění lékařů Brno-venkov, konaného 22. 3. 2010 v Brně, v malém sálu Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 4/6 od 17.00 hod.1.                   Okresní shromáždění zahájil přivítáním přítomných předseda OS MUDr.…


Z Á P I Sz jednání okresního shromáždění lékařů OSL ČLK Brno-venkov ze dne 26. března 2009 od 17.00 do 20.00 hod. v Brně, v malém sálu Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6 1/ Jednání zahájil předseda OS MUDr. Josef Fiala přivítáním přítomných členů a hostů. Hlasováním schválen program dle…


Zápis z jednání okresního shromáždění OS ČLK Brno-venkov, konaného dne 6. 3. 2008 od 17.00 do 20.00 hod. v sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 6.


Zápis z okresního shromáždění ČLK OS Brno-venkov konaného 27. března 2007 od 17.00 hod. v malém sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo náměstí 6.


©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město