Archív článků

 Tisková zpráva  Okresní správy sociálního zabezpečení nebudou zahajovat z moci úřední řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity  Praha 7. 11. 2008  V souvislosti s přijetím nového zákona o nemocenském pojištění dochází od 1. ledna 2009 ke zrušení dlouholeté právní úpravy…


Vážené kolegyně, vážení kolegové, zkotrolujte si, prosím, dodatky smluv od zdravotních pojišťoven. Zaznamenal jsem u ZP 207 a 211 snížené částky za bod v odbornostech 001 a 305. Planá je úhradová Vyhláška č. 396/2010 Sb. Najdete si na Portálu veřejné správy České republiky ("portal.gov.cz") MUDr. Josef…


  Dodatek ke smlouvám, který předkládá nová ZP č. 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Upozorňuji na zásadní změnu  v trvání smluvního vztahu, kterou bez předchozího upozornění vložila ČPZP do Dodatku  v č. 6 (Doba účinnosti, způsob a důvody ukončení smlouvy). Je zásadně odlišná podmínka…


©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město