Krajská rada ČLK Jihomoravského kraje

Krajské rady ČLK byly zřízeny rozhodnutím sjezdu delegátů ČLK v roce 2000. Tehdy se v souvislosti s přechodem státní správy na kraje a zrušením okresních úřadů projevila absence krajského článku ČLK jako partnera krajských orgánů státu, ale i krajských poboček zdravotních pojišťoven.
 
Krajské rady ČLK jsou poradní a koordinační orgány ČLK na úrovni krajů. Radu tvoří všichni předsedové příslušných okresních sdružení lékařů ČLK v daném kraji.Jednání se mohou účastnit také členové představenstva ČLK z daného kraje. Předsednictví Rady kraje „rotuje“, každý rok vykonává funkci jeden z předsedů OS ČLK (v pořadí podle počtu členů OS).
 
Krajské rady ČLK jsou především orgány koordinující činnost jednotlivých okresních sdružení a jsou také partnery v jednání s krajskými orgány státní správy a samosprávy při řešení problémů, které spadají do působnosti komory.
 
Připravuje se transformace čestných rad a revizních komisí okresních sdružení ČLK na krajské čestné rady ČLK a krajské revizní komise ČLK.
 
Složení Krajské rady ČLK Jihomoravského kraje: 
  
OKRESNÍ SDRUŽENÍ
PŘEDSEDA
Blansko
MUDr. Ivo Procházka 
Brno-město
MUDr. Svatopluk Dobeš
Brno-venkov
MUDr. Jiří Rašovský
– současný předseda KR ČLK Jihomoravského kraje
Břeclav
MUDr. Karel Klanica
Hodonín
MUDr. Vladimír Okáč
Vyškov
MUDr. Zdena Pitáková
Znojmo
MUDr. Petr Urbanovský

Tajemnice Rady kraje ČLK Jihomoravského kraje


Dagmar Doležalová

Kontakt:
Rada kraje ČLK Jihomoravského kraje
Příkop 4, 602 00  BRNO
(objekt IBC, 3. patro)

Telefon: 545 176 157
Fax: 545 176 178
E-mail: brno@clkcr.cz

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město