Dokumenty

Žádost o akreditaci školícího pracoviště


Žádost o akreditaci k pořádání školících akcí


Žádost o licenci školitel


Žádost o vydání licence


Žádost o přijetí za člena ČLK


Žádost o vydání potvrzení o profesní bezúhonnosti


Žádost o vydání diplomu celoživotního vzdělávání


Žádost o přeregistraci


Žádost o získání oprávnění k preskripci


Žádost o úlevu z placení členského příspěvku z důvodu čerpání MD, RD

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město