Revizní komise OS ČLK Brno-město a její členové

Revizní komise okresního sdružení má 3 až 5 členů, z nichž volí předsedu; ten řídí její činnost.
Revizní komise kontroluje činnost okresního sdružení, pozastavuje rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy komory, šetří stížnosti a podává návrh na zahájení disciplinárního řízení.

Členové RK OSL ČLK Brno-město

MUDr. Petr Hrbek
Narozen v r. 1961. Promoce na LF MU v r. 1985. V r. 1988 složil atestaci I. st. v oboru A + R, v r. 1993 složil atestaci II. st. v oboru A + R. V r. 1999 složil atestaci v oboru urgentní medicína.
Od r. 1997 do 2017 působil na ZZS Jm kraje jako vedoucí lékař územního oddělení Brno. V r. 2017 přešel k ZZS Kraje Vysočina.
Pro funkční období 2015 - 2020 byl MUDr. Hrbek zvolen předsedou RK OSL ČLK Brno-město.
MUDr. Hrbek byl i v dalším funkčním období 2020 - 2025 zvolen předsedou RK OSL ČLK Brno-město.

MUDr. Jitka Ryšánková, CSc.
Narozena v r. 1936, promovala na LFMU v r. 1960. Po promoci působila v nemocnici ve Svitavách, od r. 1964 do r. 1993 na ORL klinice FN U sv. Anny. Atestaci I. st. z ORL složila v r.1963, atestaci II. st. v r. 1971, kandidátskou práci obhájila po r. 1989. Od r. 1994 pracuje jako soukromá ORL lékařka.
V uplynulých dvou funkčních obdobích byla členkou představenstva OSL.

MUDr. Vlastimil Páral
Narozen v r. 1958. Promoce na LF MU v r. 1984. Atestaci II. st. v oboru gynekologie a porodnictví složil v r. 1991.
Od r. 1994 provozuje privátní gynekologické zařízení GYN-LINE.

doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.
Narozen v r. 1963. Promoce na LF MU v r. 1988. V r. 1991 složil atestaci I. st. z chirurgie, v r. 1997 atestaci II. st. z chirurgie. V r. 2008 získal specializaci v oboru intenzivní medicína. V r. 2016 získal specializovanou způsobilost v oboru chirurgie a hrudní chirurgie.
V současné době vykonává funkci primáře na Klinice operační onkologie v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.
Narozen v r. 1982. Promoce na LF MU v r. 2006.
V r. 2012 získal specializovanou způsobilost v oboru kardiologie. V současné době pracuje ve Fakultní nemocnici Brno na interní kardiologické klinice. Zároveň provozuje privátní kardiologickou praxi v Brně.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město