Aktuality

Okresní shromáždění lékařů OSL ČLK Brno-venkov 2020

   

 

P O Z V Á N K A

    

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 

srdečně Vás zveme na pravidelné okresní shromáždění členů
okresního sdružení lékařů České lékařské komory Brno-venkov. 

Okresní shromáždění lékařů se bude konat
 

v pondělí 14. září 2020 v 17.00 hodin v malém konferenčním sálu  

v Kanceláři veřejného ochránce práv ("Ombudsman"), Údolní 39 v Brně

 Program:

  1. Zahájení
  2. Volba pracovního předsednictva, volba návrhové a mandátové komise
  3. Zpráva o činnosti OSL ČLK Brno-venkov, zpráva o hospodaření OSL, zpráva revizní komise OSL, zpráva čestné rady OSL
  4. Volba předsedy OSL, představenstva OSL, revizní komise OSL, čestné rady OSL, volba delegátů sjezdu  ČLK 
  5. Diskuse
  6. Přijetí usnesení, závěr 

Vzhledem k trvajícímu riziku infekce při epidemii COVID 19 prosíme všechny účastníky našeho shromáždění o používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Těšíme se na setkání s Vámi.

V Brně dne 20. srpna 2020     

                                                          

Za představenstvo OSL ČLK Brno-venkov

MUDr. Jiří Rašovský
předseda


„Mladí lékaři“

Z usnesení XXIII. Sjezdu ČLK – Brno, listopad 2009
Mladí lékaři – pozvánka na ustavující shromáždění o.s. Mladí lékaři  

Program ustavujícího sněmu Mladí lékaři o.s.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město