Informace lékařům

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 


zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Lékaři LPS provádějí u ošetřujícího lékaře kontrolu správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN) a potřeby ošetřování (dále jen PO),správnosti vedení evidence dočasně práce…


upřesnění ošetřujícího lékaře pro účely aplikace ZNP 


©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město