Jak získat Diplom celoživotního vzdělávání

Diplom celoživotního vzdělávání (dále jen Diplom CVL) vydává OS ČLK, ve kterém je lékař registrován na základě předložení žádosti a dokladů o účasti na vzdělávacích akcích (pokud možno originálů, které budou lékaři vráceny při vyzvednutí Diplomu CVL).

Žádost obsahuje titul, jméno, příjmení a funkci lékaře a doklady o absolvování akcí zařazených do systému celoživotního vzdělávání lékařů - potvrzení o získaných kreditech, potvrzení o stážích, klinických dnech, publikační a přednášková činnost atd.

Diplom CVL náleží lékaři, který za období posledních 5 let získal minimálně 150 kreditů. Platnost Diplomu CVL je 5 let od data vydání.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město