Představenstvo OS ČLK Brno-město

PŘEDSEDA

MUDr. Svatopluk Dobeš
Narozen v r. 1962 v Kyjově. Promoval v r. 1987 na LFMU Brno, atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství složil v r. 1993, II. stupně v r. 1998.
Po promoci pracoval v nemocnici Kyjov do r. 1993, poté nastoupil na místo samostatného internisty v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde setrvává dodnes.
V předchozím volebním období zastával funkci předsedy revizní komise OS.
Pro další funkční období 2020 - 2025 byl opět zvolen předsedou OSL ČLK Brno-město. 


ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA 

MUDr.  Jiří Berka
Narozen v r. 1953 v Brně. Promoce na LF MU v r. 1977. Atestaci I. st. v oboru psychiatrie složil v r. 1980 a v r. 1987 získal atestaci II. stupně.
Od r. 1993 provozuje soukromou psychiatrickou praxi.

MUDr. Alice Fryčková
V r. 1990 promovala na LF MU. Atestaci I. st. v oboru ORL složila v r. 1995, atestaci v oboru dětská ORL získala v r. 2001.
Od r. 1992 pracuje na Klinice dětské ORL FN Brno.

doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc. 
Narozen v r. 1953, na 1. LF UK v Praze promoval v r. 1979. V r. 1983 složil atestaci I. st. v oboru chirurgie, v r. 1990 získal specializaci v oboru plicní chirurgie.
V současné době pracuje na Chirurgické klinice - JIP2 ve Fakultní nemocnici v Brně a současně provozuje NZZ CBC Vznik s.r.o.

doc. MUDr. Jiří Jochymek, PhD.
Narozen v r. 1965 v Brně. Na LF MU promoval v r. 1989. Atestaci I. st. v oboru ortopedie složil v r. 1992 a v r. 1997 složil atestaci II. stupně.
Od r. 1990 pracuje na Klinice dětské ortopedie, chirurgie a traumatologie FN Brno. Od r. 1996 pracuje na LF MU jako odborný asistent KDOCHT.

MUDr. Michal Klimovič, PhD.
Narozen v roce 1962 v Hustopečích v Brna. Promoval na Lékařské fakultě Masarykovy university v roce 1988. Atestaci I. stupně z anesteziologie a resuscitace složil v r. 1991, atestaci II. stupně v r. 1996. V roce 2002 složil atestaci I. stupně z pediatrie. V roce 2006 získal specializovanou způsobilost lékaře v oboru dětské lékařství.
V předchozích letech působil jako primář Dětského odd. Nemocnice Boskovice. Od r. 2020 provozuje privátní praxi jako praktický lékař pro děti a dorost.

prim. MUDr. Dalibor Klusáček
Narozen v r.1952, v r.1977 promoval na LF MU Brno . V r. 1981 složil atestaci I.st. z pediatrie, v r. 1985 atestaci II.st. V r. 2007 získal specializovanou způsobilost v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie. 
Od promoce dosud pracuje ve Fakultní nemocnici  Brno na Pediatrické klinice. Zabývá se dětskou gastroenterologií. Je členem Pediatrické a Gastroenterologické společnosti.
V současné době je zástupcem přednosty pro LPP pro Specializované ambulantní úseky Pek. 

MUDr.Jindřich Olšovský, Ph.D.
Narozen v r. 1962, na LF MU v Brně promoval v r. 1987. V r. 1990 získal atestaci I. st. v oboru interní lékařství, v r. 1994 získal specializaci v oboru diabetologie. V r. 2011 získal specializovanou způsobilost v oboru diabetologei a endokrinologie.
V současné době pracuje na II. interní klinice FN u sv. Anny ve funkci zástupce přednosty pro LPP.

MUDr. Helena Schneiderová
V r. 1986 promovala na LF MU v Brně. V r. 1989 složila atestaci I. st. v oboru pediatrie, v r. 1995 získala specializaci v oboru lékařská imunologie. V r. 2009 získala specializovanou způsobilost v oborech alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství a PLDD. 
Od r. 1989 pracuje na Pediatrické klinice FN Brno.

MUDr. Václav Vraspír, PhD.
Narozen v r. 1958. Na LF MU v Brně promoval v r. 1983. Atestaci I. st. v oboru chirurgie složil v r. 1986, v r. 1992 získal atestaci II. stupně.
V letech 1995 - 2013 pracoval na chirurgickém odd. Nemocnice Milosrdných bratří v Brně a následně na chirurgickém odd. SurGal Clinic v Brně. V současné době provozuje privátní chirurgickou a proktologickou ambulanci.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město