Aktuality

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů se objevila znepokojivá informace, že jménem ÚOOÚ jsou telefonicky kontaktování lékaři s tím, že ÚOOÚ provádí vzdálenou kontrolu zabezpečení osobních údajů klientů v počítačové databázi lékařů anebo zdravotnických…


Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:   PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY (ONM)   Odborné požadavky: VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené…


Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:   PRIMÁŘ/-KA KLINIKY KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE (KKOP)   Odborné požadavky: VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené…Lékař/-ka – Gastroenterologické oddělení Gastroenterologické oddělení Masarykova onkologického ústavu přijme lékaře/ku na úvazek 0,2-1,0 k rozšíření endoskopického týmu. Nově zrekonstruované a vybavené pracoviště se specializuje na prevenci, léčbu prekanceróz, EUS i řešení paliativních…


pro dospělé na Poliklinice Kuklenská 31, Brno  (Poliklinika I. brněnské strojírny) o počtu pacientů cca 500 + 3 malé organizace. Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Další informace na mobilu: 723 158 408 608 416 628 dopoledne


Bohužel, se dosud objevují případy lékařů v Brně, kteří nejsou vedeni na seznamu Jihomoravského kraje. Proto odbor zdravotnictví JMK (nově vedený JUDr. Romanem Heinzem) vytvořil interaktivní dotazník, kterým chce provést rychlou aktualizaci ambulantních lékařů (soukromých zdravotnických zařízení na území města…


Sekce mladých lékařů ČLK vznikla na jaře roku 2016 s cílem sdružovat a zastupovat zájmy mladých lékařů především v oblasti postgraduálního vzdělávání, ale také v oblasti problematiky finančního ohodnocení a pracovních podmínek. Mladí lékaři ČLK se budou snažit, aby při důležitých rozhodováních ohledně…


V.I.P. POJIŠTĚNÍ

Datum:

Vzhledem k často se opakujícím dotazům k VIP pojištění, které je u Kooperativy pojišťovny sjednáno pro členy ČLK pro případ profesní odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu lékařského povolání předkládáme instrukce a odpovědi na často se opakující dotazy, zpracované ředitelem právního odd. ČLK…


  Zápis z okresního shromáždění členů České lékařské komory Brno-město, které se konalo dne 14. 4. 2015   Okresní shromáždění ČLK Brno zvolilo : -          pracovní předsednictvo : MUDr. Jiří Mach, Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Svatopluk Dobeš ,MUDr. Jiří Dušek, MUDr. Petr Neugebauer,…


publikační systém: Synetix
©2004-2022 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město