Aktuality

Kontroly SÚKL

Datum:

V poslední době se množí stížnosti lékařů na kontroly, které provádí SÚKL. Právní oddělení ČLK zpracovalo informaci o povinnostech zdravotnických zařízení i povinnostech, které musí plnit podle současné platné legislativy kontroloři SÚKL. Dokument ke stažení a vytištění   KONTROLY SÚKL - PRÁVA…


Kociánka 6, 612 00 Brno nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP: péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytupéči zdravotní (pediatr,…Členové představenstva ČLK, předsedové OS ČLK a zástupci lékařské akademické obce 1)     odmítají návrh poslance Kochana a dalších na novelu zákona č. 220/1991 Sb., jehož přijetí by nevedlo ke zlepšení fungování profesní lékařské samosprávy, ale  ke ztrátě její samostatnosti a pravděpodobně…


Z Á P I S z jednání okresního shromáždění OSL ČLK Brno-město konaného dne 19. března 2007 od 17.00 hodin ve velkém sále Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 6 Jednání zahájil v 17.00 hod. předseda OS ČLK Brno-město MUDr. Jiří Mach přivítáním přítomných členů OS, ředitelů brněnských nemocnic…


VOLEBNÍ LISTINA

Datum:

OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OSL ČLK BRNO-MĚSTO DNE 14. BŘEZNA 2005Volba předsedy OSL ČLK Brno-město:Odevzdáno hlasovacích lístků:250 platných3 neplatnéVolí se 1 kandidát.Výsledek: MUDr. Mach Jiří Prof. MUDr. Kostřica Rom, CSc.170  hlasů80 hlasůVolba představenstva OSL ČLK Brno-město:Odevzdáno hlasovacích…


Upozornění

Datum:

Upozornění pro lékaře ze zahraničí, kteří chtějí pracovat na území České republikyV souvislosti s přijetím nového zákona č. 95/2004 Sb. oprávnění k výkonu lékařské praxe získavají lékaři z členských států EU vydáním rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví s tím, že podmínkou tohoto rozhodnutí je vedle…


Informace členům ČLK Krajský úřad Jihomoravské kraje - odbor zdravotnictví se na naše okresní sdružení obrátil se žádostí o informování členů ČLK ohledně povinnosti předložit doklady o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti ve smyslu ust. § 44 odst. 14 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání…


publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město