SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK

Sekce mladých lékařů ČLK vznikla na jaře roku 2016 s cílem sdružovat a zastupovat zájmy mladých lékařů především v oblasti postgraduálního vzdělávání, ale také v oblasti problematiky finančního ohodnocení a pracovních podmínek. Mladí lékaři ČLK se budou snažit, aby při důležitých rozhodováních ohledně směřování medicíny v ČR byl slyšen a brán v potaz i názor mladých lékařů.

Sekce mladých lékařů ČLK je oficiální platforma v rámci České lékařské komory, která aktivně hájí zájmy mladých neatestovaných a atestovaných lékařů do 35 let. Sekce se řídí vlastním statutem a její členové si volí svůj výkonný výbor. Zástupci Sekce mají právo účastnit se zasedání Představenstva ČLK. Prostřednictví této své sekce realizuje lékařská komora své členství v EJD (Evropská organizace mladých lékařů).

Cílem Sekce mladých lékařů ČLK je hájit zájmy mladých lékařů a přenášet jejich názory a požadavky dále do jednacích procesů celé komory. Sekce pořádá pravidelně svůj celorepublikový sjezd a s pomocí dalších orgánů a kanceláří ČLK zajišťuje odborné akce a poradenství pro mladé kolegyně a kolegy.

Názory, průzkumy a rady publikuje Sekce v časopise ČLK Tempus medicorum a dále spravuje internetovou stránku http://www.juniordoctor.cz i Facebookový profil Sekce mladých lékařů ČLK, kde můžete získávat ty nejaktuálnější informace. Kontaktovat Sekci mladých lékařů ČLK můžete také na mailové adrese sekcemladychlekaruclk@gmail.com

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město