INFORMACE PRO AMBULANTNÍ LÉKAŘE, PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

Bohužel, se dosud objevují případy lékařů v Brně, kteří nejsou vedeni na seznamu Jihomoravského kraje.

Proto odbor zdravotnictví JMK (nově vedený JUDr. Romanem Heinzem) vytvořil interaktivní dotazník, kterým chce provést rychlou aktualizaci ambulantních lékařů (soukromých zdravotnických zařízení na území města Brna), kteří žádají zásobování osobními ochrannými pomůckami.                                                              

Nové výdejní místo OOP pro brněnské lékaře je v areálu Výstaviště - brána č.4, pavilon E (mezi hotely Voroněž a Holiday Inn, zastávka MHD Velodrom bus č.35 a 84).

Termíny dodávek osobních ochranných pomůcek pro lékaře zatím nemají pravidelný řád a dozvídáme se o nich vždy bezprostředně.

Odkaz na interaktivní formulář


MUDr. Svatopluk Dobeš

Předseda ČLK Brno-město

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město