Aktuality
Okresní shromáždění lékařů ČLK OSL Brno-město 2015
  Zápis z okresního shromáždění členů České lékařské komory Brno-město, které se konalo dne 14. 4. 2015   Okresní shromáždění ČLK Brno zvolilo
Inzerce
Hledáme uchazeče o pracovní pozici
Nabízíme:   ·      &

Úvod

OZNÁMENÍ

Vzhledem k blížícímu se konci roku připravilo OSL ČLK Brno-město pro své členy následující cyklus adventních koncertů:


Podrobný program adventních koncertů naleznete zde

Adventni_koncerty - program


ADVENTNÍ CESTA BRNĚNSKÝMI CHRÁMY

čtvrtek 1. prosince 2016 ve 20.00 hodin

Chrám Jana Ámose Komenského - Červený kostel, Komenského náměstí

Vstup do adventu v Červeném kostele

- Dómský komorní sbor Brno
sbormistr Dagmar Kolařová
varhany Petr Kolař

Zlato v hrdle prozáří čistotu architektury Červeného kostela.


pátek 9. prosince 2016 ve 20.00 hodin

Chrám sv. Augustina - náměstí Míru, Masarykova čtvrť

Prostota a působivost detailu funkcionalistické architektury chrámu

Varhany Petr Kolař

Na nedávno restaurované varhany chrámu sv. Augustina zazní pestrá paleta hudebních slohů varhanní literatury.


středa 14. prosince 2016 ve 20.00 hodin

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, Petrov

Majestát varhan brněnské katedrály

Varhany Petr Kolař

Zpěv Andrea Široká

Největší brněnské varhany se spojí s krásným sopránem sólistky Janáčkovy opery Národního divadla v Brně.


čtvrtek 22. prosince 2016 ve 20.00 hodin

Chrám Nanebevzetí Panny Marie u Jezuitů, Jezuitská ulice

Nové Mathisovy varhany v Jezuitském kostele

Varhany Petr Kolař

Bachovo varhanní dílo na nejnovějších brněnských varhanách, považovaných za jedny z nejlepších v naší vlasti v uchvacujícím prostředí barokního chrámu.

 


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017

XXXI. sjezd ČLK schválil členské příspěvky ČLK na rok 2017 v nezměněné výši bez navýšení: 

skupina 1
soukromí lékaři
a lékaři ve vedoucí funkci
2.930,- Kč
skupina 2
zaměstnanci a ostatní lékaři
2.140,- Kč
skupina 3a
absolventi
neplatící x
0,- Kč
skupina 3b
absolventi
platící
950,- Kč
skupina 4
nepracující důchodci
470,- Kč
skupina 5
lékařky na mateřské
a  rodičovské dovolené
0,- Kč
skupina 6
pozdní vstup
(pro lékaře, který již před vstupem do ČLK
vykonával na území ČR lékařské povolání déle než 1 rok)
10.000,- Kč

x   ABSOLVENT NEPLATÍCÍ -  v kalendářním roce, kdy lékař ukončil lékařskou fakultu, a v kalendářním roce následujícím je osvobozen od placení příspěvku na činnost.
V roce, v němž lékaři poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení příspěvku dle tohoto ustanovení, platí snížený příspěvek  na činnost ve výši stanovené sjezdem delegátů.

Členský příspěvek je splatný vždy k 1. březnu běžného kalendářního roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku.
 
Poštovní poukázky na úhradu členských příspěvků 2017 budou lékařům rozesílány v průběhu měsíce ledna a začátkem února 2017.
Členský příspěvek lze uhradit též bezhotovostně na účet OSL ČLK Brno-město nebo OSL ČLK Brno-venkov (čísla účtů viz odkaz KONTAKT - KANCELÁŘ ČLK).
 

KRITÉRIA PRO PŘIZNÁVÁNÍ ÚLEV Z PLACENÍ PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST ČLK

       -          příspěvek na činnost je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku
       -          pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku (§ 5 odst. 2 SP ČLK č. 7)
       -          písemně zdůvodněnou žádost o úlevu z placení příspěvků na činnost podává člen komory představenstvu 
            okresního sdružení, do jehož seznamu členů je zapsán, nejpozději 1 měsíc před datem splatnosti příspěvku (§ 
            9 odst. 1 SP ČLK č. 7)

      -          Představenstvo okresního sdružení může snížit, prominout nebo odložit splatnost příspěvku z důvodů:

a) mateřské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti člena komory,
b) nepříznivé sociální situace člena komory, jehož čistý příjem dosáhl v předchozím kalendářním roce pouze životního minima podle obecně platných právních předpisů,
c) dalších, o kterých rozhodne představenstvo okresního sdružení. (§ 9 odst. 2 SP ČLK č. 7)
 
Pro rozhodování o případné úlevě se vychází z ekonomické situace v předchozím kalendářním roce.
 
Žádostem o úlevu doručené po lhůtě stanovené § 9 odst. 1 nebude vyhověno
Nad rámec úlev dle § 9 odst. 2 písm. a), b) zváží představenstvo OSL ČLK Brno-město poskytnutí úlevy pouze v mimořádných případech, kterými je vznik plné invalidity v uplynulém roce, úmrtí druhého rodiče u osoby vyživující nezletilé dítě a jiné mimořádné události obdobného charakteru.

VÝZVA

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

vzhledem k tomu, že se na naši kancelář OSL obrací lékaři. kteří potřebují zastoupit ve svých ordinacích, s požadavkem o kontakt na lékaře, který má zájem zastupovat v případě čerpání dovolené, nemoci atd., chtěli bychom vyjít vstříc tomuto požadavku a vytvořit seznam lékařů ochotných zastoupit svého kolegu.

V případě, že patříte k těmto lékařům vlastnící licenci ČLK k výkonu lékařské praxe, kteří by rádi zastoupili v privátní ambulanci, prosím, napište do kanceláře OSL
na e-mail: brno@clkcr.cz tyto údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. odbornost
  3. kontakt

Jedná se o zastupování na území okresu Brno-město a Brno-venkov.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu.
 

Kancelář OSL ČLK Brno

 


©2004-2016 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix