DODATEK KE SMLOUVÁM ZP č. 205

 

Dodatek ke smlouvám, který předkládá nová ZP č. 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Upozorňuji na zásadní změnu  v trvání smluvního vztahu, kterou bez předchozího upozornění vložila ČPZP do Dodatku  v č. 6 (Doba účinnosti, způsob a důvody ukončení smlouvy).
Je zásadně odlišná podmínka automatického prodloužení platnosti smlouvy ve srovnání se smlouvami uzavřenými s původními smluvními partnery, a to s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou a Českou národní zdravotní pojišťovnou.
 
Je zde sice správně uvedena  doba platnosti na dobu určitou, a to do 31. 12. 2015, ale v další větě  je již změna.
Týká se jak délky prodloužení, tak lhůty před vypršením platnosti, do kdy lze nejpozději smlouvu vypovědět. Tato lhůta je stanovena na tři měsíce a délka prodloužení je o jeden rok.
 
Původní smlouva s HZP  se lišila v tom, že minimální výpovědní lhůta byla jeden rok před ukončením platnosti smlouvy.
Původní smlouva s ČNZP se lišila v tom, že minimální výpovědní lhůta byla jeden rok před ukončením platnosti smlouvy a délka prodloužení činila šest (!) let.
 
Žádám vedení SPL ČR, aby se zabývalo touto změnou smluvních podmínek, protože ČPZP předkládá tuto změnu v dodatku, který se jinak tváří, že je vyvolán pouze sloučením dvou výše uvedených ZP.
 
Brno, 16. 8. 2010
 
MUDr. Josef Fiala
předseda OS ČLK Brno - venkov
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město