BŘEZEN 2020

 

NÁZEV AKCE

Dermatologické odpoledne při kávě a čaji

ČÍSLO AKCE 59857 
DATUM KONÁNÍ 5. 3. 2020
ČAS KONÁNÍ 14.00 hodin
MÍSTO Brno, Fakultní nemocnice - výuková místnost DVO 
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, Dermatolovenerologické odd.FN Brno
OHODNOCENÍ 5 kreditů

 

NÁZEV AKCE

Elektrokonvulzivní terapie

ČÍSLO AKCE 60106 
DATUM KONÁNÍ 3. 3. 2020
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Psychiatrická nemocnice - resocializační centrum
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, Psychiatrická nemocnice Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

 

NÁZEV AKCE

Přátelské pracovní setkání pediatrů 2020 - Imunologie v ambulanci PLDD

ČÍSLO AKCE 59856 
DATUM KONÁNÍ 6. 3. 2020
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Hotel International
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, FN Brno - Pediatrická klinika
OHODNOCENÍ 4 kredity

 

NÁZEV AKCE

Prenatální UTZ diagnostika vrozených srdečních vad 2020

ČÍSLO AKCE 59637 
DATUM KONÁNÍ 7. 3. 2020
ČAS KONÁNÍ 8.00 hodin
MÍSTO Brno, Centrum prenatální diagnostiky a FF MZ Brno - budova B2, aula
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, Centrum prenatální diagnostiky v Brně
OHODNOCENÍ 6 kreditů

 

NÁZEV AKCE

Gynekologický seminář

ČÍSLO AKCE 60125 
DATUM KONÁNÍ 18. 3. 2020
ČAS KONÁNÍ 18.30 hodin
MÍSTO Brno, Hotel Barceló Brno Palace
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, Klub privátních gynekologů v Brně
OHODNOCENÍ 2 kredity

 

NÁZEV AKCE

Jak pátráme po nových predispozicích k nádorovým a dalším nemocem?

ČÍSLO AKCE  
DATUM KONÁNÍ 18. 3. 2020
ČAS KONÁNÍ 14.30  hodin
MÍSTO Brno, FN - posluchárna KNPT
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a FN Brno, klinika nemocí plicních a tuberkulózy
OHODNOCENÍ 2 kredity

 

NÁZEV AKCE

Závislosti mezi námi - systém péče pro závislé v ČR

ČÍSLO AKCE 59911
DATUM KONÁNÍ 18. 3. 2020
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Nemocnice Vazební věznice - zasedací místnost
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, Nemocnice Vazební věznice Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

 

NÁZEV AKCE

Neobvyklé klinické prezentace virových infekcí na dvou příkladech hantavirové nákazy.

ČÍSLO AKCE  
DATUM KONÁNÍ 19. 3. 2020
ČAS KONÁNÍ 11.30 hodin
MÍSTO Brno, Fakultní nemocnice - knihovna KICH
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, FN Brno - Klinika infekčních chorob
OHODNOCENÍ 2 kredity

 

NÁZEV AKCE

XXV. postgraduální diabetologický seminář Brno 2020

ČÍSLO AKCE 60200
DATUM KONÁNÍ 20.- 21. 3. 2020
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre (dříve Holiday Inn)
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, FN u sv. Anny, Diabetologické centrum, II. IK
OHODNOCENÍ 10 kreditů

 

NÁZEV AKCE Kurz klinické epileptologie IX -. opakování
ČÍSLO AKCE 59925 
DATUM KONÁNÍ 25.- 26. 3. 2020
ČAS KONÁNÍ 9.00 hodin
MÍSTO Brno, FN u sv. Anny - přednášková místnost I. NK, budova C1, VI. NP
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, FN u sv. Anny - I. neurologická klinika
OHODNOCENÍ 11 kreditů
©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město