Únor 2020

 

NÁZEV AKCE

Sv. Anna 2020 - XX. seminář kardiologů, internistů, praktických lékařů a lékařů RZP 

ČÍSLO AKCE 59634
DATUM KONÁNÍ 5. 2. 2020
ČAS KONÁNÍ 9.00  hodin
MÍSTO Brno, Kongresové centrum
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a I. IKAK FN u sv. Anny v Brně
OHODNOCENÍ 6 kreditů

 

NÁZEV AKCE

GEVAB 3 - GastroEnterologie a VýživA v Brně

ČÍSLO AKCE 59577
DATUM KONÁNÍ 5. 2. 2020
ČAS KONÁNÍ 14.30  hodin
MÍSTO Brno, VIDA! Science centrum - přednáškový sál
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a IGEK FN Brno a LF MU
OHODNOCENÍ 4 kredity

 

NÁZEV AKCE

Diagnostika virových hepatitid

ČÍSLO AKCE 59635
DATUM KONÁNÍ 6. 2. 2020
ČAS KONÁNÍ 14.30  hodin
MÍSTO Brno, Nemocnice Milosrdných bratří p.o. - jídelna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Nemocnice Milosrdných bratří p.o. - odd. klinických laboratoří
OHODNOCENÍ 2 kredity

 

NÁZEV AKCE

Prezentace výzkumných studií ESO a MIKROBIOM

ČÍSLO AKCE 59747 
DATUM KONÁNÍ 11. 2. 2020
ČAS KONÁNÍ 13.00  hodin
MÍSTO Brno, Psychiatrická nemocnice - Resocializační centrum
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická nemocnice Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

 

NÁZEV AKCE

Adiktologie - koncepty závislostí a principy ambulantní léčby

ČÍSLO AKCE 59726 
DATUM KONÁNÍ 19. 2. 2020
ČAS KONÁNÍ 13.00  hodin
MÍSTO Brno, Nemocnice Vazební věznice - zasedací místnost PP, přízemí
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Nemocnice Vazební věznice Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

 

NÁZEV AKCE

Likvorová diagnostika

ČÍSLO AKCE 59495
DATUM KONÁNÍ 20. 2. 2020
ČAS KONÁNÍ 11.30  hodin
MÍSTO Brno, Klinika infekčních chorob FN Brno - knihovna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a KICH FN Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

 

 

 

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město