Duben 2018

NÁZEV AKCE

Plicní neuroendokrinní nádory

ČÍSLO AKCE 50288 
DATUM KONÁNÍ 24. 4. 2018
ČAS KONÁNÍ 15.00  hodin
MÍSTO Brno, seminární místnost KNPT FN Brno, pavilon E
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a KNPT FN Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Moravský den dětské kardiologie 2018

ČÍSLO AKCE 51264 
DATUM KONÁNÍ 6. 4. 2018
ČAS KONÁNÍ 10.00  hodin
MÍSTO Brno, Mendelova univerzita, posluchárna A01
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a odd. dětské kardiologie PeK FN Brno
OHODNOCENÍ 6 kreditů

NÁZEV AKCE

Návykové nemoci. Problematika ochranných léčeb závislostí.

ČÍSLO AKCE 51369 
DATUM KONÁNÍ 10. 4. 2018
ČAS KONÁNÍ 13.00  hodin
MÍSTO Brno, PN - resocializační centrum
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická nemocnice Brno, p.o.
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Kurz klinické epileptologie VIII - opakování

ČÍSLO AKCE 51234 
DATUM KONÁNÍ 11. - 12. 4. 2018
ČAS KONÁNÍ 9.00  hodin
MÍSTO Brno, I. NK FNUSA - přednášková místnost
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a I. NK FN u sv. Anny v Brně
OHODNOCENÍ 11 kreditů

NÁZEV AKCE

Odborný seminář laboratoří IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE,  s.r.o.

ČÍSLO AKCE 51108 
DATUM KONÁNÍ 17. 4. 2018
ČAS KONÁNÍ 15.30  hodin
MÍSTO Jihlava, Hotel Gustav Mahler
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a IFCOR-KLINICKÉ LABORATOŘE s.r.o.
OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE

Pracovní den SPADIA LAB

ČÍSLO AKCE 51306 
DATUM KONÁNÍ 18. 4. 2018
ČAS KONÁNÍ 16.00  hodin
MÍSTO Brno, IMPACT HUB Cyrilská 7
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a SPADIA LAB Brno, s.r.o.
OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE

STD (sexuálně přenosné nemoci) - novinky

ČÍSLO AKCE 50950 
DATUM KONÁNÍ 18. 4. 2018
ČAS KONÁNÍ 13.00  hodin
MÍSTO Brno, Nemocnice Vazební věznice - zasedací místnost PP
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Nemocnice Vazební věznice Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Akutní poporodní krvácení - multioborový problém

ČÍSLO AKCE 51360 
DATUM KONÁNÍ 19. 4. 2018
ČAS KONÁNÍ 14.30  hodin
MÍSTO Brno, NMB - jídelna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Nemocnice Milosrdných bratří Brno, p.o.
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

13. brněnské Slavíkovy oftalmologické dny

ČÍSLO AKCE 51218 
DATUM KONÁNÍ 27. 4. 2018
ČAS KONÁNÍ 9.00  hodin
MÍSTO Brno, hotel Santon
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, odd. nemocí očních a optometrie FNUSA a LF MU
OHODNOCENÍ 5 kreditů

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město