Leden 2018

NÁZEV AKCE

Nejčastější lékové interakce v klinické praxi

ČÍSLO AKCE 48515
DATUM KONÁNÍ

17. 1. 2018

ČAS KONÁNÍ 11.30  hodin
MÍSTO Brno, FN Brno KICH - knihovna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Fakultní nemocnice Brno - KICH
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Gynekologický seminář

ČÍSLO AKCE 50200 
DATUM KONÁNÍ 17. 1. 2018
ČAS KONÁNÍ 18.30  hodin
MÍSTO Brno, eFi Hotel, Bratislavská ul.
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Klub privátních gynekologů v Brně
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Principy paliativní péče

ČÍSLO AKCE 50195
DATUM KONÁNÍ

18. 1. 2018

ČAS KONÁNÍ 14.30  hodin
MÍSTO Brno, Nemocnice Milosrdných bratří - jídelna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Nemocnice Milosrdných bratří
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Adenokarcinom rekta pokročilé procedury - od včasný forem po lokálně pokročilé

ČÍSLO AKCE 50211
DATUM KONÁNÍ

19. 1. 2018

ČAS KONÁNÍ 8.00  hodin
MÍSTO Brno, Campus LF MU
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Fakultní nemocnice Brno - CHK
OHODNOCENÍ 5 kreditů

NÁZEV AKCE

Představení nových služeb pro vážně duševně nemocní ve vztahu k probíhající Reformě péče o duševní zdraví

ČÍSLO AKCE  
DATUM KONÁNÍ

23. 1. 2018

ČAS KONÁNÍ 13.00  hodin
MÍSTO Brno, Psychiatrická nemocnice - resocializační centrum
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická nemocnice
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Poskytuje nám předoperační CT/MR vyšetření dostatečnou informaci o operabilitě velkých centrální nádorů plic? Kazuistiky.

ČÍSLO AKCE  
DATUM KONÁNÍ 23. 1. 2018
ČAS KONÁNÍ 15.00  hodin
MÍSTO Brno, seminární místnost KNPT FN Brno, pavilon E
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a KNPT FN Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Infekční nemoci kůže

ČÍSLO AKCE 50130 
DATUM KONÁNÍ 24. 1. 2018
ČAS KONÁNÍ 13.00  hodin
MÍSTO Brno, Nemocnice Vazební věznice - zasedací místnost PP
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Nemocnice Vazební věznice Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

ČÍSLO AKCE 50124 
DATUM KONÁNÍ 25. 1. 2018
ČAS KONÁNÍ 14.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Myslivna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, RZP a.s. a ČAS
OHODNOCENÍ 6 kreditů

NÁZEV AKCE

Řešení urgentních stavů v přednemocniční neodkladné péči včetně nácviku praktických dovedností a speciálních technik pro lékaře ZZS a urgentních příjmů nemocnic

ČÍSLO AKCE  
DATUM KONÁNÍ 26. - 28. 1. 2018
ČAS KONÁNÍ 16.00  hodin
MÍSTO Brno, prostory ZZS JMK v Brně, Kamenice 798/1d
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a ZZS JMK
OHODNOCENÍ 17 kreditů

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město