LISTOPAD 2017

NÁZEV AKCE

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

ČÍSLO AKCE 46235 
DATUM KONÁNÍ 23. 11. 2017
ČAS KONÁNÍ 14.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Myslivna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, RZP a.s. a ČAS
OHODNOCENÍ 6 kreditů

NÁZEV AKCE

Seminář laboratoří IFCOR-99. s.r.o.

ČÍSLO AKCE 49010
DATUM KONÁNÍ 8. 11. 2017
ČAS KONÁNÍ 15.30 hodin
MÍSTO Brno, Hotel Continental
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a IFCOR-99, s.r.o.
OHODNOCENÍ 18 kreditů
 
NÁZEV AKCE

Advanced Epilepsy Workshop 

ČÍSLO AKCE 49432 
DATUM KONÁNÍ 6. - 8. 11. 2017
ČAS KONÁNÍ 8.55 hodin
MÍSTO Brno, FN u sv. Anny, I. NK - přednášková místnost
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, Neurosynapse, NF a I. NK FN u sv. Anny v Brně
OHODNOCENÍ 18 kreditů

NÁZEV AKCE

Prevence infekcí v intenzivní péči

ČÍSLO AKCE 49430 
DATUM KONÁNÍ 9. 11. 2017
ČAS KONÁNÍ 14.30 hodin
MÍSTO Brno, jídelna Nemocnice Milosrdných bratří
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Nemocnice Milosrdných bratří p.o.
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Hrozba TBC infekce je stále aktuální

ČÍSLO AKCE 47177 
DATUM KONÁNÍ 14. 11. 2017
ČAS KONÁNÍ 13.00  hodin
MÍSTO Brno, nemocnice Vazební věznice Brno - zasedací místnost PP
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Nemocnice VV Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

16. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie
27. sympozium asistované reprodukce

ČÍSLO AKCE 49427 
DATUM KONÁNÍ 14. - 15. 11.2017
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Hotel International
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Selce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP a GPK  LF MU a FN Brno
OHODNOCENÍ 10 kreditů

NÁZEV AKCE

Prenatální UTZ diagnostika vrozených srdečních vad 2017

ČÍSLO AKCE 49004 
DATUM KONÁNÍ 17. 11. 2017
ČAS KONÁNÍ 9.00 hodin
MÍSTO Brno, Hotel International
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Centrum prenatální diagnostiky s.r.o.
OHODNOCENÍ 6 kreditů

NÁZEV AKCE

Jak "snadno" ovlivnit kardiovaskulární prognózu?

ČÍSLO AKCE 49524
DATUM KONÁNÍ 20. 11. 2017
ČAS KONÁNÍ 17.30 hodin
MÍSTO Brno, Hotel Courtyard Marriot
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Servier s.r.o.
OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE

Nejčastější vyšetřovací metody nukleární medicíny v pneumologii

ČÍSLO AKCE 48520 
DATUM KONÁNÍ 21. 11. 2017
ČAS KONÁNÍ 15.00  hodin
MÍSTO Brno, seminární místnost KNPT FN Brno, pavilon E
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a KNPT FN Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Diagnostika myokarditid a zánětlivé kardiomyopatie. Terapeutické možnosti u zánětlivé kardiomyopatie.

ČÍSLO AKCE 48519
DATUM KONÁNÍ

22. 11. 2017

ČAS KONÁNÍ 11.30  hodin
MÍSTO Brno, FN Brno KICH - knihovna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Fakultní nemocnice Brno - KICH
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Gynekologický seminář

ČÍSLO AKCE 49703
DATUM KONÁNÍ 22. 11. 2017
ČAS KONÁNÍ 18.30 hodin
MÍSTO Brno, restaurace Ambra
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Klub privátních gynekologů v Brně
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

IX. konference AKUTNÉ.CZ

ČÍSLO AKCE 48700 
DATUM KONÁNÍ 25. 11. 2017
ČAS KONÁNÍ 8.30 hodin
MÍSTO Brno, Univerzitní kampus Bohunice, MU, Kamenice 5
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a NF AKUTNĚ.CZ
OHODNOCENÍ 6 kreditů

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město