PROSINEC 2016

NÁZEV AKCE

Ultrasonografický kurz

ČÍSLO AKCE 45695 
DATUM KONÁNÍ 2.- 4. 12. 2016
ČAS KONÁNÍ 14.00  hodin
MÍSTO Brno, NZZ Karáskovo nám. 20
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a  Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
OHODNOCENÍ 18 kreditů

NÁZEV AKCE

Regionální seminář pro klinické onkology

ČÍSLO AKCE 45696 
DATUM KONÁNÍ 5. 12. 2016
ČAS KONÁNÍ 14.30  hodin
MÍSTO Brno, MOÚ - přednáškový sál 
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a  MOÚ Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Trombembolická nemoc

ČÍSLO AKCE  
DATUM KONÁNÍ 15. 12. 2016
ČAS KONÁNÍ 14.30  hodin
MÍSTO Brno, Nemocnice Milosrdných bratří - jídelna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a  Nemocnice Milosrdných bratří Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

 

 

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město