ŘÍJEN 2016

NÁZEV AKCE

Možnosti spolupráce psychiatrické nemocnice s komunitními organizacemi. Prezentace služeb Diecézní charity Brno Celsuz.

ČÍSLO AKCE 44778
DATUM KONÁNÍ

4. 10. 2016

ČAS KONÁNÍ 13.00  hodin
MÍSTO Brno, Resocializační centrum Psychiatrické nemocnice
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická nemocnice Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

XXXII. neonatologické dny

ČÍSLO AKCE 44747 
DATUM KONÁNÍ 5. - 7. 10. 2016
ČAS KONÁNÍ 16.00  hodin
MÍSTO Valeč, Hotel Zámek Valeč
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a  FN Brno, neonatologické odd.
OHODNOCENÍ 12 kreditů 

NÁZEV AKCE

15. pracovní schůze Sekce dětské ortopedie při ČSOT

ČÍSLO AKCE 44145
DATUM KONÁNÍ

7. - 8. 10. 2016

ČAS KONÁNÍ 15.00  hodin
MÍSTO Mikulov, hotel Eliška
POŘADATEL

OSL ČLK Brno-město a Sekce dětské ortopedie při ČSOT,
KDCHOT FN Brno a LF MU

OHODNOCENÍ 5 kreditů

NÁZEV AKCE

Seminář Československé společnosti mikrobiologické

ČÍSLO AKCE 44954 
DATUM KONÁNÍ

13. 10. 2016

ČAS KONÁNÍ 14.00  hodin
MÍSTO Brno, chirurg. posluchárna FN u sv. Anny
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a  Mikrobiologický ústav LF MU a FNUSA v Brně
OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

ČÍSLO AKCE 44976
DATUM KONÁNÍ 17. 10. 2016
ČAS KONÁNÍ 14.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Myslivna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město, RZP a.s. a ČAS
OHODNOCENÍ 6 kreditů

NÁZEV AKCE

Moderní postupy ve vitrifikaci

ČÍSLO AKCE 44843 
DATUM KONÁNÍ

20. 10. 2016

ČAS KONÁNÍ 16.45 hodin
MÍSTO Brno, Restaurace Leonardo
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a  Sanatorium HELIOS spo. s r.o.
OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE

Novinky v endoskopii a gastroenterologii pro praxi

ČÍSLO AKCE  
DATUM KONÁNÍ

20. 10. 2016

ČAS KONÁNÍ 14.30  hodin
MÍSTO Brno, jídelna NMB
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Nemocnice Milosrdných bratří Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Idiopatická plicní fibróza - aneb co nového v idiopatických pneumoniích

ČÍSLO AKCE 45130 
DATUM KONÁNÍ 25. 10. 2016
ČAS KONÁNÍ 15.00  hodin
MÍSTO Brno, seminární místnost KNPT FN Brno, pavilon E
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a KNPT FN Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Ochranné léčby

ČÍSLO AKCE 45087 
DATUM KONÁNÍ

25. 10. 2016

ČAS KONÁNÍ 13.00  hodin
MÍSTO Brno, Resocializační centrum Psychiatrické nemocnice
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická nemocnice Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Gynekologický seminář

ČÍSLO AKCE 45046 
DATUM KONÁNÍ

19. 10. 2016

ČAS KONÁNÍ 18.30  hodin
MÍSTO Brno, Vinná galerie Lužánecká
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Klub privátních gynekologů v Brně
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Biologická léčba astmatu a chronické kopřivky

ČÍSLO AKCE 45086 
DATUM KONÁNÍ 26. 10. 2016
ČAS KONÁNÍ 16.00  hodin
MÍSTO Brno, přednášková místnost HORNMED s.r.o. Charbulova 8
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a  HORNMED s.r.o
OHODNOCENÍ 2 kredity 

NÁZEV AKCE

X. Moderní trendy v intervenční kardiologii 2016

ČÍSLO AKCE 44842 
DATUM KONÁNÍ 27. 10. 2016
ČAS KONÁNÍ 9.00 hodin
MÍSTO Brno, Sídlo veřejného ochránce práv
POŘADATEL

OSL ČLK Brno-město a  Pracoviště invazivní a intervenční
kardiologie a arytmologie IKK FN Brno

OHODNOCENÍ 5 kreditů

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město