Květen 2014

NÁZEV AKCE

Doporučené postupy v gerontopsychiatrii. Kognitivní porucha.

ČÍSLO AKCE 35931 
DATUM KONÁNÍ 6. 5. 2014
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Psychiatrická nemocnice
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická nemocnice
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Gynekologický seminář

ČÍSLO AKCE 35936 
DATUM KONÁNÍ 14. 5. 2014
ČAS KONÁNÍ 19.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Kozák
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Klub privátních gynekologů
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Neuromuskulární kongres

ČÍSLO AKCE 35877 
DATUM KONÁNÍ 15. - 16. 5. 2014
ČAS KONÁNÍ 9.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Voroněž I
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a ČNS ČLS JEP , Neuromuskulární sekce
OHODNOCENÍ 12 kreditů

NÁZEV AKCE

XIV. dny dětské diabetologie

ČÍSLO AKCE 35988 
DATUM KONÁNÍ 16. 5. 2014
ČAS KONÁNÍ 12.00 hodin
MÍSTO Rozdrojovice, hotel Atlantis
POŘADATEL OSL ČLK Brno-venkov, Nemocnice Milosrdných bratří, FN v Motole
OHODNOCENÍ 10 kreditů

NÁZEV AKCE

Diferenciální diagnóza psychotických intoxikací a toxických psychóz. Elektrokonvulzivní terapie - stará dáma v novém šatě.

ČÍSLO AKCE 36108 
DATUM KONÁNÍ 27. 5. 2014
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Psychiatrická nemocnice
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická nemocnice
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

6. den bezkrevní medicíny 

ČÍSLO AKCE 35916 
DATUM KONÁNÍ 28. 5. 2014
ČAS KONÁNÍ 14.00 hodin
MÍSTO Brno, kinosál FN Brno-Bohunice
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Česká společnost bezkrevní medicíny a KARIM FN Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Srovnání systémové a lokální léčby NSA. Nové poznatky v léčbě a profylaxi dny.

ČÍSLO AKCE 36113 
DATUM KONÁNÍ 28. 5. 2014
ČAS KONÁNÍ 17.30 hodin
MÍSTO Brno, hotel Austerlitz
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Pharmaselect CZ
OHODNOCENÍ 2 kredity

 

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město