Říjen 2013

NÁZEV AKCE

Léčba pacientů s psychotickou poruchou a spolupráce
s komunitní organizací Dotyk

ČÍSLO AKCE 33685 
DATUM KONÁNÍ 8. 10. 2013
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Psychiatrická léčebna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická léčebna Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Škola výpočetní tomografie 2013

ČÍSLO AKCE 33266 
DATUM KONÁNÍ 18. - 19. 10. 2013
ČAS KONÁNÍ 14.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Myslivna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a KZM FN a LF UK v Plzni
OHODNOCENÍ 10 kreditů

NÁZEV AKCE

59. konference vojenských internistů

ČÍSLO AKCE 33656 
DATUM KONÁNÍ 17. - 18. 10. 2013
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Santon
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a interní odd. Vojenské nemocnice Brno
OHODNOCENÍ 8 kreditů

NÁZEV AKCE

Praktické aspekty antikoagulační léčby pacientů s fibrilací síní

ČÍSLO AKCE 33660 
DATUM KONÁNÍ 22. 10. 2013
ČAS KONÁNÍ 17.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Barceló
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město
OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE

Moderní trendy v intervenční kardiologii 2013

ČÍSLO AKCE 33663 
DATUM KONÁNÍ 24. 10. 2013
ČAS KONÁNÍ 9.00 hodin
MÍSTO Brno, Sídlo veřejného ochránce práv
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Pracoviště invazivní a intervenční
kardiologie a elektrofyziologie IKK FN Brno
OHODNOCENÍ 6 kreditů

NÁZEV AKCE

Užívání pervitinu a marihuany, toxické a endogenní psychózy
- možné souvislosti

ČÍSLO AKCE 33867 
DATUM KONÁNÍ 29. 10. 2013
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Psychiatrická léčebna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická léčebna Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Odborný seminář laboratoře MeDiLa s.r.o.

ČÍSLO AKCE 33424 
DATUM KONÁNÍ 30. 10. 2013
ČAS KONÁNÍ 14.00 hodin
MÍSTO Brno, klubovna MČ Brno-sever
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a laboratoř MeDiLa s.r.o.
OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE

Vakcinologie a infektologie

ČÍSLO AKCE 33868 
DATUM KONÁNÍ 30.10. 2013
ČAS KONÁNÍ 16.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Continental
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Klinické laboratoře IFCOR-99 s.r.o.
OHODNOCENÍ 3 kredity

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město