Květen 2013

NÁZEV AKCE

8. brněnské Slavíkovy oftalmologické dny

ČÍSLO AKCE 32563
DATUM KONÁNÍ 3. 5. 2013
ČAS KONÁNÍ 10.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Santon
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a KNOO FN u sv. Anny
OHODNOCENÍ 4 kredity

NÁZEV AKCE

18. sympozium České společnosti bezkrevní medicíny

ČÍSLO AKCE 32247 
DATUM KONÁNÍ 6. 5. 2013
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, kinosál FN
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Česká společnost bezkrevní medicíny
OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE

Sexuální deviace, diagnostika, léčba, kazuistika

ČÍSLO AKCE 32698 
DATUM KONÁNÍ 14. 5. 2013
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Psychiatrická léčebna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická léčebna Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

Sklíčkový seminář Telč 2013

ČÍSLO AKCE 32850
DATUM KONÁNÍ 30. - 31. 5. 2013
ČAS KONÁNÍ 14.00 hodin
MÍSTO Telč, Univerzitní centrum
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Ústav patologie LF MU a FN Brno, Ústav patologie
1. LF UK a VFN a odd. patologie MOÚ
OHODNOCENÍ 7 kreditů

NÁZEV AKCE

Axiální spondyloartritida-expertní panel pro odborníky z center pro biologickou léčbu z ČR a Slovenska

ČÍSLO AKCE 32840
DATUM KONÁNÍ 24. 5. 2013
ČAS KONÁNÍ 14.00 hodin
MÍSTO Brno, Moravská galerie
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město
OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE

XIII. dny dětské diabetologie Brno 2013

ČÍSLO AKCE 32856
DATUM KONÁNÍ 30. - 312. 5. 2013
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Rozdrojovice u Brna, hotel Atlantis
POŘADATEL OSL ČLK Brno-venkov, Nemocnice Milosrdných bratří a PeK UK 2. LF a FN Motol
OHODNOCENÍ 2 kredity

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město