BŘEZEN 2013

NÁZEV AKCE

Rehabilitace v psychiatrii

ČÍSLO AKCE  31863
DATUM KONÁNÍ 5. 3. 2013
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Psychiatrická léčebna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická léčebna Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE

XVIII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2013

ČÍSLO AKCE 32051
DATUM KONÁNÍ 22. - 23. 3. 2013
ČAS KONÁNÍ 15.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Holiday Inn
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a FN u sv. Anny v Brně, Diabetologické centrum II. IK
OHODNOCENÍ 8 kreditů

NÁZEV AKCE

XXV. regionální dermatologické sympozium

ČÍSLO AKCE 32023
DATUM KONÁNÍ 21. 3. 2013
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, hotel Best Western International 
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a I.DVK FN u sv. Anny a LF MU, DVK FN Brno a LF MU
OHODNOCENÍ 4 kredity

NÁZEV AKCE

Cytohistologická korelace a cytologický screening

ČÍSLO AKCE 32147
DATUM KONÁNÍ 27. - 29. 3. 2013
ČAS KONÁNÍ 12.30 hodin
MÍSTO Brno, NCO NZO
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a NCO NZO
OHODNOCENÍ 15 kreditů

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město