Vzdělávací akce - ZÁŘÍ 2011

NÁZEV AKCE Novinky v léčbě lymfomů/lymfoproliferací a sdílená péče o tyto pacienty.
ČÍSLO AKCE 27322
DATUM KONÁNÍ 16. 9. 2011
ČAS KONÁNÍ 14.00 hodin
MÍSTO Brno, Děkanát LF MU 
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a IHOK LF MU a FN Brno
OHODNOCENÍ 5 kreditů

NÁZEV AKCE Toxická deliria farmakogenní. Extrapyramidový syndrom.
ČÍSLO AKCE 27476
DATUM KONÁNÍ 27. 9. 2011
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Brno, Psychiatrická léčebna
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická léčebna
OHODNOCENÍ 2 kredity

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město