Vzdělávací akce - BŘEZEN 2011

NÁZEV AKCE XVI. postgraduální diabetologický seminář Brno 2011
ČÍSLO AKCE 25976
DATUM KONÁNÍ 4. - 5. 3. 2011
ČAS KONÁNÍ 15.00 hodin
MÍSTO Brno
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Diabetologické centrum II. IK FN u sv, Anny
OHODNOCENÍ 8 kreditů

NÁZEV AKCE Psychiatrická rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné
ČÍSLO AKCE 26254
DATUM KONÁNÍ 22. 3. 2011
ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
MÍSTO Psychiatrická léčebna Brno
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická léčebna Brno
OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE XXIII. regionální dermatovenerologický seminář
ČÍSLO AKCE 26142
DATUM KONÁNÍ 10. 3. 2011
ČAS KONÁNÍ 12.30 hodin
MÍSTO Brno, hotel Voroněž
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a I. DVK LF MU a FN u sv. Anny
OHODNOCENÍ 5 kreditů

NÁZEV AKCE Kardiopulmonální resuscitace
ČÍSLO AKCE 26235
DATUM KONÁNÍ 24. 3. 2011
ČAS KONÁNÍ 15.30 hodin
MÍSTO Brno, Poliklinika akad. O. Teyschla (CDOZS)
POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a CDOZS Brno
OHODNOCENÍ 4 kredity

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město