Vzdělávací akce

Květen 2009

 NÁZEV AKCE Odborný seminář  "na Jarošce"
 ČÍSLO AKCE 19715
 DATUM
 KONÁNÍ
 5. 5. 2009
 ČAS KONÁNÍ 18.00 hodin
 MÍSTO Brno, Hemodialyzační centrum
 POŘADATEL

 OSL ČLK Brno-město a Hemodialyzační centrum
 Mendlovy nadace v  Brně

 OHODNOCENÍ 4 kredity

NÁZEV AKCE Nežádoucí účinky antiastmatické léčby
 ČÍSLO AKCE 19901
 DATUM KONÁNÍ 26. 5. 2009
 ČAS KONÁNÍ 14.30 hodin
 MÍSTO Brno, posluchárna KNPT FN Brno
 POŘADATEL

 OSL ČLK Brno-město a KNPT LF MU a FN Brno 

 OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE Psychoedukace lidí s psychotickým onemocněním a
  jejich rodin
 ČÍSLO AKCE 19962
 DATUM
 KONÁNÍ
 26. 5. 2009
 ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
 MÍSTO Brno, RC Psychiatrické léčebny Brno
 POŘADATEL

 OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická léčebna v Brně

 OHODNOCENÍ 2 kredity

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město