Vzdělávací akce

BŘEZEN 2009

 NÁZEV AKCE Toxikologické vyšetření v praxi
 ČÍSLO AKCE 18964
 DATUM KONÁNÍ 3. 3. 2009
 ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
 MÍSTO Brno, Psychiatrická léčebna
 POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická léčebna Brno
 OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE Bezkrevní medicína - současný stav perspektivy
 ČÍSLO AKCE 19192
 DATUM KONÁNÍ 12. 3. 2009
 ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
 MÍSTO Brno, FN Brno
 POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a CSBM
 OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE Odborný seminář - UPLIFT
 ČÍSLO AKCE 19225
 DATUM KONÁNÍ 12. 3. 2009
 ČAS KONÁNÍ 17.30 hodin
 MÍSTO Brno, Stará radnice
 POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a fa Boehringer Ingelheim, s.r.o.
 OHODNOCENÍ 2 kredity

NÁZEV AKCE Konference pracovníků KHS Jm kraje
 ČÍSLO AKCE 19300
 DATUM KONÁNÍ 18. 3. 2009
 ČAS KONÁNÍ 8.00 hodin
 MÍSTO Brno, hotel Slovan
 POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a KHS Jm kraje se sídle v Brně
 OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE Dermatologické odpoledne
 ČÍSLO AKCE 18965
 DATUM KONÁNÍ 19. 3. 2009
 ČAS KONÁNÍ 16.00 hodin
 MÍSTO Brno, hotel Voroněž
 POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a DVK LF MU a FN Brno
 OHODNOCENÍ 3 kredity

NÁZEV AKCE Bioimplantologie 2009
 ČÍSLO AKCE 19194
 DATUM KONÁNÍ 19. - 20. 3. 2009
 ČAS KONÁNÍ 8.00 hodin
 MÍSTO Brno, hotel Holiday Inn
 POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Tkáňová banka FN Brno
 OHODNOCENÍ 7 kreditů

NÁZEV AKCE Terapie akutního neklidu a agresei
 ČÍSLO AKCE 19195
 DATUM KONÁNÍ 24. 3. 2009
 ČAS KONÁNÍ 13.00 hodin
 MÍSTO Brno, Psychiatrická léčebna
 POŘADATEL OSL ČLK Brno-město a Psychiatrická léčebna Brno
 OHODNOCENÍ 2 kredity

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město