Úvodník

MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

Opět se rok „překulil“ a přicházíme k Vám s dalším ročníkem zpravodaje OSL ČLK Brno-město, který slouží také členům OSL Brno-venkov, a je rozesílán všem okresním sdružením v Jihomoravském (donedávna Brněnském) kraji.

Jak jste si jistě povšimli v ročníku minulém, zredukovali jsme počet vydání zpravodaje během běžného roku. Po opakovaných diskuzích během jednání představenstva OSL a po opakovaných diskuzích s redakční radou, především jejím předsedou, jsme konstatovali několik věcí:
a) časopis ČLK Tempus medicorum plní úlohu informační platformy ČLK, co se týče změn legislativy, eventuelně změn v úhradách pojišťoven a podobně, stejně tak plní i celostátní úlohu společensko-informativní;
b) v posledním ročníku Informačního zpravodaje OSL byl často obsah spíše „zřeďován“ a jeho podstatnou část tvořily zápisy z jednání představenstva OSL;
c) šetřit je stále potřeba.
Proto jsme se rozhodli, že výše jmenovaným faktům je potřeba přizpůsobit i vydávání zpravodaje v dalším ročníku. Po dalších opakovaných diskuzích jsme dospěli ke konsenzu, který byl identický s mým původním návrhem, a to vydávat Informační zpravodaj 2x ročně, ale s přinejmenším dvojnásobnou informační hodnotou. Dále, pokud během roku nastane nutnost podat členům OSL nezbytnou, aktuální informaci, učinit tak formou jedno- či dvou-stránkového bulletinu, který může být vytištěn a rozeslán během jednoho až dvou dnů.
Tolik tedy co se týče zpravodaje. Uplynulý rok byl pro brněnskou komoru zajímavý z mnoha důvodů. Jedním z nich, velmi důležitým, bylo konání sjezdu ČLK v Brně. Kdo čtete Tempus Medicorum, sami již víte, jak vysoce pozitivně byl brněnský sjezd hodnocen, a to zejména pro prostředí, kde se konal (výtečný servis hotelu Voroněž!), dále pro atmosféru, která poprvé po letech nebyla konfrontační, ale tvořivá a spíše empatická, a nakonec pro absolutně nejvýhodnější postavení Brna v rámci dopravní obslužnosti v celé republice. Já sám jsem byl nesmírně potěšen konáním sjezdu v Brně, a také jsem byl potěšen zájmem představenstva ČLK (byť nezávazným) a konání dalšího sjezdu opět v Brně. Budeme se o to rozhodně snažit.
Nesporně významné bylo i zahájení činnosti krajské administrativy. Zatím se vše rozjíždí, ale je patrno, že postupně bude docházet k přesunu důležitých pravomocí do rukou krajských administrátorů. Byli jsme si této skutečnosti vědomi již vloni, a proto jsme opakovaně debatovali na Krajském úřadě jak s krajským hejtmanem, tak i s krajským zdravotním radou, buď já, nebo kolega Machač či kolegové Mach a Rašovský. Jednání byla zatím vždy spíše informativní, vzhledem k „startovnímu období“ krajských úřadů, nicméně nadále budeme udržovat čilý kontakt a podílet se na všech podstatných rozhodnutích ve zdravotní struktuře našeho regionu. To, co by bylo samozřejmě potřeba, by byla krajská delegatura plátců zdravotní péče, zdravotních pojišťoven. Zatím jsou na této úrovni pojišťovny reprezentovány vždy vedením svých brněnských poboček.
Velmi významné bylo i zkvalitnění provozu kanceláře. Ti, kdo kancelář navštěvují, si jistě všimli, že právní poradna pro členy OSL probíhá již 3× týdně. Dále si jistě všimli bezchybného a promptního servisu pracovnic kanceláře, Lenky Pivoňkové a Pavlíny Suchánkové. Bezesporu si všimli i zkvalitnění administrativního výstupu, tj. dokonalé reprodukční techniky dokumentů (schválení vybavení, funkčních licencí) a úplné možnosti elektronické komunikace s kanceláří (clkbrno@iqnet.cz). Čeho si bohužel všimnout nemohli, jsou hodiny a hodiny práce tajemníka MUDr. Jiřího Macha, věnované láskyplné péči o kancelář OSL a její provoz. Milý Jiří, dovol, abych Ti zde veřejně poděkoval.
Přeji Vám všem dobrý start do roku 2002 a další zpravodaj čekejte po dovolených,

Váš
Petr Kaňovský
Brno, leden 2002


Licence

3 Seznam nevyzvednutých licencí Brno–město i Brno–venkov:

MUDr. Bartošík Tomáš
MUDr. Bílek Miroslav
MUDr. Bláha Ondřej
MUDr. Budínská Lubomíra
MUDr. Černý Ivo
MUDr. Dítě Petr
MUDr. Diviš Petr
MUDr. Dostálková Dana
MUDr. Drmelová Renata
MUDr. Duroň Michael
MUDr. Elbl Lubomír
MUDr. Elstnerová Lia
MUDr. Fischerová Blanka
MUDr. Garajová Barbora
MUDr. Hakl Lubomír
MUDr. Hakl Marek
MUDr. Haklová Olga
MUDr. Hep Aleš
MUDr. Hlavová Hana
MUDr. Holčíková Alena
MUDr. Hrbková Věra
MUDr. Humlová Dagmar
MUDr. Hušek Karel
MUDr. Chaloupka Václav
MUDr. Jelínek Petr
MUDr. Jičínská Hana
MUDr. Jura René
MUDr. Kalusová Zuzana
MUDr. Konečná Petra
MUDr. Konečný Jan
MUDr. Korsa Milan
MUDr. Kosová Jiřina
MUDr. Koudelka Marek
MUDr. Kozák Jan
MUDr. Kratochvílová Jaromíra
MUDr. Kuklík Otakar
MUDr. Kuklínek Pavel
MUDr. Kypr Zdeněk
MUDr. Kyvíř Jaroslav
MUDr. Marečková Eliška
MUDr. Mašková Soňa
MUDr. Matuška Vladimír
MUDr. Mikša Jaroslav
MUDr. Mudrová Jana
MUDr. Müller Miroslav
MUDr. Münzová Hana
MUDr. Navrátil Jiří
MUDr. Nebeský Tomáš
MUDr. Nečasová Eva
MUDr. Němec Libor
MUDr. Novotná Dana
MUDr. Novotný Ivo
MUDr. Ondruš Šimon
MUDr. Pánková Hana
MUDr. Pavlík Martin
MUDr. Pazdírek Jiří
MUDr. Pejchl Jiří
MUDr. Pešek Tomáš
MUDr. Petrovská Hana
MUDr. Piskač Petr
MUDr. Pluháček Luděk
MUDr. Pokorný Antonín
MUDr. Prokopová Lucie
MUDr. Richter Jan
MUDr. Rybníček Ondřej
MUDr. Rybníčková Sylva
MUDr. Říhová Alena
MUDr. Schneiderová Helena
MUDr. Sobotka Amadeus
MUDr. Sovadina Petr
MUDr. Spurný Vladimír
MUDr. Stračár Martin
MUDr. Straktle Vladimír
MUDr. Svoboda Tomáš
MUDr. Šárník Stanislav
MUDr. Šrámek Vladimír
MUDr. Štarha Jiří
MUDr. Tomanová Yveta
MUDr. Utěšený Jaroslav
MUDr. Vaňková Blažena
MUDr. Vinklárková Zdeňka
MUDr. Vít Pavel
MUDr. Wernerová Jitka
MUDr. Zahradníčková Františka
MUDr. Zapletalová Milada
MUDr. Zavřelová Zuzana
MUDr. Zbořil Vladimír
MUDr. Zeman Dalibor
MUDr. Zimovčáková Hana
MUDr. Žaloudík Jan

Stav licencí k 16. 1. 2002

4 Výměna licencí garant pro obor… za licence lektor v lékařské praxi pro obor… Brno–město:

MUDr. Bartošová Jarmila
MUDr. Bruzl František
MUDr. Čoupková Marie
MUDr. Dostál Pravdomil
MUDr. Dostálková Dana
MUDr. Drášilová Ludmila
MUDr. Dražanová Milada
MUDr. Drtílková Ivana
MUDr. Fojtík Zdeněk
MUDr. Gaja Alexander
MUDr. Halla Libor
MUDr. Haman Ivo
MUDr. Hanušová Věra
MUDr. Holoubek Vladimír
MUDr. Horník Pavel
MUDr. Hortíková Zdeňka
MUDr. Hrubý Ivo
MUDr. Hubl Milan
MUDr. Hudcová Svatava
MUDr. Hulová Anna
MUDr. Jelínek Oldřich
MUDr. Jílková Jana
MUDr. Juránková Anna
MUDr. Karpfelová Květoslava
MUDr. Kelblová Ivona
MUDr. Klusáčková Eva
MUDr. Kocák Ivo
MUDr. Kollár Anton
MUDr. Kosíková Věra
MUDr. Koudelka Karel
MUDr. Kovanda Milan
MUDr. Kovář Rudolf
MUDr. Krahulová Jarmila
MUDr. Krifta Petr
MUDr. Křenek Radomír
MUDr. Kučerová Jana
MUDr. Kučerová Drahomíra
MUDr. Kukleta Karel
MUDr. Kutá Jiřina
MUDr. Luklová Lýdie
MUDr. Marková Renata
MUDr. Martinec Lubomír
MUDr. Martinková Jana
MUDr. Medřická Hana
MUDr. Medunová Eva
MUDr. Mertová Alena
MUDr. Mezník Oldřich
MUDr. Mrázek Tomáš
MUDr. Mrázková Jarmila
MUDr. Mrázová Eva
MUDr. Mucha Josef
MUDr. Muchová Dagmar
MUDr. Nádvorník Pavel
MUDr. Nenutil Rudolf
MUDr. Novotná Bronislava
MUDr. Ochmann Jiří
MUDr. Olšovská Věra
MUDr. Ondříková Jaroslava
MUDr. Osvaldová Zdeňka
MUDr. Palyza Vladimír
MUDr. Papoušková Dana
MUDr. Páral Vlastimil
MUDr. Pátek Alexandr
MUDr. Perenčay Štefan
MUDr. Plaček Petr
MUDr. Plachá Jana
MUDr. Pličzka Zdeněk
MUDr. Popková Olga
MUDr. Procházková Jiřina
MUDr. Přibylová Věra
MUDr. Přikryl Pavel
MUDr. Pučálka Antonín
MUDr. Rakušan Jiří
MUDr. Rambousková Lada
MUDr. Roth Tomáš
MUDr. Rotscheinová Miluše
MUDr. Rychnovský Daniel
MUDr. Samohýl Jiří
MUDr. Schildbergerová Věra
MUDr. Sklenářová Věra
MUDr. Skorkovská Šárka
MUDr. Stratilová Zdenka
MUDr. Studeník Pavel
MUDr. Suškevičová Ludmila
MUDr. Svobodová Elen
MUDr. Šik Svatopluk
MUDr. Šlesinger Jan
MUDr. Šmíd Zdeněk
MUDr. Šreflová Renata
MUDr. Tomášová Hana
MUDr. Toufarová Libuše
MUDr. Trpělka Zdeněk
MUDr. Tůma Jiří
MUDr. Tůmová Jana
MUDr. Uher Ivo
MUDr. Urbánek Pavel
MUDr. Útratová Jaroslava
MUDr. Válka Jan
MUDr. Vašinová Hana
MUDr. Vedra Pavel
MUDr. Velčevský Jan
MUDr. Veselá Renata
MUDr. Vitulová Vlasta
MUDr. Vykutilová Zuzana
MUDr. Záhejská Marta
MUDr. Zahradníčková Františka
MUDr. Zákopčan Jozef
MUDr. Zaoralová Lenka
MUDr. Zubíková Zdenka

Stav licencí k 16. 1. 2002

5 Výměna licencí garant pro obor… za licence lektor v lékařské praxi pro obor… Brno–venkov:

MUDr. Čarvaš Milan
MUDr. Čech Miroslav
MUDr. Dörrová Jindřiška
MUDr. Dostálová Božena
MUDr. Jelínek Jiří
MUDr. Kaluža Jan
MUDr. Krátký Rudolf
MUDr. Malachová Hana
MUDr. Novák František
MUDr. Pirnerová Vlasta
MUDr. Procházková Vlasta
MUDr. Prokop Petr
MUDr. Růžička Miroslav
MUDr. Sedlář Josef
MUDr. Ševčík František
MUDr. Šišovská Libuše

Stav licencí k 16. 1. 2002


Plná moc

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vám zaslat formulář ke zmocnění České lékařské komory, o.s. k zastupování v dohodovacích řízeních. Budete-li souhlasit se zmocněním souhlasit pak, prosím, zašlete vyplněnou plnou moc na adresu:
Česká lékařská komora, Kancelář prezidenta, Lékařská 2, 150 00 Praha 5

Bližší informace k čemu uvedená plná moc slouží naleznete v časopise ČLK TEMPUS MEDICORUM č. 1 z ledna 2002 (s. 4).

MUDr. Jiří Mach – tajemník OSL ČLK Brno-město

Plná moc


Zápisy z jednání

Výběr ze zápisu z jednání představenstva OSL ČLK Brno-město
Zprava ze zasedání dne 26. 7. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Bystřický, MUDr. Caha, MUDr. Hrbek, MUDr. Kutal, MUDr. Novotný
Za RK: MUDr. Gaillyová

– V období od 28. 6. do 26. 7. 2001 neproběhlo žádné výběrové řízení.
– dne 27. 7. 2001 proběhne výběrové řízení na primáře LDN Babice nad Svitavou – za OSL Brno-město byl delegován MUDr. Bystřický
– dne 30. 7. 2001 proběhne výběrové řízení na MmB
– za OSL Brno-město se zúčastní MUDr. Kutal

Žádosti o licence:
MUIDr. Boleloucký – VL, psychiatrie – doporučeno
MUDr. Višňa, Ph. D. – traumatologie - doporučeno
MUDr. Kyvíř – VL, lektor, všeobecné lékařství – sporná praxe, po upřesnění bude žádost opět projednána
MUDr. Stupka – plastická chirurgie – doporučeno
MUDr. Chadim – neurologie – doporučeno
MUDr. Zimová – VL, ARO – doporučeno
MUDr. Kaňovská – dermatovenerologie, žádost o výjimku – odloženo, do praxe chybí 15 měsíců
MUDr. Navrátilová – lektor, interna – doporučeno
MUDr. Starčuková – dětská gynekologie, žádost o výjimku – odloženo, chybí atestace z dět. gyn. – dopor.sehnat si garanta
MUDr. Münzová – VL, gastroenterologie – doporučeno
MUDr. Elstnerová – VL, neonatologie – doporučeno
MUDr. Zavřelová – neonatologie
MUDr. Vít – VL, dětská kardiologie – doporučeno
MUDr. Humlová – VL, dětská kardiologie – doporučeno
MUDr. Schneiderová – VL, lék. imunologie – doporučeno
MUDr. Utěšený – VL, pediatrie – doporučeno
MUDr. Rybníček – VL, klin. imunologie – doporučeno
MUDr. Novotná – VL, endokrinologie – doporučeno
MUDr. Jičínská – VL, dětská kardiologie – doporučeno
MUDr. Dostálková – VL, nefrologie – doporučeno
MUDr. Navrátil – VL, dětská kardiologie – doporučeno
MUDr. Štarha – VL, pediatrie – doporučeno
MUDr. Mašková – VL, dětská kardiologie – doporučeno
MUDr. Konečná – interna – doporučeno

Souhlasy s vybavením:
SCaD – MUDr. Štouračová – dermatovenerolog. ambulance, Veselá 5 – vystaveno
MUDr. Chalabalová – dermatovenerologie, Mrkosova 18 – vystaveno
MUDr. Herzán – plast. chirurgie, Atriová 16 – vystaveno
MUDr. Linzer – chirurgie, polikl. Viniční – vystaveno
Doc. MUDr. Válka – plast. chirurgie, polikl. Viniční – vystaveno
MUDr. Pellar – dětská neurologie, Smetanova 7 – vystaveno
UNICA s.r.o. – gyn.-por. ambulance, Štefánikova ul. – Helios, – vystaveno
MUDr. Zatloukalová – dermatovenerol. ambulance, Kubíčkova 8 – změna kontroly, místo
MUDr. Cahy kontrolu provede doc. MUDr. Soška
MUDr. Hellarová – ordinace prakt. lékařky, Kubíčkova 8 – změna kontroly, místo MUDr. Cahy kontrolu provede doc. MUDr. Soška
MUDr. Knotek – ordinace prakt. lékaře, Údolní 39 – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Hrazdira – anesteziolog. ambulance–polikl. Viniční – kontrolu provede MUDr.Mach
Doc. MUDr. Kvapilíková – oční ambulance, Oční optika+oční laboratoř,Joštova 6,Česká 23 kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Stratilová – anesteziologie, poliklinika Viniční – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Nezdařilová – laboratoř biol. materiálu, Viniční – kontrolu provede doc.MUDr. Soška – doplnění odb. garanta, Viniční – kontrolu provede doc. MUDr. Soška

Předběžné souhlasy:
MUDr. Kryštofová – praktická lékařka, Lerchova 1 – vystaveno
Poliklinika Na Vyhlídce – žádost o prodloužení předběžného souhlasu – vyhověno, PS prodloužen do 31. 12. 2001

Zpráva z jednání dne 30. 8. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Mach, doc. MUDr. Kvapilíková, MUDr. Novotný
Za ČR: MUDr. Weinberger

27. 7. 2001 se konalo VŘ na místo primáře pro LDN v Babicích. Za OSL ČLK Brno-město byl delegován MUDr. Bystřický – ze 3 uchazečů byl primářem zvolen MUDr. Křenek.
Dne 30. 7. 2001 proběhlo výběrové řízení na MmB:
MUDr. Gruber, CSc. – pediatrie a odb. lékař pro choroby přenosné, Mečířova 14, – doporučeno
MUDr. Klofera – interna, Trnkova 111 – doporučeno
LOGO, Vsetínská 20 – doc. MUDr. Kubešová, CSc. – interna – doporučeno
MUDr. Moráň – neurologie – doporučeno
MUDr. Blažek – psychiatrie – doporučeno
MUDr. Brázdilová – psychiatrie, Velkopavlovická 25 – doporučeno
MUDr. Blažek – dětská dorostová psychiatrie, Velkopavlovická 25 – doporučeno
MUDr. Ivanka Pliskvová – oftalmologie, Bubeníčkova 8 – doporučeno
VŘ se za OSL Brno–město zúčastnil MUDr. Kutal.

Žádosti o licence:
Doc. MUDr. Chaloupka, CSc. – VL interna, kardiologie – doporučeno
MUDr. Nehyba – VL kardiologie – doporučeno
MUDr. Veselá – VL gynekologie – doporučeno
MUDr. Kotačka – A + R – doporučeno
MUDr. Mechl – VL RDG – doporučeno
MUDr. Müller – oftalmologie – doporučeno
MUDr. Kheirová – vnitřní lékařství, diabetologie – doporučeno pouze vnitřní lékařství, pro diabetologii nebyla přiložena dostatečná praxe. Po doplnění bude žádost opět projednána.
MUDr. Mihulová – lektor, všeobecné lékařství – doporučeno
MUDr. Dolinová – dermatovenerologie – doporučeno
MUDr. Kyvíř – lektor, všeobecné lékařství – doporučeno
MUDr. Haklová – VL A + R – doporučeno, nelze žádat licenci na obor léčba bolesti – není atestační či specializační obor
MUDr. Hakl – VL A + R – doporučeno
MUDr. Tobolíková – hematologie – odloženo, není splněna praxe z oboru
prof. MUDr. Hep, CSc. – VL gastroenterologie – doporučeno
doc. MUDr. Elbl, CSc. – VL kardiologie – doporučeno

Předběžné souhlasy s vybavením:
MUDr. Knotek – ordinace prakt. lékaře, Údolní 39 – vystaveno
MUDr. Hellarová – ordinace prakt. lékařky, Kubíčkova 8 – vystaveno
MUDr. Zatloukalová – dermatovener. ambulance, Kubíčkova 8 – vystaveno
MUDr. Holčáková – ordinace prakt. lékařky pro děti a dorost, Kubíčkova 8 – vystaveno
MUDr. Stratilová – anesteziologie, poliklinika Viniční – vystaveno
MUDr. Nezdařilová – laboratoř biol. materiálu a doplnění odb. garanta – vystaveno
MUDr. Skotáková – praktická lékařka, Halasovo nám. 1 – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Štorková – prakt. lékařka pro děti a dorost, Dělnická – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Bochníčková – gynekologie, Karáskovo nám. 11 – kontrolu provede MUDr. Caha
MUDr. Malachová – prakt. lékařka, Zoubkova 53 – kontrolu je možno provést až po kolaudaci domu
MDgK plus s.r.o. – morfologická diagnostika, K Dálnici 9 – po upřesnění rozsahu činnosti bude opět projednáno
Maria – MUDr. Fabík – celostní medicína a ordinace prakt. lékaře, Orlí 17 – nelze provozovat alternativní medicínu (ČLK negarantuje), pouze ordinace prakt. lékaře – po rozhodnutí bude opět projednáno
Helios – MUDr. Hortíková – cytologická laboratoř, Štefánikova 12 – kontrolu provede MUDr. Mach
ELISABETH PHARMACON s.r.o. – MUDr. Králová – molekulární a biol. laboratoř Botanická 33 – kontrolu provede doc. Soška
FEMMA – MUDr. Říčková – gynekologie a senologie, Lidická 57 – kontrolu provede doc. Skřička
MUDr. Valenčíková – psych. ordinace, Halasovo nám. 1 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Fejfarová – neurolog. ambulance, Viniční 235 – kontrolu provede MUDr. Kaňovský
Lékařské ambulance s.r.o. – nelůžkové ARO, Delta, Drobného ul. – žádost prostuduje MUDr. Mach a Mgr. Prudil

Souhlas s vybavením:
MUDr. Rotrekl – interní a metabolická ordinace, Koliště 47 – kontrolu provede MUDr. Kutal


Zpráva z jednání dne 27. 9. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Bystřický, MUDr. Hrbek, doc. MUDr. Soška
Za ČR: MUDr. Weinberger

Dne 17. 9. 2001 se konalo na MmB výběrové řízení:
MUDr. Holčáková – PL pro děti a dorost – stř. Akát, Kubíčkova 8, Brno–Bystrc
MUDr. Hellarová – PL pro dospělé, stř. Akát
MUDr. Zatloukalová – dermatovenerologie, atř. Akát
MUDr. Bochníčková – gynekologie a por., Karáskovo nám.
MUDr. Pecháček – vnitřní lékařství a angiologie, pol. Zahradníkova 2/8
MUDr. Komárková – gastroenterologie, pol. Zahradníkova 2/8
MUDr. Valenčíková – psychiatrie, pol. Halasovo nám. 1

VŘ se za OSL Brno–město zúčastnil MUDr. Kutal.
19. 9. 2001 se konalo prac. jednání u krajského zdravotního rady MUDr. Drbala za účasti MUDr. Macha a MUDr. Rašovského (za KR ČLK Brněnského kraje).
20. 9. 2001 proběhlo VŘ na obsazení funkce ved. gyn. oddě-lení v MOÚ Brno. Za OSL ČLK se zúčastnil MUDr. Mach. Primářem byl jmenován MUDr. Alfréd Dörr.
26. 9. 2001 se konala ve FN Brno znalecká komise.
MUDr. Bystřického zastoupil doc. MUDr. Skřička.
26. 9. 2001 se konalo výběrové řízení ve FN Brno na místo náměstka LPP pro SVLS: MUDr. Peprla (chyběly některé podklady, pokud se nedodají, bude muset proběhnout VŘ znovu) – na období 4 let náměstek pro interní obory: MUDr. Burget (KICH) – na 5 let primář ARO: MUDr. Vrastyáková – na 5 let primář urologie: MUDr. Čermáková – na 5 let ved. lékař ambulance léčby bolesti: MUDr. Haklová – na 5 let Za OSL Brno–město se VŘ zúčastnil doc. MUDr. Soška.
Představenstvo OSL vzalo na vědomí informaci o odstoupení doc. MUDr. Žaloudíka, CSc. z funkce ředitele MOÚ. Prozatímním ředitelem byl jmenován doc. MUDr. Vyzula, CSc.

Žádosti o licence:
MUDr. Pelikán – A + R – doporučeno
MUDr. Řehořek – VL urologie – doporučeno
MUDr. Zeman – interna, endokrinologie – doporučeno
MUDr. Bryšová – VL genetika – doporučeno
MUDr. Vaculíková – gynekologie a porodnictví – doporučeno
MUDr. Vomela – VL chirurgie – doporučeno

Předběžné souhlasy s vybavením:
MUDr. Bochníčková – gynekologie – vystaveno
ELISABETH PHARMACON s.r.o. – MUDr. Králová – molekulární laboratoř – vystaveno
MUDr. Valenčíková – psych. ordinace – vystaveno
MUDr. Fejfarová – neurologie – vystaveno
MUDr. Pliskvová – oftalmologie, Banskobystrická 87/89 – kontrolu provede doc. MUDr. Kvapilíková
Privátní klinika RIVA – plast. chirurgie, chirurgie, ortopedie, gynekologie, dermatologie, Hlinky 48/122, kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Salzmanová – ORL pro děti a dorost,Šimáčkova 40–kontrolu provede MUDr.Novotný
MDgK plus s.r.o. – morfologická diagnostika, K Dálnici 9 – kontrolu provede doc. MUDr. Soška
MUDr. Fabík – PL pro dospělé, Orlí 17 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Meduna – kardiologická ambulance, Koliště 47 – kontrolu provedl MUDr. Kutal – vystaveno
MUDr. Malachová – PL pro dospělé – kontrolu provede MUDr. Novotný

Souhlasy s vybavením:
MUDr. Stratilová – všeobecná a plast. chirurgie, pol. Viniční – vystaveno
MUDr. Hellarová – PL pro dospělé – stř.Akát, Kubíčkova 8 – kontrolu provede MUDr. Caha
MUDr. Holčáková – PL pro děti a dorost
MUDr. Zatloukalová – dermat. ordinace
Klinika GHC – dermatovenerologie, plast. chirurgie, fyzioterapie, Sportovní 2a – kontrolu provede doc. MUDr. Kvapilíková
MUDr. Knotek – PL pro dospělé, Obilní trh 3 – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Štorková – PL pro děti a dorost, Dělnická – vystaveno
MUDr. Skotáková – PL pro dospělé, pol. Halasovo nám. – vystaveno
TOP MORAVIA HEALTH – interna, kardiologie, chirurgie, PL, UTZ, RDG, pol. Viniční – kontrolu provede doc. MUDr. Skřička
MUDr. Popelka– neurologická ordinace, Mendlovo nám. 17 – žádost o rozšíření o EEG kontrolu provede
MUDr. Kaňovský
FEMMA, MUDr. Říčková – gynekologie a senologie, námitka doc. MUDr. Skřičky k oboru poskytované péče, je třeba zdůvodnit činnost ve FEMMĚ za účasti MUDr.Říčkové
na příštím jednání představenstva 23. 10. 2001.


Zpráva z jednání dne 23. 10. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Bystřický, MUDr. Hrbek
Za RK: MUDr. Gaillyová
Za ČR: MUDr. Weinberger

Dne 15. 10. 2001 se konalo na MMB výběrové řízení:
MUDr. Fabík – PL pro dospělé, Orlí 17
MUDr. Skotáková – PL pro dospělé, pol. Halasovo nám. 1
MUDr. Meduna – kardiologie, Koliště 47
MUDr. Fejfarová – neurologie, Viniční 235
doc. MUDr. Kvapilíková, CSc. – optická laboratoř a oční optika, Joštova 6 + Česká 23
ELISABETH PHARMACON s.r.o. – laboratoř (klinická biochemie, lék. mikrobiologie) Botanická 33 – vyhlašovatel nedoporučuje uzavření smlouvy s ZP.
VŘ se za OSL Brno–město zúčastnil MUDr. Kutal.

Dne 21. 11. 2001 se koná na VZP VŘ na kmenového revizního lékaře pro obor interní lékařství – uchazeč
MUDr. Pavel Vojtíšek. Za OSL Brno–město se VŘ zúčastní MUDr. Novotný.

Žádosti o licence:
MUDr. Marečková – nefrologie – špatně doložená praxe, po doplnění bude žádost opět projednána
MUDr. Štefánková – psychiatrie, pedopsychiatrie
MUDr. Šárník – vnitřní lékařství – doporučeno
MUDr. Havlíček – lektor – dermatovenerologie – doporučeno
MUDr. Nebeský – VL RDG – doporučeno
MUDr. Hrbková – endokrinologie – doporučeno
MUDr. Hájek – VL A + R – doporučeno
doc. MUDr. Piskač, CSc. – VL chirurgie – doporučeno
MUDr. Slámová – VL A + R – doporučeno

Předběžné souhlasy s vybavením:
MUDr. Porteš – psych. ambulance, Kubíčkova 8 – kontrolu provede MUDr. Caha
doc. MUDr. Poul – ortopedie a traumatologie, Jelínkova 7 – kontrolu provede doc. MUDr. Skřička
MUDr. Antošová – PL pro dospělé, Libušina tř. 4 – kontrolu provede doc. Skřička
MUDr. Okáč – ortoped. ordinace, Viniční 235 – kontrolu provede MUDr. Kaňovský
MDgK plus – morfolog. diagnostika, K Dálnici 9 – vystaven
MUDr. Černý – neurolog. ambulance, Koliště 47 – kontrolu provede MUDr. Kutal
ON CLINIC s.r.o., MUDr. Všetíček – proktologie, urologie – andrologie, Bartošova 5 – kontrolu provede doc. Skřička
Priv. klinika RIVA – plast. chirurgie, chirurgie, ortopedie, gyn., dermatovenerologie – vystaveno
MUDr. Tomanová – PL pro děti a dorost, Fügnerova 39 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Čechová – oftalmolog. ambulance, Běhounská 8 – kontrolu provede doc. Kvapilíková
MUDr. Malachová – PL pro dospělé, Zoubkova 53 – vystaveno

Souhlasy s vybavením:
DELTA, Lékařské ambulance – nelůžkové ARO – vystaveno
Klinika GHC – dermatovenerologie, plast. chirurgie, fyziotera-pie – vystaveno
Medservise – změna odb. zástupce – nyní doc. MUDr. Vl. Soška, CSc. – vystaveno
MUDr. Holčáková – PL pro děti a dorost – vystaveno
MUDr. Hellarová – PL pro dospělé – vystaveno
MUDr. Zatloukalová – dermatolog. ordinace – vystaveno
TOP MORAVIA HEALTH – interna, kardiologie, chirurgie, PL, UTZ – vystaveno
MUDr. Salzmanová – ORL ambulance, Šimáčkova 40 – vystaveno
MUDr. Kašparová – PL pro dospělé, Herčíkova 23 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Pliskvová – oftalmolog. ambulance, Banskobystrická 87/89 – vystaveno
Doc. MUDr. Soška doporučuje uspořádat nové volby v psychiatrické odborné sekci – představenstvo navrhuje snížit počet členů v této sekci na 5 a nový návrh na mluvčího.

Představenstvo dále vzalo na vědomí dopis revizní lékařky MUDr. Alexové z VZP ohledně revizních lékařů a jejich členství v OSL ČLK.


Zpráva z jednání dne 22. 11. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Bystřický, MUDr. Klusáček, doc. MUDr. Skřička, CSc, doc. MUDr. Soška, CSc.
Za RK: MUDr. Gaillyová
Za ČR: MUDr. Weinberger

Dne 12. 11. 2001 se konalo na MMB výběrové řízení:
MUDr. Jelínková – dermatovenerologie, Příkop 6 – doporučeno
MUDr. Palma, TOP MORAVIA HEALTH – interna, Viniční 235 – doporučeno
MUDr. Hudečková – ordinace ORL, Vinohrady 8 – doporučeno
VŘ se za OSL zúčastnil MUDr. Kutal.

Dne 21. 11. 2001 se konalo na VZP výb. řízení na kmen. revizního lékaře v oboru interna. Za OSL se VŘ zúčastnil MUDr. Novotný. Na místo revizního lékaře byl přijat MUDr. Pavel Vojtíšek.

Žádosti o licence:
MUDr. Sovadina – lektor, všeobecné lékařství – doporučeno
MUDr. Tomanová – VL pediatrie – doporučeno, lektor – dětská revmatologie – jen v rámci kardiologie
MUDr. Wernerová – oftalmologie – doporučeno
MUDr. Štefánková – psychiatrie, pedopsychiatrie – nedoporučeno
MUDr. Hakl – A + R – doporučeno
MUDr. Pavlík – A + R – doporučeno
MUDr. Bartošík – A + R – doporučeno
MUDr. Pešek – FBLR – doporučeno
MUDr. Čižmář – chirurgie – doporučeno
MUDr. Korsa – A + R – doporučeno
MUDr. Borek – VL neonatologie – doporučeno
MUDr. Vaňková – lektor – pediatrie – doporučeno
MUDr. Hloušek – lektor – všeobecné lékařství
MUDr. Starčuková – dětská gynekologie, žádost o výjimku – nutnost projednat podrobněji na příštím jednání
MUDr. Garajová – A + R – doporučeno
MUDr. Diviš – chirurgie – doporučeno
MUDr. Tobolíková – klinická onkologie – doporučeno
MUDr. Marečková – nefrologie – doporučeno
MUDr. Táborský – VL neurologie – doporučeno
MUDr. Holčíková – pediatrie – doporučeno
MUDr. Rybníčková – VL RDG – doporučeno
doc. MUDr. Žaloudík, CSc. – VL chirurgie, VL klin. onkologie – doporučeno
MUDr. Fischerová – VL kardiologie, VL interna – doporučeno

Předběžné souhlasy s vybavením:
MUDr. Porteš – psychiatrická ambulance – vystaveno
MUDr. Okáč – ortopedická ordinace – vystaveno
MUDr. Čechová – oftalmologická ambulance – vystaveno
ON CLINIC – proktologie, urologie – vystaveno
CDOZS – MUDr. Svobodová – změna ředitelky, OSL vydá PS bez fyzické kontroly pouze pro účel registrace na MM B, platnost omezena do 31. 1. 2002
MUDr. Pavlacký – gynekologická ambulance, poliklinika Horníkova – kontrolu provede MUDr. Caha
MUDr. Sas, Klinika plastické a estetické chirurgie – Berkova 34/36 – vystaveno
MUDr. Martinková – FBLR, ortopedická ambulance, Jílkova 167 – kontrolu provede doc. Kvapilíková
MUDr. Řehula – interní ambulance, poliklinika U pošty 14
– kontrolu provede MUDr. Novotný
MUDr. Chadim – neurologická ambulance, Žlutý kopec 7 – kontrolu provede MUDr. Kaňovský
MUDr. Vlčková – gynekologická ambulance, UTZ diagnostika, polikl. U pošty 14 – kontrolu provede MUDr. Caha

Představenstvo vzalo na vědomí, že MUDr. Černý ruší svoji neurologickou ambulanci.

Souhlasy s vybavením:
MUDr. Konečný – praktický lékař – Bednářova 1a – kontrolu provede MUDr. Hrbek


Zpráva z jednání dne 18. 12. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. MUDr. Soška,CSc
Za RK: MUDr. Gaillyová
Za ČR: MUDr. Weinberger

Dne 10. 12. 2001 proběhlo na MMB výběrové řízení:
MUDr. Tomanová – PL pro děti a dorost, Fügnerova 39 – doporučeno
MUDr. Kašparová – PL pro dospělé, Herčíkova 23 – doporučeno
MUDr. Vlčková – gynekologie, U pošty 14 – doporučeno
doc. MUDr. Mayer – PL pro dospělé, interna, Jana Babáka 11 – doporučeno
MUDr. Čechová – oftalmologie, Běhounská 8 – doporučeno
MUDr. Chadim – neurologie, MOÚ Žlutý kopec – doporučeno
MUDr. Porteš, CSc. – psychiatrie, Kubíčkova 8 – doporučeno
MUDr. Okáč – ortopedie, Viniční 235 – doporučeno
VŘ se za OSL Brno–město zúčastnil MUDr. Kutal.

Představenstvo tajně hlasovalo o svém postoji k žádostem o výjimky z licenčního řádu.
Na základě tajného hlasování (proti 5, pro 4) i nadále setrvává na svém postoji, že výjimky z licenčního řádu nebu-de projednávat.

Žádosti o licence:
MUDr. Pánková – VL psychiatrie – doporučeno
MUDr. Kaňovská – dermatovenerologie, licence na dobu určitou – doporučeno
MUDr. Müller – VL, všeobecná hygiena – doporučeno
MUDr. Kosová – interna – doporučeno
MUDr. Jura – neurologie – doporučeno
MUDr. Flašar – VL neurologie – žádost je třeba doplnit místopřísežným prohlášením o praxi a doklady o kontinuálním vzdělávání, poté bude žádost opět projednána
MUDr. Matuška – VL A + R – doporučeno
MUDr. Šrámek – VL A + R – doporučeno
MUDr. Kalusová – VL psychiatrie – doporučeno
MUDr. Strakrle – přenosné nemoci – doporučeno
MUDr. Otáhal – A + R, žádost o výjimku – nedostatečná praxe – doporučeno podat žádost v dubnu 2002
MUDr. Bláha – VL gyn. + por. – doporučeno
MUDr. Vlašín – VL gyn. + por. – doporučeno
MUDr. Štefánková – psychiatrie, pedopsychiatrie – žádost o výjimku – nedoporučeno
MUDr. Starčuková – dětská gynekologie – žádost o výjimku – nedoporučeno

Předběžné souhlasy s vybavením:
MUDr. Pellarová – dětská dermatologie, Smetanova 7 – kontrolu provede MUDr. Kaňovský
MUDr. Krahulcová – PL, Josefská 25 – kontrolu provede doc. Skřička
Doc. MUDr. Mráz, CSc. – urologická ambulance, Halasovo nám. 1 – kontrolu provede doc. Skřička
MUDr. Horáček – PL, Božetěchova 35 – kontrolu provede MUDr. Hrbek
MUDr. Pavlík – A + R, Berkova 34/36
MUDr. Bartošík – A + R, Berkova 34/36
MUDr. Hakl – A + R, Berkova 34/36
Poliklinika Na Vyhlídce – žádost o prodloužení předběžného souhlasu – souhlas prodloužen do 6/2002

Souhlasy s vybavením:
MUDr. Antošová – PL, Libušina tř. – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Matoušková , Sdružení Podané ruce – psych. ordinace, Hapalova 22 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Tomanová – PL pro děti a dorost, Fügnerova 39 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Fejfarová – neurologická ambulance, Viniční 235 – kontrolu provede MUDr. Kaňovský
MUDr. Černoch – gyn. ambulance, Mendlovo nám. 17 – kontrolu provede MUDr. Caha
MUDr. Malachová – PL, Zoubkova 53 – vystaveno
Doc. MUDr. Poul – ortopedie + traumatologie, Jelínkova 7 – kontrolu provede doc. Skřička
ON CLINIC – proktologie, urologie, Bartošova 5 – kontrolu provede doc. Skřička
UNICA – změna odb. zástupce, místo provozování NZZ – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Brázdilová – psych. ambulance, Velkopavlovická 25, kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Blažek – pedopsychiatrie
MUDr. Čechová – oftalmologie, Bakešova nemocnice – kontrolu provede doc. Kvapilíková
MUDr. Řehula – interní ambulance – vystaveno


Je třeba měnit naše zdravotnictví?

Doc. MUDr. Květa Kvapilíková, CSc.

Položíme-li tuto otázku kterémukoliv zdravotníkovi, jistě vám odpoví, že ano a hned vám vyjmenuje celou řadu problémů, které naše zdravotnictví tíží a které čekají už 12 let na vyřešení. Když si tato léta promítneme, máme před sebou celou tu plejádu 8 ministrů, kteří přišli, předložili nějakou představu, nazvali ji koncepcí, něco dalekosáhlého, ale nedomyšleného udělali a odešli. Viz číselník zdravotnických výkonů, založení 28 zdravotních pojišťoven, násilnou privatizaci ambulantních zdravotnických zařízení, rozbití poliklinik, nevytvoření základní sítě zdravotnických zařízení, zmatené a nedostatečné financování zdravotnictví a hlavně nepoložení patřičné legislativy, která by jasně definovala, jaké zdravotnictví chceme mít a v jakých hranicích se můžeme pohybovat.

Záhy se vždy nedostatky všech těchto kroků projevily, zvolil se nový ministr, ten vytloukl hrozící klín dalším klínem, ten se opět ukázal jako nedostatečný, navršil opět nějaká opatření a tak se naše zdravotnictví sice potácí v chaosu, ale světe div se, stále funguje. Jak je možné, že ačkoliv oproti mnoha vyspělým státům dáváme do zdravotnictví podstatně méně peněz, máme pracoviště, která se kvalitou péče mohou rovnat úrovni západoevropských. Prostě proto, že tuto péči není možné poskytovat v širokém měřítku, na víc prostě nemáme.

Hlavní úlohu však v tomto zázraku hrají lékaři, sestry a celý zdravotnický personál, který byl schopen především díky svým vysokým morálním kvalitám se vyrovnat se všemi přehmaty a i přes směšně nízké finanční ohodnocení své práce, udržuje chod našeho zdravotnictví. Že to vede k vnitřnímu zadlužení systému, že dluhy pojišťoven nepůjde do nekonečna přesunovat na konsolidační banku, že nedostatky v legislativě také budou muset jednou skončit, že bude muset skončit nehospodárnost v řízení nemocnic, že nejde řešit nedostatky vznikem šedé ekonomiky a že financování zdravotnictví a odměňování zdravotníků bude muset doznat základní změny je nabíledni. Prostě se bude muset nastolit legislativně řádně podložený fungující systém a to je práce, kterou dosud ministerstvo zdravotnictví pod žádným vedením nevykonalo. Neučinilo to ani pod vedením ministra Fišera, který slíbil, že nastartuje koncepci zdravotnictví, na níž se bude podílet široký tým odborníků.

Přečteme-li si rozhovor s ministrem Fišerem zveřejněný 29.11.2001 v MF Dnes pod titulkem „ Zdravotnictví nemám proč měnit „ a další jeho konstatování jako že „už ty naše dnešní zákony nejsou úplně špatné“ a že „ Náš systém patří k nejlepším na světě a dál ho měnit je už velmi špatné“, mnozí se zamyslí v tichém údivu. A když se zamyslí, mohou dojít k závěru, že pan ministr skutečně osobně nemá sice zdravotnictví proč měnit, že však omluvou mu těžko může být, že náš systém patří k nejlepším na světě. Pana ministra lze však pochopit, podařilo se mu splnit nastolení určitého požadovaného klidu v resortu, dvakrát zvýšil platy zdravotníků, slíbil další zvyšování, mnohé problémy se jako první z ministrů s nimi snažil řešit a přesunul dluhy pojišťoven. Pokud snad měl údajně mít zadání, co nejvíc naslibovat a vydržet až do voleb, i to se mu zřejmě podaří. Pokud docházelo k řešení nějakého náhle vzniklého problému, i to se mu podařilo nějak kulantně vyřešit. To, že se mu nepodařilo prosadit některé jeho návrhy zákonů, je možná spíše dobře, než špatně. Nebylo mu v této oblasti co závidět, když měl proplouvat mezi požadavky poslanců, zdravotníků a ideo-logickými požadavky vlastní strany. A tak bude pravděpodobně možno hodnotit jeho poměrně krátké působení na ministerstvu jako období řídící se heslem, kdo nic neudělá, nic nepokazí. Tak proč bych měl něco měnit, když vím o určité setrvačnosti a samochodu v podstatě nezničitelného zdravotnictví.


Vzpomínka na lékaře

V Brně dne 5. 12. 2001, Svobodová Marie

Lidé od "kumštu" ho jistě znali, protože nešel přehlédnout, zejména v televizních hudebních programech sborového zpěvu. Vždy se objevoval v první řadě Českého filharmonické-ho sboru se svou typickou bílou bradkou. Byl to pan MUDr. Jaroslav Julínek, který se propracoval do tohoto pěveckého sdružení po dlouhých letech svého působení ve sboru Foerster pod uměleckým vedením pana sbormistra Fialy.
Za celou dobu svého pěveckého působení procestoval celou Evropu a šířil zejména v kostelích i na hudebních festivalech kulturu sborového zpěvu. Ještě v roce 2000 jsme měli možnost ho vidět s ČFS při televizním vystoupení u papežské stolice ve Vatikánu. Letos by oslavil 30. výročí svého působení ve sborovém zpěvu. Bohužel nás všechny zarmoutila smutná zpráva, která byla nepříznivá zejména pro jeho milovaný pěvecký sbor, ale i pro pacienty jeho lékařského obvodu, kde působil celých 32 let. Pan doktor dlouho odolával zákeřné chorobě, která byla nakonec silnější, a proto nás v nedávné době musel navždy opustit. V srdcích nás všech, kteří jsme rádi poslouchali jeho neodolatelný hlas, bude na tohoto pěveckého virtuosa, přítele a dobrého člověka navždy uchována vzácná vzpomínka.
Po svém lékařském působení v Humpolci, Hodoníně a Kyjově se na 32 let nezapomenutelně zapsal svou obětavostí a přátelským přístupem do srdcí pacientů v lékařské praxi na poliklinice Koliště 45 v Brně. Dlouhá léta se věnoval práci v ČČK a získávání dárců krve. Protože se věnoval také hře na varhany a zpěvu v husovické farnosti, byl pronásledován za totality svými nadřízenými, kteří nebyli této jeho činnosti nakloněni. Přestože mu v květnu roku 2000 zemřel syn, také lékař, pracoval pan doktor obětavě pořád dále a nehleděl na psychické a fyzické vyčerpání. Mohl samozřejmě užívat zaslouženého důchodu, o který však jako jediný lékař již nepožádal. Budeme navždy v dobrém vzpomínat na tohoto vzácného člověka, domácího přítele a lékaře v jedné osobě, který je pro nás, kdo jsme ho znali, nenahraditelným.

Životopis pana MUDr. Jaroslava Julínka
(navrženého k ocenění)

Pan MUDr. Jaroslav Julínek se narodil v roce 1935 v Liberci. Základní vzdělání absolvoval již na Moravě (2 roky v Bučovicích a ukončeno v Brně), kde poté úspěšně absolvoval Lékařskou fakultu v Brně. První kroky, jako lékaře, jej vedly do Humpolce, kde působil v letech 1959 - 63, potom dva měsíce v Hodoníně a 7 let v Kyjově, kde byl již velmi oblíben. Od roku 1970 převzal lékařský obvod na poliklinice Koliště 45 v Brně, kde působil plných 32 let. Pracoval zde pro Český červený kříž, byl po celou dobu své lékařské praxe aktivním při získávání nových bezpříspěvkových dárců krve, zúčastňoval se kulturních akcí při oceňování dárců krve plaketou MUDr. Jánského, pořádaly se zájezdy a další akce pro členy ČČK. Jako jediný lékař z lékařského obvodu navštěvoval, mimo svou lékařskou praxi na Poliklinice, také pacienty, kteří nebyli schopni se dostavit do ordinace pro svou nemohoucnost nebo pokročilý věk. Byl velice obětavým lékařem s vysoce lidským přístupem k pacientům.
Kromě své lékařské praxe působil MUDr. Jaroslav Julínek také v pěveckém sboru Foerster od roku 1972 a poté v Českém filharmonickém sboru pod uměleckým vedením sbormistra Fialy. Procestoval se svými pěveckými kolegy nejen celou Evropu, ale své umění prokázali i jinde ve světě. Posledním významným vystoupením ČFS byl chrámový sborový zpěv ve Vatikánu u papeže. Dlouhá léta hrál na varhany v husovické farnosti a zde zpíval společně se svým synem, také lékařem, který zemřel v roce 2000. Proto byl také za totality pronásledován, jeho nadřízený ředitel nemocnice MUDr. Dostál mu kvůli jeho náboženskému vyznání nechal nejnižší plat a krátil mu prémie. Tato křivda, která byla na panu doktorovi zpáchána nebyla až do jeho smrti, dne 13. 8. 2001, odčiněna. Pan MUDr. Jaroslav Julínek pracoval ve svém lékařském obvodě až do dubna letošního roku a jako jediný z obvodních lékařů nepožádal o vyměření zaslouženého starobního důchodu. Odešel nejen nenahraditelný lékař, ale i umělec a domácí přítel.


Neměli bychom na ně zapomínat

Milena Flodrová

Už Gaius Plinius st. řekl na samém počátku našeho letopočtu: „Poněvadž nám není dopřáno žíti věčně, zanechme po sobě svědectví hodnot, že jsme vůbec žili.“ Není asi třeba dodávat, že tuto jeho myšlenku dokonale naplnili a naplňují ti, jejichž jména bychom neměli jen tak lehce zapomínat, neboť jejich přínos hodnot v nejrůznějších oborech lidské činnosti – tedy i v lékařství – je pro celé lidstvo nesmírně prospěšný. Jenže, jak známo, lidská paměť někdy právě tady až trestuhodně selhává.
Kdo dnes např. ví, že to byl Thomas Jordan z Klausenburku, kdo v době svého působení v Brně v letech 1569 – 1586 jako moravský zemský fysikus rozpoznal a správně poukázal na možné příčiny příjice, skvrnitého tyfu i tzv. uherského moru, ale také sepsal a zhodnotil význam moravských léčivých pramenů, jež sám prozkoumal? Kdo si vzpomene na Šimona Grynea, jenž v kapli sv. Štěpána při starém brněnském městském špitále na Křenové provedl v roce 1594 první pitvu lidského těla, při čemž ještě riskoval nejen svou pověst, ale i bezpečnost? A co nám říká jméno Johanna Hertoda z Todtenfelsu ze 17. století? Co jména Jiřího Sibuta (1527), Wolfganga Molleriana (1545), Johanna Koppa (1550) a dalších?
Nemusíme však chodit ani do staletí dob dávno minulých, abychom zjistili, že i jména na slovo vzatých odborníků ze století 19. a 20. začínají v lidské paměti povážlivě blednout. Stačí si ostatně připomenout, že mezi více než stopadesáti čestnými hroby města Brna jich jenom šest patří lékařům! A je přece známo, že kromě oněch šesti hrobů čestných jsou na brněnských hřbitovech desítky dalších hrobů lékařských osobností, jež za svého života přinášely lidem úlevu v bolestech, vracely jim ztracené zdraví a hledaly nové cesty, jak nemocem čelit. Znáte je ještě vůbec?
Co kdybychom právě těmto vzácným Brňanům začali s novým rokem věnovat více pozornosti, jak si zaslouží, a formou medailonů, vzpomínek a zajímavostí kolem nich (s patřičnou objektivitou a bez nekritické glorifikace ovšem!) je dnešní mladé a nejmladší lékařské odborné veřejnosti lidsky přiblížili? Co kdybychom se pokusili zachytit místa jejich posledního odpočinku v Brně a formou malého pietního průvodce vtisknout je i do podvědomí brněnské veřejnosti? A co kdybychom ty jejich hroby, o něž už nikdo nepečuje a které by mohly pozvolna propadnout zkáze, právě před touto zkázou zachránili? Co kdybychom?
Možností je přece celá řada a meze dobrým nápadům se ne-kladou. Vždyť Brno se nemá za co stydět, protože působením právě oněch osobností se v Brně odehrávaly a stále odehrávají odvážné, ojedinělé a úspěšné zákroky v lékařské péči, jež jsou mnohdy vůbec první – a nejen u nás – a otevírají cestu k dalším objevům a postupům. Je třeba si uvědomit, že lékařský stav brněnský má své cenné historické kořeny, v nichž je pevně ukotven, z nichž vyrůstá a jež rozvíjí v současnosti pro budoucnost. Asi by tedy mělo být určitou hrdostí a ctí celé-ho brněnského lékařského stavu je také co možná nejlépe znát. Nebo se mýlím?

Máte-li zájem o spolupráci s autorkou, kontaktujte kancelář OSL ČLK.


Záznam ze zasedání krajské rady ČLK 27. 10. 2001 Brno-venkov

 1. Přivítání hostů – MUDr. Jiří Rašovský (Brno-venkov)
  OSL ČLK Blansko – Boskovice – MUDr. Machač
  OSL ČLK Hodonín – MUDr. Vladimír Okáč
  OSL ČLK Vyškov – MUDr. Pavel Veselý
  OSL ČLK Znojmo – MUDr. Zdeněk Půček
  OSL ČLK Brno-město – MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
 2. Problematika licencí
  Byly předloženy kontroverzní připomínky udělení či neudělení licencí, kdy došlo k tomu, že nebyl respektován názor OSL ČLK Brno-město a OSL ČLK Hodonín.
  MUDr. Krifta – nefrologie
  MUDr. Křížová – všeobecné lékařství
  MUDr. Doupovec – kardiologie
  Krajská rada se usnesla, že prostřednictvím předsedajícího osloví licenční komisi s žádostí o vysvětlení.
 3. Výběrová řízení – smluvní vztahy
  Byla konstatována velká nespokojenost Krajské rady s rolí separátních sdružení lékařů (SPL, SPG, SPLDD) ve výběrových řízeních. Existuje silná obava, že tito zástupci spíše zastupují zájmy partikulárních skupin než ČLK. Byl vysloven i názor, že by se mohlo jednat o porušení pravidel hospodářské soutěže.
  Krajská rada se domnívá, že jakýkoli člen těchto zájmových (profesních) sdružení by neměl mít přístup k rozhodování ve výběrovém řízení.
 4. Otázka příspěvků a odvodů do centra
  Krajská rada vidí problematickou otázku neplatičů a navrhuje zásadnější sankce, které by umožnily lepší výběr příspěvků od neplatičů, méně problémů z odvody do centra a bezproblémové ekonomické fungování OSL (např. penalizace). Navrhuje osvobození nepracujících důchodců od příspěvků.
 5. Otázka souběhu vedoucích pracovníků
  Krajská rada vítá a plně podporuje iniciativu ministra zdravotnictví ve věci umožnění souběhů vedoucích pracovníků ve státních zařízeních. Krajská rada naléhavě doporučuje respektování této zásady i v zařízeních nestátních.
 6. Otázka afiliace privátních lékařů
  Krajská rada naléhavě doporučuje zavedení institutu afiliace privátního lékaře k příslušnému zdravotnickému zařízení, včetně povinnosti pohotovostních služeb podle potřeb léčeného zařízení.
 7. tázka koncepce krajského zdravotnictví
  Krajská rada vítá aktivitu krajského zdravotnictví ve věci tvorby koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje. Krajská rada rozhodla oslovit krajské zdravotnictví s žádostí o přizvání svého zástupce za Krajskou zdravotní radu, neboť se domnívá, že jako zákonný zástupce všech lékařů v Jihomoravském kraji má plné právo na zásadní připomínky ke jmenované koncepci (odvolává se i na vyjádření krajského hejtmana při schůzce v březnu 2001).

V Brně dne 27. 10. 2001
zapsal: MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
ověřil: MUDr. Jiří Rašovský


Usnesení XIII. sjezdu ČLK, konané dne 3. a 4. listopadu 2001 v Brně

 1. Sjezd zvolil:
  1. pracovní předsednictvo ve složení:
   Dr. David Rath, Dr. Helena Fousková, Dr. Martin Vedral, Dr. Zdeněk Mrozek,
   Dr. Jan Píštěk, Dr. Josef Liehne, Dr. Ilja Horník, Dr. Aleš Herman, Dr. Pavel Kubíček,
   Dr. Petr Kaňovský, Dr. Jan Nováček, Dr. Ota Mach (Jižní Čechy), Dr. Zdeněk Hajžman,
   Dr. Tomáš Vodvářka, Dr. Marie Manoušková
  2. mandátovou komisi ve složení:
   Dr. Jiří Mikula, Dr. Jaroslav Henzl, Dr. Jan Machač
  3. návrhovou komisi ve složení:
   Dr. Eva Klimovičová, Dr. Lubor Kinšt, Dr. Vladimír Okáč, Dr. Jiří Mach
  4. volební komisi ve složení:
   Dr. Ivan Staněk, Dr. Alena Dyrhonová, Dr. Radovan Volejníček, Dr.Václav Dostál, Dr. Martin Gadireddi, Dr. Eva Dostalíková, Dr. Petr Kus, Dr. Petr Sládek.
 2. Sjezd vyslechl a přijal:
  1. zprávu o činnosti představenstva,
  2. zprávu revizní komise,
  3. zprávu čestné rady.
 3. Sjezd vyslechl a přijal:
  1. zprávu o hospodaření ČLK za rok 2001
   návrh rozpočtu a výše členských příspěvků pro rok 2002, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
 4. Sjezd zvolil do funkce viceprezidenta MUDr. Helenu Fouskovou.
 5. Sjezd zvolil představenstvo ve složení:
  • MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. Jan Machač,
  • MUDr. Jaroslav Henzl, MUDr. Martin Vedral,
  • MUDr. Miroslav Verner, MUDr. Jiří Wicherek,
  • MUDr. Ilja Horník, MUDr. Josef Liehne,
  • MUDr. Helena Stehlíková, MUDr. Aleš Herman,
  • MUDr. Petr Erben, MUDr. Vít Bárta, MUDr. Petr Kaňovský, MUDr. Jiří Rašovský, MUDr. Zdeněk Mrozek,
  • MUDr. Tomáš Spousta, MUDr. Eva Dostalíková,
  • MUDr. Jan Píštěk.
 6. Sjezd schválil:
  1. novelu Licenčního řádu SP ČLK č. 11 ve znění, které předložilo představenstvo ČLK (příloha č. 2)
  2. novelu Spisového řádu SP ČLK č.15 (příloha č. 3)
  3. novelu Rytíř/rytířka SP ČLK č. 14 (příloha č. 4)
  4. novelu Finančního řádu SP ČLK č. 17 (příloha č. 5)
 7. Sjezd odmítá dosavadní naprosto neprůhledný, nespravedlivý a z hlediska ekonomických zákonů zcela nesmyslný systém tzv. regulací a limitů úhrady zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče.
 8. Sjezd ukládá představenstvu ČLK:
  1. prosazovat přehledný a ze strany lékařů snadno kontrolovatelný systém úhrad preskripce a indukované péče podle předem známých kritérií, který bude založen nikoliv na srážkách, ale na bonifikacích
  2. vyvíjet aktivitu s cílem upravit v zákoně č. 48/1997 Sb. paragraf 11, odst. 1, písm. d) tak, aby došlo
   k vypuštění slov „…a v souvislosti s touto péčí.“
 9. Sjezd kladně hodnotí, že v prvním pololetí roku 2001 rostly platy lékařů v nemocnicích rychleji než průměrná mzda v ČR. Sjezd trvá na tom, aby tento trend byl zachován i v roce 2002. ČLK podporuje požadavky lékařů – zaměstnanců, prosazované LOK-SČL.
  Sjezd považuje omezení přesčasové práce a pracovní pohotovosti novelou zákoníku práce jednoznačně za krok správným směrem. Zákoník práce vytváří tlak na žádoucí změny organizace práce. Odklad jeho platnosti by pouze nahrával některým ředitelům zdravotnických zařízení, kteří nejsou ochotni a schopni problém řešit. Výjimky, které by znevýhodňovaly zdravotníky vůči jiným zaměstnancům, jsou pro ČLK nepřijatelné.
 10. Sjezd trvá na tom, aby byly ve státních zdravotnických zařízeních zřízeny fungující a nezávislé správní a dozorčí rady, které budou vybaveny dostatečnými pravomocemi k výkonu svých funkcí.
 11. Sjezd ČLK upozorňuje, že organizaci financování zdravotní péče na území ČR není možné řešit jen smluvním vztahem mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. ČLK trvá na posílení úlohy pacienta v systému všeobecného zdravotního pojištění a navrhuje zavedení smluvního vztahu mezi občanem a zdravotní pojišťovnou, který zajistí čerpání příslušné zdravotní péče podle platných zákonů a Ústavy ČR.
 12. Česká lékařská komora žádá politické strany, aby se za-vázaly k prosazování zákonného zakotvení možnosti poskytovat vedle zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění také zdravotní péči nehrazenou nebo jen částečně hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

ČLK považuje za nezbytné, aby došlo ke zvýšení spoluúčasti pacientů, a to zejména formou komerčního připojištění pacientů, s cílem navýšení úhrad za poskytnutou péči z tohoto komerčního připojištění.

Sjezd ČLK zavazuje nově zvolené představenstvo i prezidenta ČLK, aby po celou dobu trvání jejich mandátů usilovali všemi dostupnými prostředky o prosazení zákonného zakotvení spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče.


Výběr členských příspěvků pro rok 2002

 • Skupina 1 – soukromí lékaři + lékaři ve vedoucí funkci á 1 920,– Kč za člena
 • Skupina 2 – zaměstnanci + ost. lékaři á 1 400,– Kč za člena
 • Skupina 3 – absolventi á 620,– Kč za člena
 • Skupina 4 – nepracující důchodci á 310,– Kč za člena
 • Skupina 5 – nedohledatelní lékaři á 1,– Kč za člena
 • Skupina 6 – lékařky na MD á 0,– Kč za člena

Změny stavovského předpisu ČLK č. 11 – Licenční řád

 1. Ustanovení § 1 odst. 1 třetí věta se na konci doplňuje o slova: „nebo funkci lektora v lékařské praxi“;
  Odůvodnění: Zkompletnění výčtu ve vymezení předmětu úpravy.
 2. Ustanovení § 3 písm. d) se na konci doplňuje o slova „které lze ve výjimečných případech nahradit čestným prohlášením žadatele.“
  Odůvodnění: Obdobně, jako lze ve výjimečných případech nahradit čestným prohlášením doklad o vykonané praxi, bylo by podle tohoto návrhu možné čestným prohlášením nahradit doklady o účasti v systému celoživotního vzdělávání.
 3. Ustanovení § 5 odst. 2 písm. d)– slova „alespoň dva roky, v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku“ se nahrazují slovy „soustavně vykonávána.
  V pochybnostech rozhodne představenstvo komory.“
  Odůvodnění: Větší volnost při posuzování započitatelnosti praxe. Odstranění nejasností např. v případech, kdy lékař má tři licence a je na plný úvazek (1,0) činný ve třech odbornostech, tedy v každé z nich vykonává lékařskou činnost v úvazku 0,33. Odbornosti se také vzájemně prolínají (např. na oddělení chirurgie působí ortoped) – započitatelnost nelze vždy určit podle převažujícího zaměření pracoviště.
 4. Ustanovení § 5 odst. 4 – za stávající větu se doplňuje nová věta: „Představenstvo komory může současně v odůvodněných případech rozhodnout, že se vylučuje odkladný účinek opravného prostředku.“
  Odůvodnění: Velmi důležitá změna. Podle zákona má každý k soudu podaný opravný prostředek odkladný účinek, neumožňuje-li předpis, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno (zde Licenční řád), tzv. předběžnou vykonatelnost. Lékař, kterému by byla licence odejmuta, by byl oprávněn nadále vykonávat svoji činnost (např. samostatně provozovat ordinaci) až do rozhodnutí soudu o jeho podaném opravném prostředku, což může trvat i řadu měsíců. Obdobné ustanovení, podle kterého lze odkladný účinek opravného prostředku vyloučit, obsahuje i správní řád, který je obecným právním předpisem pro rozho-dování správních orgánů. V případech, kdy je obava, že by lékař další svou činností mohl ohrozit životy či zdraví občanů a v dalších závažných případech (viz § 5 odst. 3 písm. a) až g) Licenčního řádu) je na místě, aby představenstvo mělo možnost rozhodnout o tom, že podaný opravný prostředek k soudu nebude mít odkladný účinek.
 5. Ustanovení § 7 odst. 1 – slovo „předpoklady“ v první větě se nahrazuje slovem „podmínky“;
  Odůvodnění: Jde o terminologické ujednocení s odstavci 2 a 4 LŘ. Slovo „podmínky“ je rovněž více vyhovující, zní „právničtěji“ a „závazněji“.
 6. Ustanovení § 7 odst. 2 a odst. 4 – úvodní slova první věty „pro získání licence“ se nahrazují slovy „pro výkon funkce“;
  Odůvodnění: Jde o terminologické ujednocení s odstavcem 1 téhož paragrafu. „Získání licence“ je pouze prostředkem umožňující cíl, jímž je „výkon funkce“; LŘ je stanoviskem ČLK závazným i pro státní zdravotnická zařízení, v nichž podmínkou např. k výkonu samostatné lékařské činnosti není „získání licence“, ale pouze splňování podmínek, které jsou uvedeny v dotyčných odstavcích. Z dikce ustanovení by tedy mělo být zcela jasné, že splnění kritérií neslouží k pouhému „získání licence“ (dokumentu), nýbrž k získání oprávnění k „výkonu funkce“.
 7. Za § 7 se vkládá nový § 7a v tomto znění:
  1. Představenstvo komory může udělit licenci pro výkon samostatné lékařské praxe na dobu určitou, jestliže lékař
   a) má příslušnou atestaci, ale nesplňuje podmínku délky praxe dle ustanovení § 7 odst. 1 a doloží komoře smlouvu, na základě které je nad ním vykonáván lektorský dohled, nebo
   b) žádá o licenci pro výkon samostatné praxe v oboru a splňuje přitom pouze podmínky pro udělení licence v jiném oboru.
   Představenstvo komory při vydání licence dle tohoto odstavce určí dobu, na kterou je licence vydána, a to tak, aby lékař v jejím průběhu měl možnost si svoji kvalifikaci (praxi) doplnit. Jestliže lékař v průběhu doby, na kterou je licence vydána, prokáže, že splnil podmínky stanovené pro řádné vydání licence (§ 7 odst.1), bude na podkladě jeho žádosti licence vyměněna za licenci k výkonu samostatné lékařské praxe na dobu neurčitou.
  2. Při posuzování žádosti o udělení licence podle odst. 1 písm. b) představenstvo komory zváží zejména příbuznost oboru, v němž lékař splňuje podmínky k udělení licence, s oborem, na který žádá licenci vydat, a potřebnost příslušného oboru v místě, kde hodlá lékař působit. Představenstvo komory může též žadatele vyzvat, aby doložil zájem zdravotní pojišťovny o uzavření smlouvy, respektive potvrzení o nenaplnění sítě smluvních zdravotnických zařízení v příslušném oboru v místě, kde hodlá působit. Udělení licence podle odst. 1 písm. b) je podmíněno absolvováním rekvalifikace. Podle příbuznosti oborů, celkové délky praxe a podle pracoviště, kde byla praxe získána, představenstvo komory rozhodne o délce a náplni rekvalifikace na obor, pro který se licence na dobu určitou vydává. Jestliže lékař neplní podmínky rekvalifikace, může představenstvo komory licenci udělenou podle odst. 1 písm. b) odejmout ještě před uplynutím doby, na kterou byla licence vydána.
   Odůvodnění: Vyplývá z textu ustanovení – rozšíření možnosti komory pružně ovlivňovat výkon samostatné, zejména soukromé praxe v těch případech, kdy lékař zatím regulérní podmínky pro získání licence nesplňuje.

SPISOVÝ ŘÁD
SP č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY se doplňuje o ustanovení

§ 11a
Archivace a skartace spisových dokumentů Komory.

 1. Komora trvale archivuje tyto písemnosti:
  • zápisy a usnesení sjezdů v písemné podobě,
  • zápisy a usnesení okresních shromáždění v písemné podobě,
  • zvukový záznam konání sjezdů,
  • zápisy představenstva Komory a zápisy představenstev okresních sdružení,
  • zápisy Čestné rady Komory a zápisy čestných rad okresních sdružení,
  • zápisy Revizní komise Komory a zápisy revizních komisí okresních sdružení,
  • zápisy Vědecké rady Komory,
  • zápisy(nálezy)z jednání podle předpisu č.13 ČLK–Odborné posudky Vědecké rady,
  • zápisy z ústřední a územních znaleckých komisí,
  • zápisy podle předpisu č.14 ČLK – Rytíř/Rytířka a Kniha cti,
  • disciplinární spisy a veškerá spisová dokumentace disciplin. podnětů a stížností,
  • seznamy členů vedené v ústředí Komory,
  • registry členů vedené v okresních sdruženích,
  • věstníky ČLK s vydanými stavovskými předpisy a závaznými stanovisky,
  • dokumentace o udělených a neudělených licencích,
  • zápisy z voleb do orgánů Komory a okresních sdružení,
  • schválené roční rozpočty Komory a okresních sdružení,
  • zprávy o hospodaření Komory a okresních sdružení,
 2. Komora archivuje :
  1. ekonomicko-účetní podklady podle platných daňových a účetních předpisů,
  2. další písemnosti a doklady, pokud jejich archivace vyplývá z jiných obecně závazných právních předpisů.
 3. Všechny ostatní písemnosti archivuje Komora nejméně po dobu pěti let.

Odůvodnění návrhu:
Do současné doby předpisy Komory neobsahovaly ustanovení, které by pojednávalo o archivaci a skartaci komorových písemností z hlediska taxativního výčtu nejdůležitějších materiálů a z pohledu časového . Je třeba zavést jednotnou praxi za účelem dodržení stejných postupů ve všech orgánech České lékařské komory na obou úrovních.

Novela Stavovského předpisu č. 14 ČLK – Rytíř/Rytířka českého lékařského stavu

Ustanovení § 7 odst. 1 SP č. 14 – Rytíř /Rytířka českého lékařského stavu se mění takto:

§ 7
Rozhodování grémia

Grémium rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů grémia,

Změna ust. § 13, odst. 2 věta prvá a ust. § 14 odst. 2 věta prvá Stavovského předpisu ČLK č. 17 – Finanční řád:

 1. Věta prvá ust. § 13 odst. 2 Stavovského předpisu
  ČLK č. 17 – Finančního řádu, se nahrazuje zněním:
  Náhrada za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech komory se vyplácí ve výši 160,- Kč za každou započatou hodinu ztráty. Představenstvo komory může, s ohledem na ekonomickou situaci komory, rozhodnout o snížení výše náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech komory.
 2. Věta prvá ustanovení § 14 odst. 2 Stavovského předpisu ČLK č. 17 – Finančního řádu, se nahrazuje zněním:
  Náhrada za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech okresního sdružení se vyplácí ve výši určené ustanovením § 13 odst. 2 tohoto stavovského předpisu. Představenstvo okresního sdružení může, s ohledem na ekonomickou situaci sdružení, rozhodnout o snížení výše náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech tohoto okresního sdružení.

 


PORADNA - nové předpisy ve druhém pololetí roku 2001

Mgr. Ing. Lukáš Prudil – JUDr. Jaromír Kožoušek

Uplynulý rok byl opět přinesl bohatou „úrodu“ nových právních předpisů. Vybrali jsme pro vás ty předpisy, které se mohou dotýkat činnosti zdravotnických zařízení a zdravotnických pracovníků s tím, že k některým je připojen krátký komentář. Nové právní předpisy můžete najít na webových stránkách www.sbirka.cz, www.mvcr.cz, www.mzcr.cz, www.lkcr.cz.

Předpisy vydané ve Sbírce zákonů

č. 178/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

č. 181/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky

č. 184/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 191/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

č. 208/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků

č. 211/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001

č. 246/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

č. 256/2001 Sb. – Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

č. 260/2001 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – Jedná se novelizaci zákona o péči o zdraví lidu, která se týká způsobu vedení zdravotnické dokumentace, náležitostí jednotlivých záznamů, oprávnění osob nahlížet do zdravotnické dokumentace.

č. 265/2001 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – Zcela zásadní novela trestního řádu, která by mimo jiné měla přinést zrychlení trestního řízení (zejména pak u méně závažných trestných činů). Mění se úkoly orgánů činných v trestním řízení. Novelizace trestního zákon pak přinesla změny zejména pokud jde o stanovení výše způsobené škody.

č. 276/2001 Sb. – Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté „Správní soudnictví“ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu

č. 286/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotní prostředky in vitro

č. 336/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky

č. 337/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

č. 356/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povo-lování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení

č. 381/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

č. 407/2001 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 440/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění – jedná se o předpis, který nahradil nevyhovující a zastaralou vyhlášku č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů

č. 445/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

č. 458/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002

č. 487/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

č. 492/2001 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

č. 494/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

č. 495/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

č. 498/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstev práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Předpisy vydané ve Sbírce mezinárodních smluv

č. 48/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče

č. 49/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče

č. 55/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení

č. 79/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení

č. 96/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

č. 97/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí

č. 115/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

Předpisy vydané ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví

Částka 6

METODICKÁ OPATŘENÍ
8. Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ
1. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2001 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
1. Povolení výjimky pro zdravotnický prostředek, který nesplňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy
2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Částka 7

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
1. Analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků

Částka 8

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (leden až duben 2000)

Částka 9

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
Částka 10

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
1. Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva
2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění
3. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (ČERVENEC a SRPEN 2000)

Částka 11

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
1. Zřízení národní referenční laboratoře v OHS v Ústí nad Orlicí a v Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v Ústavu preventivního lékařství
2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění
3. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 (ZÁŘÍ a ŘÍJEN 2000)

Částka 12

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 (LISTOPAD a PROSINEC 2000)

Částka 13

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ
2. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2002

Částka 14

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
Národní onkologický registr (NOR)
Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)
Národní registr rodiček (NRROD)
Národní registr novorozenců (NRNAR)
Národní registr vrozených vad (NRVV)
Národní registr dokonaných sebevražd (NRSEB)
Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRUSL)

V případě potřeby jsou všechny výše uvedené právní předpisy k nahlédnutí rovněž v kanceláři Okresního sdružení lékařů České lékařské komory Brno.

PORADNA

JUDr. Jaromír Kožoušek

V č. 10 a 11 Tempus medicorum byli ambulantní specialisté upozorněni na problematiku koeficientu „J“ při likvidaci úhrad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou za péči poskytnutou pojištěncům v prvním a druhém čtvrtletí 2001.
Poněvadž symbol „J“ se nevyskytuje v žádných právních předpisech ani ve smlouvách o poskytování a úhradě zdravotní péče vč. jejich dodatků, přicházely dotazy od lékařů, co ten-to symbol znamená a co mají v tomto směru dělat.
Výklad a účel koeficientu „J“ je dostatečně objasněn v článku MUDr. Vedrala v obou zmíněných číslech komorového časopisu, a jelikož byl již zrušen, nemá smysl jej dále rozebírat a komentovat.
Jak jsme si ověřili, okresní pojišťovna VZP srážky z úhrad za I. a II. čtvrtletí 2001 provedené podle tohoto koeficientu smluvním lékařům samy postupně vracejí, takže není třeba je o vrácení výslovně žádat. Jde samozřejmě pouze o srážky provedené z tohoto titulu. Pokud někteří lékaři měly z úhrad od VZP srážky, jejichž důvod není dostatečně jasný, měli by si u pojišťovny ověřit, zda šlo o srážky tohoto druhu. Žádná konkrétní lhůta na to není stanovena.


Inzerce

Prodám sterilizátor HS 62 ( pro ambulanci ). Téměř nový.
Kontakt: 05/48 21 29 92 (Po, St, Čt).

Oční ordinace v centru Brna přijme lékaře pro ambulantní praxi s množstvím drobné operativy. Bližší informace při osobním jednání.
Tel.: 05/43 33 30 09, 0604/26 29 52

Hledám praktického lékaře k zástupům do ordinace.
Tel.: 05/45 21 79 47

Hledám zástup do ordinace praktického lékaře v Brně. Kontaktujte na tel. čísle 05/43 23 42 32 mezi 20,00 a 21,00 h.

Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim přijme lékaře do pracovního, popř. služebního poměru.
Požadujeme dobrý zdravotní stav, atestaci ze všeobecného lékařství (interna). Nástup možný ihned. Bližší informace na tel.: 05/41 23 06 21 - 4, kl. 204 (pan Mgr. Freiberg)

Praktická lékařka pro dospělé s atestací, licencí a několikaletou praxí v závodní péči hledá uplatnění v zavedené ordinaci PL v Brně a okolí, nejlépe s výhledem na převzetí praxe, zatím možno i na částečný úvazek. Tel.: 0608/418 526

Nabídka prostor
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor cca 22 m2 se sociálním zázemím a možností čekárny - vhodný pro lékařskou ordinaci v centru města (blízko Hlavního nádraží). Kontakt: 05/41232101, 0723/729981

Přijmu pediatra do privátní ordinace – praktický lékař pro děti a dorost, 15 km severně od Brna.
Nástup možný od 1. 7. 2002. Tel. kontakt: 05/49273678.


Přehled věkového složení lékařů v Brně

Zpracoval MUDr. Petr Hrbek, 28. 11. 2001

V souvislosti s opakovanou diskusí o nadbytku či nedostatku lékařů v síti brněnských zdravotnických zařízení nabízím stručný přehled nejsilněji zastoupených odborností. Věková struktura a předpoklad ukončení aktivní činnosti v rozsahu plného úvazku ve věku 60-65 let ukazují na počet potenciálních volných míst v budoucích letech.

(Pozn.: Přepočty na 1000 obyvatel jsou vztaženy na město Brno, tj. 380 000 obyvatel. Je nutno vzít v úvahu poskytování péče ve specializovaných odbornostech pro širší region.
Databáze ČLK není zcela přesná, některé změny řada lékařů nehlásí.)

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město