Členství v ČLK

Členství v České lékařské komoře

Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání, musí být ze zákona č. 220/1991 Sb. členem České lékařské komory.

K tomu, aby se lékař stal členem ČLK, je potřeba udělat následující:

 1. vyplnit žádost o přjetí za člena ČLK – viz odkaz Servis pro Vás – Dokumenty
 2. k žádosti přiložit originál k ověření nebo notářsky ověřenou kopii dokladu o ukončení lékařské fakulty.

    Lékař, který se hlásí do ČLK před promocí a nemá příslušný lékařský diplom, předloží potvrzení o ukončení studia, které vydává příslušné studijní odd. LF.

    Jakmile lékař obdrží absolventský diplom, předloží v kanceláři OSL  originál k ověření nebo jeho notářsky ověřenou kopii.

 • Lékař, který NENÍ absolventem LF v České republice, musí navíc předložit ověřenou kopii (nebo originál k ověření)
  dokladu o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v ČR dle zák. 95/2004 Sb.,
  povolení k výkonu lékařské činnosti na území ČR
  , obojí  vydává MZ ČR a 
  ověřenou kopii (nebo originál k ověření) nostrifikace absolventského diplomu, kterou vydává MŠMT ČR.
©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město