Závazné stanovisko č. 4/2000: Udělování výjimek z licenčního řádu v oboru urgentní medicína

Představenstvo uzná automaticky nárok na licenci v oboru urgentní medicína lékařům s II. atestací ze základního či nástavbového oboru, kteří prokáží minimálně. 2letou praxi v RLP v rozsahu nejméně 80 hodin měsíčně. Při sníženém počtu hodin se adekvátně prodlužuje délka praxe.

Platnost od 6. 2. 2000

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město