Příloha č. 2.1

Příloha č. 2.1. Stavovského předpisu č. 12 České lékařské komory
Speciální podmínky pro vydání licence školitele v oboru gastroenterologických metod

§ 1

Předmět úpravy
Tato příloha č. 2.1. Stavovského předpisu České lékařské komory č. 12 upravuje podmínky pro vydávání osvědčení k následujícím diagnostickým a léčebným metodám, užívaným v gastroenterologii:

 • esofagogastroduodenoskopie
 • koloskopie a metoda endoskopické polypectomie
 • endoskopická retrográdní cholangiopancreaticografie (ERCP) a následné terapeutické výkony
 • endoskopická ultrasonografie
 • další specializované terapeutické endoskopické metody
 • endoskopická léčba stenoz jícnu
 • perkutánní transhepatální cholangiografie a od ní odvozené terapeutické výkony
 • abdominální ultrasonografie

§ 2

 1. esofagogastroduodenoskopie
  Získání licence nebo splnění podmínek pro licenci z oboru gastroenterologie, vnitřní lékařství, chirurgie nebo pediatrie. Doporučený minimální počet výkonů vyžadovaný pro samostatnou činnost je 500 výkonů.
 2. koloskopie a metoda endoskopické polypectomie
  Získání licence nebo splnění podmínek pro licenci z oboru gastroenterologie, vnitřní lékařství, chirurgie nebo pediatrie. Doporučený minimální počet výkonů vyžadovaný pro samostatnou činnost je 200 koloskopií, 40 endoskopických polypectomií.
 3. endoskopická retrográdní cholangiopancreaticografie (ERCP) a následné terapeutické výkony
  Získání licence nebo splnění podmínek pro licenci z oboru gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo chirurgie. Absolvování speciálního kurzu ERCP na školicím pracovišti. Držení funkční specializace pro provádění esofagogastroduodenoskopie. Doporučený minimální počet výkonů vyžadovaný pro samostatnou činnost je 200 ERCP, 50 endoskopických papilosfinkterotomií.
 4. endoskopická ultrasonografie
  Získání licence nebo splnění podmínek pro licenci z oboru gastroenterologie, vnitřní lékařství, chirurgie nebo radiodiagnostika. Absolvování speciálního kurzu na školicím pracovišti. Držení funkční specializace pro provádění esofagogastroduodenoskopie.
 5. další specializované terapeutické endoskopické metody
  I. polypectomie z horní části trávicí trubice, stavění krvácení, sklerotizace a ligace jícnových varixů
  II. endoskopická léčba stenóz žlučových cest a pankreatu
  Získání licence nebo splnění podmínek pro licenci z oboru gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo chirurgie. Absolvování tříměsíčního kurzu specializované terapeutické endoskopie na školicím pracovišti. Držení funkční specializace k provádění esofagogastroduodenoskopie (pro I.), v případě terapeutických metod vycházejících z ERCP (pro II.) držení funkční specializace k provádění esofagogastroduodenoskopie i ERCP.
 6. endoskopická léčba stenoz jícnu
  Získání licence nebo splnění podmínek pro licenci z oboru gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo chirurgie. Absolvování dvouměsíčního kurzu na školicím pracovišti. Držení funkční specializace k provádění esofagogastroduodenoskopie.
 7. perkutánní transhepatální cholangiografie (PTC) a od ní odvozené terapeutické výkony
  Získání licence nebo splnění podmínek pro licenci z oboru gastroenterologie, vnitřní lékařství, chirurgie. Absolvování specializovaného kurzu na školicím pracovišti. Doporučený minimální počet výkonů vyžadovaný pro samostatnou činnost je 50 výkonů.
  O tuto funkční licenci nežádají lékaři s atestací II. stupně v oboru radiodiagnostika ani lékaři držitelé licence v oboru radiodiagnostika, kteří jsou oprávněni tuto metodu provádět ve smyslu ustanovení § 1, odst. 2 Stavovského předpisu S 12 - funkční licence.
 8. abdominální ultrasonografie
  Získání licence nebo splnění podmínek pro licenci z oboru gastroenterologie, vnitřní lékařství, chirurgie, pediatrie. Absolvování kurzu na školicím pracovišti. Doporučený minimální počet výkonů vyžadovaný pro samostatnou činnost je 1000 výkonů.
  O tuto funkční licenci nežádají lékaři s atestací II. stupně v oboru radiodiagnostika ani lékaři držitelé licence v oboru radiodiagnostika, kteří jsou oprávněni tuto metodu provádět ve smyslu ustanovení § 1, odst 2, Stavovského předpisu S 12 - funkční licence.

§ 3

Účinnost

Tato příloha č. 2.1. Stavovského předpisu č. 12 byla představenstvem ČLK schválena dne 15. 2. 1997 a nabyla účinnosti dne 1. 3. 1997.

Tato příloha č. 2.1. byla novelizována představenstvem ČLK schválením dne 28. 8. 1997 a nabyla účinnosti dnem 1. 9. 1997.

Tato příloha č. 2.1. byla novelizována představenstvem ČLK schválením dne 31. 10. 1997 a nabyla účinnosti dnem 1. 11. 1997.

Tato příloha č. 2.1. byla novelizována představenstvem ČLK schválením dne 6 .10. 2000 a nabývá účinnosti dne 1 . 11. 2000

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město