Příloha č. 1

Příloha č. 1 ke Stavovskému předpisu č. 12 České lékařské komory
FUNKČNÍ LICENCE

 • F 001 esofagogastroduodenoskopie
 • F 002 koloskopie a metoda endoskopické polypectomie
 • F 003 endoskopická retrográdní cholangiopancreaticografie (ERCP) a následné terapeutické výkony
 • F 004 endoskopická ultrasonografie
 • F 005 další specializované therapeutické endoskopické metody
 • F 006 endoskopická léčba stenoz jícnu
 • F 007 perkutánní transhepatální cholangiografie a od ní odvozené terapeutické výkony
 • F 008 abdominální ultrasonografie
 • F 009 invazivní diagnostická kardiologie
 • F 010 intervenční kardiologie
 • F 011 trvalá kardiostimulace - kardiologická činnost
 • F 012 trvalá kardiostimulace - chirurgická činnost
 • F 013 srdeční elektrofyziologie - diagnostická činnost
 • F 014 srdeční elektrofyziologie - katetrizační ablace
 • F 015 transesofageální echokardiografie
 • F 016 umělá výživa a metabolická péče
 • F 017 kolposkopická expertíza
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město