Přehled věkového složení lékařů v Brně

Zpracoval MUDr. Petr Hrbek, 28. 11. 2001

V souvislosti s opakovanou diskusí o nadbytku či nedostatku lékařů v síti brněnských zdravotnických zařízení nabízím stručný přehled nejsilněji zastoupených odborností. Věková struktura a předpoklad ukončení aktivní činnosti v rozsahu plného úvazku ve věku 60-65 let ukazují na počet potenciálních volných míst v budoucích letech.

(Pozn.: Přepočty na 1000 obyvatel jsou vztaženy na město Brno, tj. 380 000 obyvatel. Je nutno vzít v úvahu poskytování péče ve specializovaných odbornostech pro širší region.
Databáze ČLK není zcela přesná, některé změny řada lékařů nehlásí.)

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město