Záznam ze zasedání krajské rady ČLK 27. 10. 2001 Brno-venkov

 1. Přivítání hostů – MUDr. Jiří Rašovský (Brno-venkov)
  OSL ČLK Blansko – Boskovice – MUDr. Machač
  OSL ČLK Hodonín – MUDr. Vladimír Okáč
  OSL ČLK Vyškov – MUDr. Pavel Veselý
  OSL ČLK Znojmo – MUDr. Zdeněk Půček
  OSL ČLK Brno-město – MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
 2. Problematika licencí
  Byly předloženy kontroverzní připomínky udělení či neudělení licencí, kdy došlo k tomu, že nebyl respektován názor OSL ČLK Brno-město a OSL ČLK Hodonín.
  MUDr. Krifta – nefrologie
  MUDr. Křížová – všeobecné lékařství
  MUDr. Doupovec – kardiologie
  Krajská rada se usnesla, že prostřednictvím předsedajícího osloví licenční komisi s žádostí o vysvětlení.
 3. Výběrová řízení – smluvní vztahy
  Byla konstatována velká nespokojenost Krajské rady s rolí separátních sdružení lékařů (SPL, SPG, SPLDD) ve výběrových řízeních. Existuje silná obava, že tito zástupci spíše zastupují zájmy partikulárních skupin než ČLK. Byl vysloven i názor, že by se mohlo jednat o porušení pravidel hospodářské soutěže.
  Krajská rada se domnívá, že jakýkoli člen těchto zájmových (profesních) sdružení by neměl mít přístup k rozhodování ve výběrovém řízení.
 4. Otázka příspěvků a odvodů do centra
  Krajská rada vidí problematickou otázku neplatičů a navrhuje zásadnější sankce, které by umožnily lepší výběr příspěvků od neplatičů, méně problémů z odvody do centra a bezproblémové ekonomické fungování OSL (např. penalizace). Navrhuje osvobození nepracujících důchodců od příspěvků.
 5. Otázka souběhu vedoucích pracovníků
  Krajská rada vítá a plně podporuje iniciativu ministra zdravotnictví ve věci umožnění souběhů vedoucích pracovníků ve státních zařízeních. Krajská rada naléhavě doporučuje respektování této zásady i v zařízeních nestátních.
 6. Otázka afiliace privátních lékařů
  Krajská rada naléhavě doporučuje zavedení institutu afiliace privátního lékaře k příslušnému zdravotnickému zařízení, včetně povinnosti pohotovostních služeb podle potřeb léčeného zařízení.
 7. tázka koncepce krajského zdravotnictví
  Krajská rada vítá aktivitu krajského zdravotnictví ve věci tvorby koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje. Krajská rada rozhodla oslovit krajské zdravotnictví s žádostí o přizvání svého zástupce za Krajskou zdravotní radu, neboť se domnívá, že jako zákonný zástupce všech lékařů v Jihomoravském kraji má plné právo na zásadní připomínky ke jmenované koncepci (odvolává se i na vyjádření krajského hejtmana při schůzce v březnu 2001).

V Brně dne 27. 10. 2001
zapsal: MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
ověřil: MUDr. Jiří Rašovský

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město