Vzpomínka na lékaře

V Brně dne 5. 12. 2001, Svobodová Marie

Lidé od "kumštu" ho jistě znali, protože nešel přehlédnout, zejména v televizních hudebních programech sborového zpěvu. Vždy se objevoval v první řadě Českého filharmonické-ho sboru se svou typickou bílou bradkou. Byl to pan MUDr. Jaroslav Julínek, který se propracoval do tohoto pěveckého sdružení po dlouhých letech svého působení ve sboru Foerster pod uměleckým vedením pana sbormistra Fialy.
Za celou dobu svého pěveckého působení procestoval celou Evropu a šířil zejména v kostelích i na hudebních festivalech kulturu sborového zpěvu. Ještě v roce 2000 jsme měli možnost ho vidět s ČFS při televizním vystoupení u papežské stolice ve Vatikánu. Letos by oslavil 30. výročí svého působení ve sborovém zpěvu. Bohužel nás všechny zarmoutila smutná zpráva, která byla nepříznivá zejména pro jeho milovaný pěvecký sbor, ale i pro pacienty jeho lékařského obvodu, kde působil celých 32 let. Pan doktor dlouho odolával zákeřné chorobě, která byla nakonec silnější, a proto nás v nedávné době musel navždy opustit. V srdcích nás všech, kteří jsme rádi poslouchali jeho neodolatelný hlas, bude na tohoto pěveckého virtuosa, přítele a dobrého člověka navždy uchována vzácná vzpomínka.
Po svém lékařském působení v Humpolci, Hodoníně a Kyjově se na 32 let nezapomenutelně zapsal svou obětavostí a přátelským přístupem do srdcí pacientů v lékařské praxi na poliklinice Koliště 45 v Brně. Dlouhá léta se věnoval práci v ČČK a získávání dárců krve. Protože se věnoval také hře na varhany a zpěvu v husovické farnosti, byl pronásledován za totality svými nadřízenými, kteří nebyli této jeho činnosti nakloněni. Přestože mu v květnu roku 2000 zemřel syn, také lékař, pracoval pan doktor obětavě pořád dále a nehleděl na psychické a fyzické vyčerpání. Mohl samozřejmě užívat zaslouženého důchodu, o který však jako jediný lékař již nepožádal. Budeme navždy v dobrém vzpomínat na tohoto vzácného člověka, domácího přítele a lékaře v jedné osobě, který je pro nás, kdo jsme ho znali, nenahraditelným.

Životopis pana MUDr. Jaroslava Julínka
(navrženého k ocenění)

Pan MUDr. Jaroslav Julínek se narodil v roce 1935 v Liberci. Základní vzdělání absolvoval již na Moravě (2 roky v Bučovicích a ukončeno v Brně), kde poté úspěšně absolvoval Lékařskou fakultu v Brně. První kroky, jako lékaře, jej vedly do Humpolce, kde působil v letech 1959 - 63, potom dva měsíce v Hodoníně a 7 let v Kyjově, kde byl již velmi oblíben. Od roku 1970 převzal lékařský obvod na poliklinice Koliště 45 v Brně, kde působil plných 32 let. Pracoval zde pro Český červený kříž, byl po celou dobu své lékařské praxe aktivním při získávání nových bezpříspěvkových dárců krve, zúčastňoval se kulturních akcí při oceňování dárců krve plaketou MUDr. Jánského, pořádaly se zájezdy a další akce pro členy ČČK. Jako jediný lékař z lékařského obvodu navštěvoval, mimo svou lékařskou praxi na Poliklinice, také pacienty, kteří nebyli schopni se dostavit do ordinace pro svou nemohoucnost nebo pokročilý věk. Byl velice obětavým lékařem s vysoce lidským přístupem k pacientům.
Kromě své lékařské praxe působil MUDr. Jaroslav Julínek také v pěveckém sboru Foerster od roku 1972 a poté v Českém filharmonickém sboru pod uměleckým vedením sbormistra Fialy. Procestoval se svými pěveckými kolegy nejen celou Evropu, ale své umění prokázali i jinde ve světě. Posledním významným vystoupením ČFS byl chrámový sborový zpěv ve Vatikánu u papeže. Dlouhá léta hrál na varhany v husovické farnosti a zde zpíval společně se svým synem, také lékařem, který zemřel v roce 2000. Proto byl také za totality pronásledován, jeho nadřízený ředitel nemocnice MUDr. Dostál mu kvůli jeho náboženskému vyznání nechal nejnižší plat a krátil mu prémie. Tato křivda, která byla na panu doktorovi zpáchána nebyla až do jeho smrti, dne 13. 8. 2001, odčiněna. Pan MUDr. Jaroslav Julínek pracoval ve svém lékařském obvodě až do dubna letošního roku a jako jediný z obvodních lékařů nepožádal o vyměření zaslouženého starobního důchodu. Odešel nejen nenahraditelný lékař, ale i umělec a domácí přítel.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město