Zápisy z jednání

Výběr ze zápisu z jednání představenstva OSL ČLK Brno-město
Zprava ze zasedání dne 26. 7. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Bystřický, MUDr. Caha, MUDr. Hrbek, MUDr. Kutal, MUDr. Novotný
Za RK: MUDr. Gaillyová

– V období od 28. 6. do 26. 7. 2001 neproběhlo žádné výběrové řízení.
– dne 27. 7. 2001 proběhne výběrové řízení na primáře LDN Babice nad Svitavou – za OSL Brno-město byl delegován MUDr. Bystřický
– dne 30. 7. 2001 proběhne výběrové řízení na MmB
– za OSL Brno-město se zúčastní MUDr. Kutal

Žádosti o licence:
MUIDr. Boleloucký – VL, psychiatrie – doporučeno
MUDr. Višňa, Ph. D. – traumatologie - doporučeno
MUDr. Kyvíř – VL, lektor, všeobecné lékařství – sporná praxe, po upřesnění bude žádost opět projednána
MUDr. Stupka – plastická chirurgie – doporučeno
MUDr. Chadim – neurologie – doporučeno
MUDr. Zimová – VL, ARO – doporučeno
MUDr. Kaňovská – dermatovenerologie, žádost o výjimku – odloženo, do praxe chybí 15 měsíců
MUDr. Navrátilová – lektor, interna – doporučeno
MUDr. Starčuková – dětská gynekologie, žádost o výjimku – odloženo, chybí atestace z dět. gyn. – dopor.sehnat si garanta
MUDr. Münzová – VL, gastroenterologie – doporučeno
MUDr. Elstnerová – VL, neonatologie – doporučeno
MUDr. Zavřelová – neonatologie
MUDr. Vít – VL, dětská kardiologie – doporučeno
MUDr. Humlová – VL, dětská kardiologie – doporučeno
MUDr. Schneiderová – VL, lék. imunologie – doporučeno
MUDr. Utěšený – VL, pediatrie – doporučeno
MUDr. Rybníček – VL, klin. imunologie – doporučeno
MUDr. Novotná – VL, endokrinologie – doporučeno
MUDr. Jičínská – VL, dětská kardiologie – doporučeno
MUDr. Dostálková – VL, nefrologie – doporučeno
MUDr. Navrátil – VL, dětská kardiologie – doporučeno
MUDr. Štarha – VL, pediatrie – doporučeno
MUDr. Mašková – VL, dětská kardiologie – doporučeno
MUDr. Konečná – interna – doporučeno

Souhlasy s vybavením:
SCaD – MUDr. Štouračová – dermatovenerolog. ambulance, Veselá 5 – vystaveno
MUDr. Chalabalová – dermatovenerologie, Mrkosova 18 – vystaveno
MUDr. Herzán – plast. chirurgie, Atriová 16 – vystaveno
MUDr. Linzer – chirurgie, polikl. Viniční – vystaveno
Doc. MUDr. Válka – plast. chirurgie, polikl. Viniční – vystaveno
MUDr. Pellar – dětská neurologie, Smetanova 7 – vystaveno
UNICA s.r.o. – gyn.-por. ambulance, Štefánikova ul. – Helios, – vystaveno
MUDr. Zatloukalová – dermatovenerol. ambulance, Kubíčkova 8 – změna kontroly, místo
MUDr. Cahy kontrolu provede doc. MUDr. Soška
MUDr. Hellarová – ordinace prakt. lékařky, Kubíčkova 8 – změna kontroly, místo MUDr. Cahy kontrolu provede doc. MUDr. Soška
MUDr. Knotek – ordinace prakt. lékaře, Údolní 39 – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Hrazdira – anesteziolog. ambulance–polikl. Viniční – kontrolu provede MUDr.Mach
Doc. MUDr. Kvapilíková – oční ambulance, Oční optika+oční laboratoř,Joštova 6,Česká 23 kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Stratilová – anesteziologie, poliklinika Viniční – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Nezdařilová – laboratoř biol. materiálu, Viniční – kontrolu provede doc.MUDr. Soška – doplnění odb. garanta, Viniční – kontrolu provede doc. MUDr. Soška

Předběžné souhlasy:
MUDr. Kryštofová – praktická lékařka, Lerchova 1 – vystaveno
Poliklinika Na Vyhlídce – žádost o prodloužení předběžného souhlasu – vyhověno, PS prodloužen do 31. 12. 2001

Zpráva z jednání dne 30. 8. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Mach, doc. MUDr. Kvapilíková, MUDr. Novotný
Za ČR: MUDr. Weinberger

27. 7. 2001 se konalo VŘ na místo primáře pro LDN v Babicích. Za OSL ČLK Brno-město byl delegován MUDr. Bystřický – ze 3 uchazečů byl primářem zvolen MUDr. Křenek.
Dne 30. 7. 2001 proběhlo výběrové řízení na MmB:
MUDr. Gruber, CSc. – pediatrie a odb. lékař pro choroby přenosné, Mečířova 14, – doporučeno
MUDr. Klofera – interna, Trnkova 111 – doporučeno
LOGO, Vsetínská 20 – doc. MUDr. Kubešová, CSc. – interna – doporučeno
MUDr. Moráň – neurologie – doporučeno
MUDr. Blažek – psychiatrie – doporučeno
MUDr. Brázdilová – psychiatrie, Velkopavlovická 25 – doporučeno
MUDr. Blažek – dětská dorostová psychiatrie, Velkopavlovická 25 – doporučeno
MUDr. Ivanka Pliskvová – oftalmologie, Bubeníčkova 8 – doporučeno
VŘ se za OSL Brno–město zúčastnil MUDr. Kutal.

Žádosti o licence:
Doc. MUDr. Chaloupka, CSc. – VL interna, kardiologie – doporučeno
MUDr. Nehyba – VL kardiologie – doporučeno
MUDr. Veselá – VL gynekologie – doporučeno
MUDr. Kotačka – A + R – doporučeno
MUDr. Mechl – VL RDG – doporučeno
MUDr. Müller – oftalmologie – doporučeno
MUDr. Kheirová – vnitřní lékařství, diabetologie – doporučeno pouze vnitřní lékařství, pro diabetologii nebyla přiložena dostatečná praxe. Po doplnění bude žádost opět projednána.
MUDr. Mihulová – lektor, všeobecné lékařství – doporučeno
MUDr. Dolinová – dermatovenerologie – doporučeno
MUDr. Kyvíř – lektor, všeobecné lékařství – doporučeno
MUDr. Haklová – VL A + R – doporučeno, nelze žádat licenci na obor léčba bolesti – není atestační či specializační obor
MUDr. Hakl – VL A + R – doporučeno
MUDr. Tobolíková – hematologie – odloženo, není splněna praxe z oboru
prof. MUDr. Hep, CSc. – VL gastroenterologie – doporučeno
doc. MUDr. Elbl, CSc. – VL kardiologie – doporučeno

Předběžné souhlasy s vybavením:
MUDr. Knotek – ordinace prakt. lékaře, Údolní 39 – vystaveno
MUDr. Hellarová – ordinace prakt. lékařky, Kubíčkova 8 – vystaveno
MUDr. Zatloukalová – dermatovener. ambulance, Kubíčkova 8 – vystaveno
MUDr. Holčáková – ordinace prakt. lékařky pro děti a dorost, Kubíčkova 8 – vystaveno
MUDr. Stratilová – anesteziologie, poliklinika Viniční – vystaveno
MUDr. Nezdařilová – laboratoř biol. materiálu a doplnění odb. garanta – vystaveno
MUDr. Skotáková – praktická lékařka, Halasovo nám. 1 – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Štorková – prakt. lékařka pro děti a dorost, Dělnická – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Bochníčková – gynekologie, Karáskovo nám. 11 – kontrolu provede MUDr. Caha
MUDr. Malachová – prakt. lékařka, Zoubkova 53 – kontrolu je možno provést až po kolaudaci domu
MDgK plus s.r.o. – morfologická diagnostika, K Dálnici 9 – po upřesnění rozsahu činnosti bude opět projednáno
Maria – MUDr. Fabík – celostní medicína a ordinace prakt. lékaře, Orlí 17 – nelze provozovat alternativní medicínu (ČLK negarantuje), pouze ordinace prakt. lékaře – po rozhodnutí bude opět projednáno
Helios – MUDr. Hortíková – cytologická laboratoř, Štefánikova 12 – kontrolu provede MUDr. Mach
ELISABETH PHARMACON s.r.o. – MUDr. Králová – molekulární a biol. laboratoř Botanická 33 – kontrolu provede doc. Soška
FEMMA – MUDr. Říčková – gynekologie a senologie, Lidická 57 – kontrolu provede doc. Skřička
MUDr. Valenčíková – psych. ordinace, Halasovo nám. 1 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Fejfarová – neurolog. ambulance, Viniční 235 – kontrolu provede MUDr. Kaňovský
Lékařské ambulance s.r.o. – nelůžkové ARO, Delta, Drobného ul. – žádost prostuduje MUDr. Mach a Mgr. Prudil

Souhlas s vybavením:
MUDr. Rotrekl – interní a metabolická ordinace, Koliště 47 – kontrolu provede MUDr. Kutal


Zpráva z jednání dne 27. 9. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Bystřický, MUDr. Hrbek, doc. MUDr. Soška
Za ČR: MUDr. Weinberger

Dne 17. 9. 2001 se konalo na MmB výběrové řízení:
MUDr. Holčáková – PL pro děti a dorost – stř. Akát, Kubíčkova 8, Brno–Bystrc
MUDr. Hellarová – PL pro dospělé, stř. Akát
MUDr. Zatloukalová – dermatovenerologie, atř. Akát
MUDr. Bochníčková – gynekologie a por., Karáskovo nám.
MUDr. Pecháček – vnitřní lékařství a angiologie, pol. Zahradníkova 2/8
MUDr. Komárková – gastroenterologie, pol. Zahradníkova 2/8
MUDr. Valenčíková – psychiatrie, pol. Halasovo nám. 1

VŘ se za OSL Brno–město zúčastnil MUDr. Kutal.
19. 9. 2001 se konalo prac. jednání u krajského zdravotního rady MUDr. Drbala za účasti MUDr. Macha a MUDr. Rašovského (za KR ČLK Brněnského kraje).
20. 9. 2001 proběhlo VŘ na obsazení funkce ved. gyn. oddě-lení v MOÚ Brno. Za OSL ČLK se zúčastnil MUDr. Mach. Primářem byl jmenován MUDr. Alfréd Dörr.
26. 9. 2001 se konala ve FN Brno znalecká komise.
MUDr. Bystřického zastoupil doc. MUDr. Skřička.
26. 9. 2001 se konalo výběrové řízení ve FN Brno na místo náměstka LPP pro SVLS: MUDr. Peprla (chyběly některé podklady, pokud se nedodají, bude muset proběhnout VŘ znovu) – na období 4 let náměstek pro interní obory: MUDr. Burget (KICH) – na 5 let primář ARO: MUDr. Vrastyáková – na 5 let primář urologie: MUDr. Čermáková – na 5 let ved. lékař ambulance léčby bolesti: MUDr. Haklová – na 5 let Za OSL Brno–město se VŘ zúčastnil doc. MUDr. Soška.
Představenstvo OSL vzalo na vědomí informaci o odstoupení doc. MUDr. Žaloudíka, CSc. z funkce ředitele MOÚ. Prozatímním ředitelem byl jmenován doc. MUDr. Vyzula, CSc.

Žádosti o licence:
MUDr. Pelikán – A + R – doporučeno
MUDr. Řehořek – VL urologie – doporučeno
MUDr. Zeman – interna, endokrinologie – doporučeno
MUDr. Bryšová – VL genetika – doporučeno
MUDr. Vaculíková – gynekologie a porodnictví – doporučeno
MUDr. Vomela – VL chirurgie – doporučeno

Předběžné souhlasy s vybavením:
MUDr. Bochníčková – gynekologie – vystaveno
ELISABETH PHARMACON s.r.o. – MUDr. Králová – molekulární laboratoř – vystaveno
MUDr. Valenčíková – psych. ordinace – vystaveno
MUDr. Fejfarová – neurologie – vystaveno
MUDr. Pliskvová – oftalmologie, Banskobystrická 87/89 – kontrolu provede doc. MUDr. Kvapilíková
Privátní klinika RIVA – plast. chirurgie, chirurgie, ortopedie, gynekologie, dermatologie, Hlinky 48/122, kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Salzmanová – ORL pro děti a dorost,Šimáčkova 40–kontrolu provede MUDr.Novotný
MDgK plus s.r.o. – morfologická diagnostika, K Dálnici 9 – kontrolu provede doc. MUDr. Soška
MUDr. Fabík – PL pro dospělé, Orlí 17 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Meduna – kardiologická ambulance, Koliště 47 – kontrolu provedl MUDr. Kutal – vystaveno
MUDr. Malachová – PL pro dospělé – kontrolu provede MUDr. Novotný

Souhlasy s vybavením:
MUDr. Stratilová – všeobecná a plast. chirurgie, pol. Viniční – vystaveno
MUDr. Hellarová – PL pro dospělé – stř.Akát, Kubíčkova 8 – kontrolu provede MUDr. Caha
MUDr. Holčáková – PL pro děti a dorost
MUDr. Zatloukalová – dermat. ordinace
Klinika GHC – dermatovenerologie, plast. chirurgie, fyzioterapie, Sportovní 2a – kontrolu provede doc. MUDr. Kvapilíková
MUDr. Knotek – PL pro dospělé, Obilní trh 3 – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Štorková – PL pro děti a dorost, Dělnická – vystaveno
MUDr. Skotáková – PL pro dospělé, pol. Halasovo nám. – vystaveno
TOP MORAVIA HEALTH – interna, kardiologie, chirurgie, PL, UTZ, RDG, pol. Viniční – kontrolu provede doc. MUDr. Skřička
MUDr. Popelka– neurologická ordinace, Mendlovo nám. 17 – žádost o rozšíření o EEG kontrolu provede
MUDr. Kaňovský
FEMMA, MUDr. Říčková – gynekologie a senologie, námitka doc. MUDr. Skřičky k oboru poskytované péče, je třeba zdůvodnit činnost ve FEMMĚ za účasti MUDr.Říčkové
na příštím jednání představenstva 23. 10. 2001.


Zpráva z jednání dne 23. 10. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Bystřický, MUDr. Hrbek
Za RK: MUDr. Gaillyová
Za ČR: MUDr. Weinberger

Dne 15. 10. 2001 se konalo na MMB výběrové řízení:
MUDr. Fabík – PL pro dospělé, Orlí 17
MUDr. Skotáková – PL pro dospělé, pol. Halasovo nám. 1
MUDr. Meduna – kardiologie, Koliště 47
MUDr. Fejfarová – neurologie, Viniční 235
doc. MUDr. Kvapilíková, CSc. – optická laboratoř a oční optika, Joštova 6 + Česká 23
ELISABETH PHARMACON s.r.o. – laboratoř (klinická biochemie, lék. mikrobiologie) Botanická 33 – vyhlašovatel nedoporučuje uzavření smlouvy s ZP.
VŘ se za OSL Brno–město zúčastnil MUDr. Kutal.

Dne 21. 11. 2001 se koná na VZP VŘ na kmenového revizního lékaře pro obor interní lékařství – uchazeč
MUDr. Pavel Vojtíšek. Za OSL Brno–město se VŘ zúčastní MUDr. Novotný.

Žádosti o licence:
MUDr. Marečková – nefrologie – špatně doložená praxe, po doplnění bude žádost opět projednána
MUDr. Štefánková – psychiatrie, pedopsychiatrie
MUDr. Šárník – vnitřní lékařství – doporučeno
MUDr. Havlíček – lektor – dermatovenerologie – doporučeno
MUDr. Nebeský – VL RDG – doporučeno
MUDr. Hrbková – endokrinologie – doporučeno
MUDr. Hájek – VL A + R – doporučeno
doc. MUDr. Piskač, CSc. – VL chirurgie – doporučeno
MUDr. Slámová – VL A + R – doporučeno

Předběžné souhlasy s vybavením:
MUDr. Porteš – psych. ambulance, Kubíčkova 8 – kontrolu provede MUDr. Caha
doc. MUDr. Poul – ortopedie a traumatologie, Jelínkova 7 – kontrolu provede doc. MUDr. Skřička
MUDr. Antošová – PL pro dospělé, Libušina tř. 4 – kontrolu provede doc. Skřička
MUDr. Okáč – ortoped. ordinace, Viniční 235 – kontrolu provede MUDr. Kaňovský
MDgK plus – morfolog. diagnostika, K Dálnici 9 – vystaven
MUDr. Černý – neurolog. ambulance, Koliště 47 – kontrolu provede MUDr. Kutal
ON CLINIC s.r.o., MUDr. Všetíček – proktologie, urologie – andrologie, Bartošova 5 – kontrolu provede doc. Skřička
Priv. klinika RIVA – plast. chirurgie, chirurgie, ortopedie, gyn., dermatovenerologie – vystaveno
MUDr. Tomanová – PL pro děti a dorost, Fügnerova 39 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Čechová – oftalmolog. ambulance, Běhounská 8 – kontrolu provede doc. Kvapilíková
MUDr. Malachová – PL pro dospělé, Zoubkova 53 – vystaveno

Souhlasy s vybavením:
DELTA, Lékařské ambulance – nelůžkové ARO – vystaveno
Klinika GHC – dermatovenerologie, plast. chirurgie, fyziotera-pie – vystaveno
Medservise – změna odb. zástupce – nyní doc. MUDr. Vl. Soška, CSc. – vystaveno
MUDr. Holčáková – PL pro děti a dorost – vystaveno
MUDr. Hellarová – PL pro dospělé – vystaveno
MUDr. Zatloukalová – dermatolog. ordinace – vystaveno
TOP MORAVIA HEALTH – interna, kardiologie, chirurgie, PL, UTZ – vystaveno
MUDr. Salzmanová – ORL ambulance, Šimáčkova 40 – vystaveno
MUDr. Kašparová – PL pro dospělé, Herčíkova 23 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Pliskvová – oftalmolog. ambulance, Banskobystrická 87/89 – vystaveno
Doc. MUDr. Soška doporučuje uspořádat nové volby v psychiatrické odborné sekci – představenstvo navrhuje snížit počet členů v této sekci na 5 a nový návrh na mluvčího.

Představenstvo dále vzalo na vědomí dopis revizní lékařky MUDr. Alexové z VZP ohledně revizních lékařů a jejich členství v OSL ČLK.


Zpráva z jednání dne 22. 11. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Bystřický, MUDr. Klusáček, doc. MUDr. Skřička, CSc, doc. MUDr. Soška, CSc.
Za RK: MUDr. Gaillyová
Za ČR: MUDr. Weinberger

Dne 12. 11. 2001 se konalo na MMB výběrové řízení:
MUDr. Jelínková – dermatovenerologie, Příkop 6 – doporučeno
MUDr. Palma, TOP MORAVIA HEALTH – interna, Viniční 235 – doporučeno
MUDr. Hudečková – ordinace ORL, Vinohrady 8 – doporučeno
VŘ se za OSL zúčastnil MUDr. Kutal.

Dne 21. 11. 2001 se konalo na VZP výb. řízení na kmen. revizního lékaře v oboru interna. Za OSL se VŘ zúčastnil MUDr. Novotný. Na místo revizního lékaře byl přijat MUDr. Pavel Vojtíšek.

Žádosti o licence:
MUDr. Sovadina – lektor, všeobecné lékařství – doporučeno
MUDr. Tomanová – VL pediatrie – doporučeno, lektor – dětská revmatologie – jen v rámci kardiologie
MUDr. Wernerová – oftalmologie – doporučeno
MUDr. Štefánková – psychiatrie, pedopsychiatrie – nedoporučeno
MUDr. Hakl – A + R – doporučeno
MUDr. Pavlík – A + R – doporučeno
MUDr. Bartošík – A + R – doporučeno
MUDr. Pešek – FBLR – doporučeno
MUDr. Čižmář – chirurgie – doporučeno
MUDr. Korsa – A + R – doporučeno
MUDr. Borek – VL neonatologie – doporučeno
MUDr. Vaňková – lektor – pediatrie – doporučeno
MUDr. Hloušek – lektor – všeobecné lékařství
MUDr. Starčuková – dětská gynekologie, žádost o výjimku – nutnost projednat podrobněji na příštím jednání
MUDr. Garajová – A + R – doporučeno
MUDr. Diviš – chirurgie – doporučeno
MUDr. Tobolíková – klinická onkologie – doporučeno
MUDr. Marečková – nefrologie – doporučeno
MUDr. Táborský – VL neurologie – doporučeno
MUDr. Holčíková – pediatrie – doporučeno
MUDr. Rybníčková – VL RDG – doporučeno
doc. MUDr. Žaloudík, CSc. – VL chirurgie, VL klin. onkologie – doporučeno
MUDr. Fischerová – VL kardiologie, VL interna – doporučeno

Předběžné souhlasy s vybavením:
MUDr. Porteš – psychiatrická ambulance – vystaveno
MUDr. Okáč – ortopedická ordinace – vystaveno
MUDr. Čechová – oftalmologická ambulance – vystaveno
ON CLINIC – proktologie, urologie – vystaveno
CDOZS – MUDr. Svobodová – změna ředitelky, OSL vydá PS bez fyzické kontroly pouze pro účel registrace na MM B, platnost omezena do 31. 1. 2002
MUDr. Pavlacký – gynekologická ambulance, poliklinika Horníkova – kontrolu provede MUDr. Caha
MUDr. Sas, Klinika plastické a estetické chirurgie – Berkova 34/36 – vystaveno
MUDr. Martinková – FBLR, ortopedická ambulance, Jílkova 167 – kontrolu provede doc. Kvapilíková
MUDr. Řehula – interní ambulance, poliklinika U pošty 14
– kontrolu provede MUDr. Novotný
MUDr. Chadim – neurologická ambulance, Žlutý kopec 7 – kontrolu provede MUDr. Kaňovský
MUDr. Vlčková – gynekologická ambulance, UTZ diagnostika, polikl. U pošty 14 – kontrolu provede MUDr. Caha

Představenstvo vzalo na vědomí, že MUDr. Černý ruší svoji neurologickou ambulanci.

Souhlasy s vybavením:
MUDr. Konečný – praktický lékař – Bednářova 1a – kontrolu provede MUDr. Hrbek


Zpráva z jednání dne 18. 12. 2001

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. MUDr. Soška,CSc
Za RK: MUDr. Gaillyová
Za ČR: MUDr. Weinberger

Dne 10. 12. 2001 proběhlo na MMB výběrové řízení:
MUDr. Tomanová – PL pro děti a dorost, Fügnerova 39 – doporučeno
MUDr. Kašparová – PL pro dospělé, Herčíkova 23 – doporučeno
MUDr. Vlčková – gynekologie, U pošty 14 – doporučeno
doc. MUDr. Mayer – PL pro dospělé, interna, Jana Babáka 11 – doporučeno
MUDr. Čechová – oftalmologie, Běhounská 8 – doporučeno
MUDr. Chadim – neurologie, MOÚ Žlutý kopec – doporučeno
MUDr. Porteš, CSc. – psychiatrie, Kubíčkova 8 – doporučeno
MUDr. Okáč – ortopedie, Viniční 235 – doporučeno
VŘ se za OSL Brno–město zúčastnil MUDr. Kutal.

Představenstvo tajně hlasovalo o svém postoji k žádostem o výjimky z licenčního řádu.
Na základě tajného hlasování (proti 5, pro 4) i nadále setrvává na svém postoji, že výjimky z licenčního řádu nebu-de projednávat.

Žádosti o licence:
MUDr. Pánková – VL psychiatrie – doporučeno
MUDr. Kaňovská – dermatovenerologie, licence na dobu určitou – doporučeno
MUDr. Müller – VL, všeobecná hygiena – doporučeno
MUDr. Kosová – interna – doporučeno
MUDr. Jura – neurologie – doporučeno
MUDr. Flašar – VL neurologie – žádost je třeba doplnit místopřísežným prohlášením o praxi a doklady o kontinuálním vzdělávání, poté bude žádost opět projednána
MUDr. Matuška – VL A + R – doporučeno
MUDr. Šrámek – VL A + R – doporučeno
MUDr. Kalusová – VL psychiatrie – doporučeno
MUDr. Strakrle – přenosné nemoci – doporučeno
MUDr. Otáhal – A + R, žádost o výjimku – nedostatečná praxe – doporučeno podat žádost v dubnu 2002
MUDr. Bláha – VL gyn. + por. – doporučeno
MUDr. Vlašín – VL gyn. + por. – doporučeno
MUDr. Štefánková – psychiatrie, pedopsychiatrie – žádost o výjimku – nedoporučeno
MUDr. Starčuková – dětská gynekologie – žádost o výjimku – nedoporučeno

Předběžné souhlasy s vybavením:
MUDr. Pellarová – dětská dermatologie, Smetanova 7 – kontrolu provede MUDr. Kaňovský
MUDr. Krahulcová – PL, Josefská 25 – kontrolu provede doc. Skřička
Doc. MUDr. Mráz, CSc. – urologická ambulance, Halasovo nám. 1 – kontrolu provede doc. Skřička
MUDr. Horáček – PL, Božetěchova 35 – kontrolu provede MUDr. Hrbek
MUDr. Pavlík – A + R, Berkova 34/36
MUDr. Bartošík – A + R, Berkova 34/36
MUDr. Hakl – A + R, Berkova 34/36
Poliklinika Na Vyhlídce – žádost o prodloužení předběžného souhlasu – souhlas prodloužen do 6/2002

Souhlasy s vybavením:
MUDr. Antošová – PL, Libušina tř. – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Matoušková , Sdružení Podané ruce – psych. ordinace, Hapalova 22 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Tomanová – PL pro děti a dorost, Fügnerova 39 – kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Fejfarová – neurologická ambulance, Viniční 235 – kontrolu provede MUDr. Kaňovský
MUDr. Černoch – gyn. ambulance, Mendlovo nám. 17 – kontrolu provede MUDr. Caha
MUDr. Malachová – PL, Zoubkova 53 – vystaveno
Doc. MUDr. Poul – ortopedie + traumatologie, Jelínkova 7 – kontrolu provede doc. Skřička
ON CLINIC – proktologie, urologie, Bartošova 5 – kontrolu provede doc. Skřička
UNICA – změna odb. zástupce, místo provozování NZZ – kontrolu provede MUDr. Mach
MUDr. Brázdilová – psych. ambulance, Velkopavlovická 25, kontrolu provede MUDr. Weinberger
MUDr. Blažek – pedopsychiatrie
MUDr. Čechová – oftalmologie, Bakešova nemocnice – kontrolu provede doc. Kvapilíková
MUDr. Řehula – interní ambulance – vystaveno

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město