Seznam akcí evidovaných OSL ČLK Brno-město

evid.č. akce / datum

00-53-001 ORL seminář - FN U sv.Anny 13.1.2000
00-53-002 Klub priv.gynekologů 19.1.
00-53-003 Klub priv.gynekologů 2.2.
00-53-004 Prezentace olomoucké ORL kl. 10.2.
00-53-005 Horní cesty dýchací 14.2.
00-53-006 Bronchogenní karcinom-KTRN 11.1.
00-53-007 Nebulizační léčba u resp.onemocnění-KTRN 17.2.
00-53-008 Intervenční bronchologie-KTRN 14.3.
00-53-009 Mykobakteriózy-KTRN 20.4.
00-53-010 Cytokiny v pneumologii -KTRN 16.5.
00-53-011 Sarkoidóza-KTRN 21.9.
00-53-12 Kvalita života… - KTRN 19.10.
00-53-13 Ventilační a resp.porucha 16.11.
00-53-14 Paliativní léčba bronch.karcinomu 21.12.
00-53-15 Moravský mezikrajský seminář pro pneumology 2b 7.4.-8.4.
00-53-16 Klub privátních gynekologů 16.2.
00-53-17 Klub privátních gynekologů 29.3.
00-53-18 Problematika registrace nádor.onemocnění-I.ortop.klinika 16.2.
00-53-19 Nové poznatky o léčbě EPO … - Interní hematoonk.klinika 12.1.
00-53-20 Léčba NHL dětského věku -"- 26.1.
00-53-21 Lokální léčba orální mukozitidy -"- 9.2.
00-53-22 Kardiotoxicita protinádorové léčby -"- 23.2.
00-53-23 Trombóza v dětské onkologii -"- 8.3.
00-53-24 Myelodysplastický syndrom -"- 22.3.
00-53-25 Biomarkety pro optimalizaci léčby -"- 5.4.
00-53-26 Idiopatická trombocytopen.porpura -"- 19.4.
00-53-27 Buněčná immunoterapie -"- 3.5.
00-53-28 Teploty neznámého původu -"- 17.5.
00-53-29 Monoklonální protilátky -"- 7.6.
00-53-30 Současná problematika MALTomů -"- 21.6.
00-53-31 Nové trendy akutních forem ischem.choroby srdeční-Nový Lísk. 12.1.
00-53-32 Chronobiologie v moderní medicíně - Nem.Nový Lískovec 9.2.
00-53-33 Aktuální trendy v léčbě infekcí resp.traktu - FN Brno, KTRN 14.2.
00-53-34 Blokátory kalciových kanálů - IDV PZ 16.2.
00-53-35 Včasná diagnostika a léčba BPH - IDV PZ 15.3.
00-53-36 Alergické rýmy a konjunktivity - IDV PZ 29.3.
00-53-37 Seminář ORL kl. - FN U sv.Anny 10.2.
00-53-38 Schizofrenie - Psychiatrická kl.FN Brno 11.2.
00-53-39 Farmakogenetika -"- 10.3.
00-53-40 Prezentace prací mladých lékařů a psychologů -"- 24.3.
00-53-41 Základy psychodynamicky zaměřené psychoterapie -"- 31.3.
00-53-42 Seminář s tématikou PPP -"- 14.4.
00-53-43 Základy psychodyn.zaměřené psychoterapie -"- 28.4.
00-53-44 Regionální seminář s pedopsych.tématikou -"- 12.5.
00-53-45 Základy psychodyn.zaměřené psychoterapie -"- 26.5.
00-53-46 Problematika elektrokonvulzí.. -"- 9.6.
00-53-47 Poruchy periferního prokrvení - IDV PZ -"- 1.3.
00-53-48 Možnosti léčebného využití sildenafilu - Neurol.kl. FN Brno 24.2.
00-53-49 Den I.neurol.kl.FN U sv.Anny v Brně -"- 9.3.
00-53-50 Lokální intraarteriální trombolýza -"- 6.4.
00-53-51 Neuromuskulární symposium -"- 14.4.
00-53-52 Diagnost.možnosti cytologie mozkomíšního moku -"- 25.5.
00-53-53 Současné indikace léčby botulotoxinem -"- 8.6.
00-53-54 Pohled na CMP na konci tisíciletí - Nem.Nový Lískovec 8.3.
00-53-55 Atopie, Potravinové alergie - Sdružení praktických lékařů 27.4.
00-53-56 Očkovací kalendář a novinky v očkování - KICH, FN Brno 26.4.
00-53-57 Makrolidy a chinolony -"- 31.5.
00-53-58 Užití kortikosteroidů v infekčním lékařství -"- 28.6.
00-53-59 Atypická antipsychotika - PL FN Brno 14.4.
00-53-60 Smysl a koordinace onkol.činností - ORL kl. FN U sv.Anny 23.3.
00-53-61 Postup při volbě antibiotik u resp.onemocnění-Odd.kl.onkologie 28.3.
00-53-62 Imunologická laboratoř 17.5.
00-53-63 Kardiologické odpoledne - I.interní kardioangiol.klinika 6.4.
00-53-64 Klub privátních gynekologů 19.4.
00-53-65 Doporučení ČKS pro farmakol.léčbu hypertenze - II.interní kl. 8.4.
00-53-66 Kam bude směřovat léčba hypertenze … -"- 9.4.
00-53-67 Dyslipoproteinémie -"- 10.4.
00-53-68 Seminář ORL kl. - FN U sv.Anny 13.4.
00-53-69 Seminář I.dermatoven.kl. - FN U sv.Anny 20.4.
00-53-70 Deprese u kardiol. a chronicky nemocných pacientů-Nový Lísk. 5.4.
00-53-71 Neuromuskulární symposium - FN Brno 6.4.
00-53-72 Odborný seminář Sdružení prakt.lékařů pro děti a dorost 14.4.
00-53-73 Koncepce léčby srdečního selhání a arteriální hypertenze-IDVPZ 25.4.
00-53-74 Klub privátních gynekologů 3.5.
00-53-75 Reprodukční a onkol.gynekologie-FN Brno,Porodnice 13.5.
00-53-76 Seminář ORL, FN U sv.Anny 11.5.
00-53-77 Klub privátních gynekologů 14.5.
00-53-78 ACI v léčbě hypertenze - Sdružení praktických lékařů 8.6.
00-53-79 Epidemiologie a prevence nádor.onemocnění - SPL 21.6.
00-53-80 Promární a sekund.prevence karcinomu prsu - SPL 20.9.
00-53-81 Totální náhrada ramenního kloubu - I.ortop.kl. FN U sv.Anny 17.5.
00-53-82 Význam betablokatorů v léčbě hypertenze - IDVPZ 7.6.
00-53-83 Kopřivky, potravinové alerdie - IDVPZ 14.6.
00-53-84 Benzodiazepinová závislost - IDVPZ 22.6.
00-53-85 Odborné přednášky Sdružení prakt.lékařů pro děti a dorost 22.6.
00-53-86 Klub privátních gynekologů 7.6.
00-53-87 Seminář TRN odd. - polikl.Viniční 235 28.9.
00-53-88 CHOPN a astma bronchiale - SPL 12.9.
00-53-89 Novinky v diagnostice mykobakt.infekcí-FN Brno KICH 4.10.
00-53-90 Problematika infekčních endokarditid -"- 15.11.
00-53-91 Mykózy.Antimyokotika -"- 13.12.
00-53-92 Méně obvyklé,život ohrožující syndromy v inf.lékařství 17.1.2001
00-53-93 Problematika katetrových sepsí 14.2.2001
00-53-94 Atypická antipsychotika - PL FN Brno 6.10.00
00-53-95 Atypická antipsychotika -"- 13.10.
00-53-96 Klub privátních gynekologů
00-53-97 Možnost sledování objekt.parametrů v psychiatrii-PL FN Brno 13.10.
00-53-98 Nově registrovaná psychofarmaka v letech 98-2000 -"- 20.10.
00-53-99 Problematika Denního sanatoria -"- 24.11.
00-53-100 Význam výživy v psychiatrii -"- 8.12.
00-53-101 Noradrenergní antidepresiva -"- 19.1.2001
00-53-102 Dermatoonkologický seminář - Dermatoven.kl.,FN Brno 20.10.00
00-53-103 III.zámecký dermatologický seminář - Slavkov 2 b 26.-27.5.00
00-53-104 Výskyt ORL nádorů …. - ORL kl.FN USA 12.10.
00-53-105 Použití radioizotopů v ortopedii - ORL posluch.FN USA 25.10.
00-53-106 Renezance nitrátové terapie isch.choroby srdeční-IDV PZ 25.10.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město