Výběr ze zápisů představenstva OSL ČLK Brno-měst

Zpráva ze zasedání 20. 6. 2000

 • výběrové řízení na MmB neproběhlo, termín je stanoven na 26.6. Zúčastní se dr. Kutal
 • Mgr. Prudil se zúčastnil projednávání stavovských předpisů v centrální ČLK dne 8.6.

Žádosti o licence:

 • dr. Červ - chirurgie, odb.zástupce, vedoucí lékař, lektor - doložena registrace nestátního zdr.zařízení, které spadá do působnosti ČLK Brno-venkov. Licence bude předána k vyřízení OSL Brno-venkov
 • dr. Riebel - chirurgie, odb.zástupce, ved.lékař, lektor - doplněna výše úvazku, doporučeno po
 • dr. Wilhelmová - klinická biochemie, vyjádření odborné sekce dosud chybí
 • dr. Zajíc - interna, doplněno vyjádření o praxi z Vyškova, doporučeno
 • dr. Váňová - oftalmologie OZ , doplněna výše úvazku a praxe od 1.7.1997, doporučeno
 • dr. Smržová - oftalmologie, doplněna výše úvazku, doporučeno
 • dr. Šejnohová - psychiatrie, doložena praxe, doporučeno
 • dr. Navrátilová - oftalmologie, doplněna výše úvazku, doporučeno
 • dr. Filová - vedoucí lékař gyn.por., doplnit výši úvazku
 • dr. Šachlová - funkční licence - enterální výživa, doporučeno
 • dr. Kratochvílová - ved.lékař, doplnit potvrzení o praxi
 • dr. Brhel - lektor, ved.lékař, doplnit potvrzení o praxi
 • dr. Hofírek - ved.lékař interna, doplnit potvrzení o praxi
 • dr. Richter - ved.lékař oftalmologie, prověřit příspěvky
 • dr. Pešlová - ved.lékař foniatrie, doporučeno
 • dr. Kraus - ved.lékař anesteziologie, doporučeno
 • dr. Spurný - ved.lékař radioterapie, doplnit potvrzení o praxi
 • dr. Zapletalová - ved.lékař všeobecné lékařství, doporučeno
 • dr. Homolka - ved.lékař tělovýchovné lékařství, doporučeno
 • doc. Synek - ved.lékař oftalmologie, doporučeno
 • dr. Mudrová - ved.lékař soudní lékařství, doporučeno
 • dr. Černý - ved.lékař neurologie, doporučeno
 • dr. Bednařík - ved.lékař gastroenterologie, doporučeno
 • dr. Kuklínek - ved.lékař lékařská imunologie, doporučeno
 • dr. Pazdírek - ved.lékař FBLR, doplnit potvrzení o praxi
 • dr. Hušek - ved.lékař patologie, doplnit potvrzení o praxi
 • dr. Novotný - ved.lékař hematologie, doporučeno
 • dr. Hemza - není člen našeho OSL, odloženo
 • dr. Kremlová - výjimka z licenčního řádu, obor endokrinologie, nedoporučeno
 • dr. Jelínková - hygiena a epidemiologie, doporučeno
 • dr. Deduch - ortopedie, lektor, ved.lékař, doporučeno
 • dr. Dohnalová - radiodiagnostika, doporučeno
 • dr. Němcová - výjimka z lic.řádu , obor alergologie, nedoporučeno
 • dr. Masnikosa - gyn.porodnictví, odloženo, neplatí čl.příspěvky
 • dr. Pálová - psychiatrie, není členka OSL, chybí praxe, odloženo

Žádosti o souhlas s vybavením:

 • dr. Rychnovská - alergologie, Obilní trh 3, předběžný souhlas, vystaveno
 • poliklinika Zahradníkova - prodloužení předb.souhlasu, vystavit s datem do 30.9.2000
 • Lab Med - schválení přístrojového vybavení - kontrolu provede doc.Soška
 • dr. Bogrová - praktický lékař, Janáčkovo divadlo-kontrolu provede dr.Weinberger
 • dr.Duroň - klinická onkologie, Viniční 235-kontrolu provedl dr. Mach, vystaveno
 • HCL laboratoř- předb.souhlas, Viniční 235, kontrola doc.Soška, odb.zást.není členem OSL,odloženo
 • dr. Bílková - klinická biochemie, nový souhlas - kontrolu provede doc. Soška
 • předseda přečetl dopis dr.Klimovičové, týkající se podmínek praxe k získání licence
 • dr. Bartáková zaslala nominaci na Rytíře lékařského stavu, navrhuje dr. Nováka - předáno čestné radě OSL
 • informace o semináři IDV PZ - dr.Bradáčová žádá zveřejnění ve Zpravodaji OSL, předáno redakční radě. Představenstvo souhlasí se zveřejněním
 • přečteno poděkování dr.Provazníkové, které nám zaslal její pacient. Vzato na vědomí
 • předseda informoval o schůzce předsedů OSL, které se koná v Praze 26.2. Zúčastní se místopředseda dr. Mach

Žádosti o garanci seminářů:

 • dr. Kantorek - 1 b
 • doc.Pospíšilová - 1b (vráceno z oddělení vzdělávání v Praze, spadá do naší kompetence)
 • Zpravodaj OSL vyjde pravděpodobně v srpnu 2000
 • dr. Hrbek - poukázal na problematiku ohledávání mrtvých těl - je povinností prakt. lékařů, nebo RZP? MUDr. Kaňovský sdělil, že této záležitosti se věnuje článek v posledním čísle Tempusu.

Zpráva ze zasedání 15. 8. 2000

Výběrového řízení na MmB 7.8.2000 se zúčastnil dr. Kutal.

Projednáno:

 • Agel s.r.o. - neurologie s EEG, Viniční 235
 • dr. Jičínská - dětská kardiologie, Kozí 5
 • dr. Matiašovicová - prakt.lékař pro děti a dorost, Medlánecká 23
 • dr. Kršková - gynekologie, Obilní trh 3
 • dr. Rychnovská - alergologie a klin.imunologie, Obilní trh 3
 • dr. Rozinková - psychiatrie, Lýskova 2

Žádosti o licence:

 • dr.Hušek - ved.lékař patologie, doporučeno
 • dr. Skotáková - všeobecné lékařství - doporučeno
 • dr. Nevrtal - traumatologie - doporučeno
 • dr. Seidlová - anesteziologie, doporučeno
 • dr. Kaňovský - lektor, ved.lékař neurologie, doporučeno
 • dr. Šenkyříková - všeobecné lékařství, doporučeno
 • dr. Klimecký - ved.lékař ortopedie, doporučeno
 • dr. Kutá - lektor všeob.lékařství, doporučeno
 • dr. Lábrová - kardiologie, odloženo, upřesnit obor
 • dr. Konečná - interna, výjimka, nedoporučeno, chybí 1 rok
 • dr. Medková - alergologie, doplnit praxi, výši úvazku, odloženo
 • dr. Novák - gynekologie, doporučeno
 • dr. Snopková - gynekologie, doporučeno
 • dr. Kratochvílová - ved.lékař hygiena práce, doplněn praxe, doporučeno
 • dr. Němcová - odvolání, postoupeno do Olomouce

Žádost o souhlas s vybavením:

 • AKI - polikl.Horníkova, OG dr. Ohnútková, předběžný souhlas - vystaveno
 • dr. Flašar - RTG ordinace, nám.28.dubna 2, kontrolu provede dr.Caha
 • Monea - dr. Lněnička, změna
 • dr.Gálová - pediatrie, Bakalovo nábř., kontrolu provede doc.Soška
 • dr.Rotscheinová - pediatrie, Údolní, kontrolu dr.Caha
 • dr.Bílková - Wurmova 1c, nový souhlas, kontrolu provede doc.Soška
 • dr.Vašková - oční, Bubeníčkova, kontrolu provede doc.Kvapilíková
 • dr.Rychnovská - alergologie, Obilní trh, předběžný souhlas
 • dr. Linhart - gyn.por.,Halasovo nám., předběžný souhlas
 • dr. Fellerb - gyn.por., Běhounská 4/6, předběžný souhlas
 • dr. Sovadina - všeob.lékařství, Jugoslávská 13, předběžný souhlas
 • LabMed - U pošty 14, kontrola doc. Soška
 • Bohemia Medica - všob.lékařství, Křivánkovo nám., předběžný souhlas
 • dr. Kaňovský předal členům předst. výroční zprávu Hospicu Rajhrad - zaslal dr.Bystřický
 • upozornění Městské správy soc.zabezpečení na nesrovnalosti ve vystavování PN - předáno revizní komisi k dořešení
 • představenstvo projednalo žádost dr.Pátka - žádá o schválení výjimky, které spočívá ve snížení pracovního úvazku ved.pracovníka na 0,8. Členové předst.zastávají názor, že není vhodné, aby ved.pracovník měl úvazek ve ZZ menší než 1,0. Dr.Pátkovi bude zaslána odpověď s tímto rozhodnutím, schválena však bude na příštím zasedání předst., kdy bude usnášeníschopné
 • žádost IDVPZ o reference na dr.Zapletalovou, která má zájem pracovat jako školitelka v oboru všeob.lékařství. Tato lékařka je našemu OSL známa jako svědomitá a vysoce erudovaná lékařka - předst.doporučuje
 • předst.vzalo na vědomí dopis pacientky, ve kterém děkuje za příkladnou péči dr. Provazníkové
 • dopis z VZP, týkající se problematiky OCHRIP - předat sekci ARO k dořešení
 • projednány žádosti o přidělení bodu v rámci kont.vzdělávání - všem vyhověno
 • Zpravodaj OSL - do 15.9. stanovena uzávěrka, kancelář obvolá čl.představenstva a vyzve k napsání článku

Zpráva ze zasedání 11. 7. 2000
Výběrového řízení na MmB dne 26.6. se zúčastnil dr. Kutal.

Projednáno:

 • dr. Gálová - praktický lékař pro děti a dorost, Bakalovo nábř. 1
 • dr. Šejnohová - dětská a dorostová psychiatrie, Tomešova 1
 • dr. Nazari Marta - psychiatrie, B.Martinů 97
 • dr. A.exandr Šín - chirurgie, pol.Viniční 235
 • Vyhlašovatel doporučil u všech žadatelů uzavřeni smlouvy se zdravotními pojišťovnami
 • Dr. Mach podal zprávu ze schůzky předsedů OSL, která se konala dne 26.6.2000 v Praze
 • dr. Rath podal informace o změnách v nově připravovaném zákoně o veřejném zdravotním pojištění (snaha změkčit paragraf "Fišerové", v zákoně není usnesení o síti, návrh MZ na uzavírání rámcových smluv je min. na 5 let, nedohodnou-li se strany jinak, lépe definovat nositele výkonů, zmizel paragraf o výběrových řízeních)
 • mimořádný sjezd ČLK se bude konat 7.10. v hotelu Pyramida
 • řádný sjezd ČLK se bude konat 4.+ 5.11.2000
 • rozeslat návrh stavovského předpisu Finanční řád členům předst.

Žádosti o licence:

 • dr. Hofírek - ved.lékař interna - doporučeno
 • dr. Hemza - ved.lékař neurochirurgie - doporučeno
 • dr. Hlinomazová - lektor oftalmologie - doporučeno
 • dr. Masnikosa - gyn.por. - doporučeno
 • dr. Vančurová - oftalmologie - doporučeno
 • dr. Giacintov - lektor oftalmologie - doporučeno
 • dr. Pokora - psychiatrie - doporučeno
 • dr. Tomečková - interna - doporučeno
 • dr. Snopková - gyn.porodnictví , odloženo, neplatí čl.příspěvky
 • dr. Brhel - doplnil potvrzení o praxi - doporučeno
 • dr. Ševčík - ved.lékař A+R - doporučeno
 • prof. Dvořák - ved.lékař interna, doplnit potvrzení o praxi ( posl.4 roky)
 • dr. Pohanka - gyn.por., lektor - doplnit účast na kont.vzdělávání - doporučeno
 • dr. Pazdírek - doplnil potvrzení o praxi - doporučeno
 • dr. Filová - doplněna výše úvazku - doporučeno
 • dr. Gaillyová - ved.lékař lékařská genetika - doporučeno

Žádosti o souhlasy s vybavením:

 • LabMed - kontrolu provede doc. Soška
 • dr. Vašková - oční ordinace, polikl.Horníkova - kontrola doc.Kvapilíková
 • dr. Rotscheinová - pediatrie, Údolní - počkat na vyjádření dr. Cahy
 • Laboratoř HCL - nový odborný zástupce - vystaveno
 • dr. Kršková - gynekologie, vystaven předběžný souhlas
 • dr. Bílková - kontrolu laboratoře provede doc.Soška
 • dr. Bogrová - prakt.lékařství, Nár.divadlo, kontrolou pověřen dr. Weinberger
 • podepsány přihlášky absolventů LF do ČLK
 • odsouhlaseno bodové hodnocení vzdělávacích akcí v rámci kontinuálního vzdělávání ČLK
 • KICH - pět odborných seminářů , garantem je přednosta KICH doc.Chalupa
 • Sdružení prakt.lékařů - 12.9., garant dr. Novotná
 • představenstvo doporučilo zhotovení klimatizace v kanceláři OSL za přiměřenou částku
 • členové předst., ČR a RK dodají fotky ( webová stránka ČLK), příp. e-mail
 • ve dnech 17.-21.7. zastupuje předsedu dr. Mach
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město