Kancelář OSL ČLK Brno-město

D. Matějičná-tajemnice

Začátkem roku 2000 jsme, jako každoročně, rozesílali všem členům OSL Brno-město složenky na zaplacení členského příspěvku na r.2000. Tuto složenku provázel dopis, ve kterém bylo mimo jiné napsáno, že na složence v kolonce variabilní symbol má být uvedeno rodné číslo plátce.

Bohužel se tak v mnoha případech nestalo a do naší kanceláře nám přicházejí platby od neidentifikovatelných plátců. V minulých letech nám Česká pošta zasílala ústřižek složenky a tak jsme mohli plátce odhalit. Nyní však, po zavedení nových složenek tomu tak není a zjistit plátce začal být velký problém. Pro zajímavost vám zde otiskujeme Soupis převodu plateb, který nám zasílá Česká pošta. Tento Soupis je jediný doklad, který o vaší platbě máme. Pod kódem VS jsou rodná čísla, nebo 0.
V dohledné době budeme rozesílat dopisy lékařům, kteří nezaplatili ve stanoveném termínu čl.příspěvky. Obdrží ho i ti lékaři, kteří sice příspěvek zaplatili, ale z důvodu absence rodného čísla jsme jim platbu nemohli připsat.

Pokud si je některý lékař vědom, že rodné číslo na složenku neuvedl, může poslat kopii ústřižku složenky do naší kanceláře již nyní.
Děkuji.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město