Úvodník

Kam dál?

Vážené kolegyně a kolegové,

dostáváte do rukou další číslo časopisu brněnské lékařské komory. Je již připraveno obnovenou redakční radou (její složení si můžete přečíst v tiráži), která byla zvolena a schválena na prvním zasedání nového představenstva OSL ČLK, vzešlého z nových voleb konaných 7.února 2000.
Dovolte mi, abych zde jako "nezúčastněný", tedy nečlen redakční rady , ale jako její častý souputník, poděkoval za veškerou dosavadní činnost ve prospěch našeho časopisu členům minulé redakční rady prof. MUDr.Romanu Čerbákovi, CSc., prim MUDr. Miluši Hamplové a paní Dagmar Matějičné. Paní primářka redakční radu v minulém období vedla. Profesor Čerbák před lety jako předseda OSL přišel s takovou koncepcí časopisu, s jakou se setkáváte, časopis prosadil pomáhal budovat a zásadně korigoval jeho obsah. Nyní bohužel (bohužel pro brněnské OSL) vzhledem k povolání do Čestné rady ČLK není členem redakční rady současné. Je to škoda, nedá se nic dělat, a nová redakční rada se bude muset snažit tuto mezeru zaplnit. Budeme jí všichni nápomocni. Nicméně očekávám, že pan profesor se aktivit v našem časopise nevzdá zcela, a že jeho příspěvky budeme vídat (a vítat) i nadále. Dáša Matějičná je v redakční radě zcela nepostradatelná,a zůstává i v nové. Hodně zdaru.
Kam dál? zní otázka v nadpise úvodníku. Kam dál s časopisem je jasno - k více informacím, které třeba nejsou dostupné jinde, k větší atraktivnosti, čtivosti, k bohaté brněnské inzerční aktivitě, a to jak v tištěné, tak elektronické formě časopisu.
Kam dál v brněnské lékařské komoře je jasno také : držet současný kurs, o kterém se po volební valné hromadě domníváme, že je správný. To znamená stejná pozornost věnovaná nemocničním i privátním kolegům, intenzivní a korektní komunikace se státní správou a plátci zdravotní péče, dokonalý administrativní servis, dokonalý právní servis.
Kam dál v celé ČLK je otázka spíše pro všechny delegáty sjezdu, kteří svým hlasováním směřování komory vlastně určují. Po posledním sjezdu si myslím, že i zde je ověřeno, že nastoupená cesta je správná. Brněnským delegátům (kteří tvoří velmi podstatné procento hlasujících) bych chtěl poděkovat za všechen čas, strávený na předchozích sjezdech, a vyjádřit potěšen nad tím, že se na dalších budeme opět setkávat. Delegáti OSL Brno-město byli prakticky všichni valnou hromadou potvrzeni, což dostatečně reflektuje důvěru kolegů v ně vkládanou.
Za sebe a za kolegy, zvolené do nového představenstva OSL, bych chtěl všem těm, kteří pro nás hlasovali, poděkovat, a zároveň vyjádřit naši snahu dostát svým závazkům. Budeme se nadále snažit dělat pro Vás to nejlepší, co svedeme.
Díky ještě jednou.
Přeji Vám všem krásné jaro, první s dvojkou na začátku.

Váš Petr Kaňovský

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město