Prázdninová úvaha

MUDr. Jiří Rašovský
předseda OS ČLK Brno-venkov

Vážení kolegové,

vždy touto dobou si přejeme klidné prožití prázdninového období, ale asi poprvé letos se nám uskutečnění tohoto přání nebude dařit. Celé zdravotnictví se povážlivě kymácí a není klidu v žádné oblasti. Nikdo nemá představu jakékoli budoucnosti. Nejistota existence mnohých nemocničních zařízení, nedohoda o ceně u ambulantních specialistů a v neposlední řadě i vypovídání automatické prolongace smluv praktickým lékařům. Rozkolísání systému takovýmto způsobem považuji za alarmující.

Pod vlivem těchto faktů dochází k absolutnímu pozastavování investic do zdravotnictví. Zvláště u nestátních zdravotnických zařízení jistě nedojde k jakékoli výměně amortisovaného technického vybavení ordinací, natožpak k jeho modernisaci, neboť nejistota v obnovení konkrétní smlouvy je veliká.

Pochybuji, že vše proběhne tak hladce, jak předpovídali představitelé zdravotních pojišťoven pro něž bude jediným kritériem úspora peněz, kterou bohužel vidí neustále jenom ve snižování počtu zdravotnických zařízení.

Je polovina roku, všechna zdravotnická zařízení mají smlouvu s VZP do konce roku 1999. Nikdo nedokáže říct v jakém harmonogramu budou uskutečňována výběrová řízení. Představa, že budu mít prolongovanou smlouvu měsíc od měsíce je absurdní. Nikdo nemá přesnou představu o kriteriích, která budou zohledňována v komisi výběrových řízení. Jak se tedy má zdravotnické zařízení připravit? Logicky bychom měli dostatečně dopředu vědět co zlepšit, jak si nejlépe zvýšit pravděpodobnost získání smlouvy.

Zúčastnil jsem se dohodovacího řízení o ceně v sekci praktických lékařů a viděl jsem ochotu, se kterou měla poskytnout ústřední VZP data do analytické komise. Pochybuji, že by v této situaci se chovala jinak. Jsou potom přijata rozhodnutí, jejichž dopad (snad až na pojišťovnu) není schopen nikdo odhadnout. Abychom za nějaký čas nelomili rukama nad neuváženou a překotnou redukcí stávající sítě zdravotnických zařízení

Komora deklaruje snahu po zakonzervování současného stavu a výpis výběrových řízení jen na nová místa . Předpokládejme, že určité zdravotnické zařízení projde touto peripetií a smlouvu získá. Já se však ptám na jak dlouho ? Opět na dobu určitou ? Budu moci svoje vybudované zdravotnické zařízení někomu předat nebo prodat? Budu se muset mašinerií výběrových řízení nechat za rok-dva opět převálcovat?

Ke všem jednáním ohledně výběrových řízení a sporů o ceně potřebuje ČLK zplnomocnění svých členů podané písemně. Proto bych chtěl touto cestou požádat naše členstvo o tento projev důvěry písemnou formou, která je k tomu nezbytná.

Několikrát v minulosti jsme ukázali všem, jak jsme nekompaktní, jak se výzvy ČLK míjejí u svých členů účinkem. Ministr zdravotnictví otevřeně v televizním vysílání pochybuje o jednotnosti stavu v případě nepodepisování dodatků ke smlouvám. Nebylo by načase zvednout tuto hozenou rukavici a říct nahlas
“ Když smlouvu vypovídáte, tak si ji nechte!” ?

Přesto bych chtěl popřát pěkný prázdninový čas všem našim členům a použít k tomu úsloví jednoho našeho kolegy : “Ať se daří!”

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město