Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové.
Ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou přede dveřmi. Alespoň radost z léta nám zůstává zachována, když už všechno ostatní nám působí převážně starosti.
Dlouho jsem odsouval psaní tohoto úvodníku, čekaje na nějakou pozitivní zprávu, kterou bych okomentoval, nebo na nějakou velkou zdravotnickou událost, nad kterou bych vyjádřil radost. Bohužel, nestalo se. Riskuji obvinění, že se řadím k těm, kteří šíří “blbou náladu”, ale připadal bych si opravdu jako “ten trochu divný”, kdybych šířil náladu jinou. Rekapitulujme: tzv. navýšení mezd vedlo u řady lékařů, placených podle tarifních tabulek, k faktickému snížení platu,
a to i tehdy, nebudeme-li počítat s inflací. Zařízení prostě musí vyjít s těmi penězi, co mají. A vše je stále dražší…. Iniciativní skupina poslanců v parlamentu protlačila novelu zákona o komorách ke druhému čtení, a to i přes výrazný odpor těch, kterých se tato věc bezprostředně týká – komor lékařské, stomatologické a lékárnické. Největší plátce zdravotnických služeb, VZP, oznámila, že bude nutno poskytnout státní dotaci, aby byla schopna platit za zdravotní péči o své pojištěnce až do konce roku. Kompetentní úřady patrně nejsou schopny vynutit platby sociálního a zdravotního pojištění od řady zaměstnavatelů.
A tak dále, a tak dále. V podstatě se jedná o Jobovy zvěsti, které v nás lékařích, zocelených lety předchozími, vyvolávají nejspíše jen lehce rezignovaný povzdech. Většina z nás jistě přemýšlí hlavně o svých pacientech, a méně o těchto margináliích. Je štěstím obyvatel této země, že lékaři takoví jsou.
O to více je nutno ocenit úsilí těch, kteří tvrdohlavě usilují o nápravu právě těchto věcí. Takto můžeme vnímat excelentní vystoupení Milana Kubka v televizní Aréně, takto můžeme vnímat aktivity Davida Ratha při jednání s úřady i o společné opozici proti novele zákona o komorách.
Co se vnitrokomorového dění týče, jako nesmírně pozitivní můžeme vnímat snahu o racionální hospodaření komory (což mne samotnému dělá radost asi nejvíce). Je nutno ušetřit peníze a vhodně je investovat. Osobně se nejvíc těším na to, až bude mít komora své vlastní, důstojné sídlo, představuji si něco jako reprezentativní dům na slušné pražské adrese, docela bych asi navrhl, abychom se na něj složili ještě mimo příspěvky. Vzhledem k tomu, že je mi jasné,
s jak napjatými rozpočty všichni v OSL i v centru hospodaříme, budu o tom do dalšího sjezdu přemýšlet….
U nás v Brně se podařilo vybavit kancelář novou výpočetní technikou, “zasíťovat” ji, podařilo se vytvořit webovou stránku, která by měla sloužit jako interaktivní servis pro členy OSL, ale i jiné lékaře. Najdete ji na adrese www.clkbrno.cz, a když si ji otevřete, zjistíte že obsahuje nejen elektronickou verzi tohoto časopisu, ale i elektronické verze stavovských předpisů, zdravotnických zákonů a podobně. Kromě dalšího informačního servisu a odkazů rovněž stránka slouží ke kontaktu s kanceláří (e-mailová adresa naší kanceláře je clkbrno@iqnet.cz), a naším záměrem do budoucna je vytvořit interaktivní právní poradnu. Záleží samozřejmě i na našich právnících….. Tím, kdo se nejvíce zasloužil o “digitalizaci” servisu OSL, je prim. MUDr. Jiří Mach. A jsem rád, že to zde mohu uvést.
Dále jsme poměrně nedávno svolali zástupce odborných sekcí, většinou jejich mluvčí. Dospěli jsme k názoru, že tzv. “tvorba sítě”, což je eufemismus
pro regulaci vstupu do systému zdravotní péče, by měla být spíše v rukou stavovské organizace, než v rukou pracovníků různých úřadů, a že především stavovská lékařská organizace jako je komora by měla tímto zásadním způsobem ovlivňovat dostupnost a kvalitu poskytované péče. Jednání zatím jen začala, požádali jsme odborné sekce o jejich názor, čekáme odpovědi do konce června. Jistě půjde o jednu z nejdůležitějších činností, o které Vás nadále budeme důkladně informovat.
Začátkem července se bude v Brně konat výjezdní zasedání představenstva ČLK. Výjezdní zasedání jsou novou tradicí, myslím si, velmi užitečnou. Pozvali jsme, jménem představenstva ČLK i jménem naším, k veřejné části tohoto zasedání všechny, o kterých se domníváme že zdravotnictví rozumí a pracují v Brně v jeho prospěch, a doufáme, že zasedání bude mimořádnou příležitostí provětrat všechny brněnské zdravotnické problémy v kruhu nejpovolanějších. Navíc doufám že už bude skutečně krásné, horké léto, které by snad mohlo navodit onu dobrou náladu…..

S přáním krásných, horkých a vydařených prázdnin
Váš Petr Kaňovský

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město