Nemocnice BOSKOVICE s.r.o.

  

             Nemocnice Boskovice s.r.o.
 

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

primář/ka dětského oddělení

Kvalifikační předpoklady:      vysokoškolské vzdělání lékařského směru
                                              specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství
                                              minimální praxe v oboru 8 let

 Požadavky:    organizační, komunikační a řídící schopnosti, samostatnost
                        zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve smyslu zák. č. 95/2004 Sb., v platném
                        znění
                        orientace v ekonomice zdravotnictví

K písemné přihlášce je třeba doložit:

  • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovní pozice, data vyhotovení
    a vlastnoručního podpisu uchazeče
  • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
  • potvrzení zdravotní způsobilosti dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
  • výpis z trestního rejstříku ne starší 90 dnů
  • doklad o členství v ČLK
  • ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře a o získání specializované způsobilosti dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění
  • písemný souhlas uchazeče s použitím jeho osobních údajů v předkládaném rozsahu pro účely výběrového řízení

Nabízíme:       nadstandardní finanční ohodnocení
                        možnost dalšího vzdělávání
                        práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení
                        dovolenou 5 týdnů   +   3 dny placeného zdravotního volna
                        k
valitní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, možnost ubytování

 

Předpokládaný nástup do funkce:            01. 12. 2023 nebo dle dohody

Písemné přihlášky včetně telefonního spojení a s požadovanými doklady je třeba zaslat  obálkou s označením „Výběrové řízení – primář/ka dětského oddělení - neotvírat“ na adresu:   

Nemocnice Boskovice s.r.o.
Personální oddělení
Otakara Kubína 179
680 01 Boskovice

nejpozději do 20. 10. 2023 do 13:00 hod. 

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného uchazeče.

V Boskovicích

                                                  Ing. Miloslav Kavka, MBA
                                                      jednatel společnosti

 

Nemocnice Boskovice s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 45305 | IČ: 26925974 | bankovní spojení: 1888779399/0800

telefon: 516 491 111 | fax: 516 491 606 | e-mail: info@nembce.cz I www,nemocniceboskovice.cz

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město