Fakultní nemocnice Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Jihlavská 20, 625 00 Brno přijme:

Lékaře (m/ž)

Požadavky:

  • ukončené VŠ vzdělání na LF v oboru všeobecné lékařství
  • vhodné pro absolventy i lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie

a intenzivní medicína, případně po zařazení do specializační průpravy v uvedeném oboru a ukončeným základním kmenem

  • zájem o příslušný obor
  • morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme:

  • příjemné pracovní prostředí v akreditovaném zdravotnickém zařízení
  • pestrou náplň pracovní činnosti s možností profesního růstu a vzdělávání
  • zaměstnaneckou podporu předatestačního a celoživotního vzdělání
  • celou řadu zaměstnaneckých benefitů v oblasti financí, služeb a volnočasových aktivit

Nástup: dohodou

Kontaktní osoba: profesní životopisy zasílejte na adresu zástupce přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pro LPP MUDr. Igora Sase
e-mail: Sas.Igor@fnbrno.cz

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město