Hospodaření OSL ČLK

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OSL ČLK BRNO-MĚSTO ZA OBDOBÍ OD 1. 1.–31. 12. 2000

P ř í j m y
příspěvky od lékařů3.196.918,00 Kč
úroky5.165,28 Kč
příjmy z inzerce23.300,06 Kč
CELKEM3.225.383,34 Kč

V ý d a j e
povinný odvod čl. příspěvků do centra
(za pracující lékaře – 687,00 Kč, za důchodce + absolventy – 250,00 Kč)
1.770.000,00 Kč
sociální pojištění133.662,00 Kč
nábytek do kanceláře32.990,00 Kč
spotřeba materiálu (kancelářské potřeby)44.687,50 Kč
opravy a údržba (výpočetní technika)826,50 Kč
poštovné + telefonní poplatky231.998,66 Kč
ostatní služby nevýrobní povahy73.497,50 Kč
(internet, služby IBC, www stránky, doména, technika - volby), hrubé mzdy(2 zaměstnanci, 2 právníci, účetnictví)662.864,00 Kč
cestovné23.351,00 Kč
občerstvení a dary44.270,90 Kč
ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce, odb. posudky)20.500,00 Kč
zdravotní pojištění46.270,00 Kč
náhrady za ztráty času127.650,00 Kč
ostatní náklady (poplatky bance, Kooperativa)12.369,00 Kč
náklady na časopis87.140,00 Kč
nájemné za sály16.200,00 Kč
CELKEM3.328.277,00 Kč

Stav hotovosti v bance k 31. 12. 2000 je 304.786,11 Kč.
Nevybrané příspěvky od neplatičů činí 420.000,00 Kč,
ale i z těchto příspěvků platí OSL Brno-město daň z příjmu, která za rok 2000 činí 69.796,00 Kč.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město