Revizní komise OSL ČLK v roce 2000

 1. Revizní komise pracovala v roce 2000 v tomto složení:
  MUDr. Svatopluk Dobeš
  MUDr. Renata Gaillyová
  MUDr. Marie Huvarová
  MUDr. Jitka Ryšánková, CSc.
  MUDr. Kamil Unger, CSc.
 2. Revizní komise řešila v roce 2000 celkem 255 případů.
  Ve 189 případech rozhodla o podání disciplinární žaloby
  na lékaře, proti kterému stížnost směřovala. V naprosté většině se jednalo o problematiku neplacení členských příspěvků. Revizní komise ve všech případech navrhla uložení pokuty ve výši 10 000 Kč. 52 % disciplinárních žalob bylo vzato zpět a to zejména proto, že došlo ke smírnému řešení sporu. Ve všech případech se revizní komise o takové smírné řešení pokouší.
 3. Příspěvky tak tvořily přibližně 74 % všech případů, kterými se revizní komise v roce 2000 zabývala. 14 % případů směřovalo proti zanedbání péče lékaři a v 10 % případů bylo lékařům vytýkáno neetické jednání, ať už pacienty (či příbuznými pacientů) nebo jinými lékaři.
 4. Při porovnání s rokem 1999 zjistila revizní komise následující:
  – počet řešených případů se zvýšil o 84 tj. o 49 %
  – počet stížností na zanedbání péče se zvýšil o 15 tj. o 71 %
  – počet stížností na neetické jednání se zvýšil o 7 tj. o 38 %
  – počet případů pro neplacení členských příspšvků se zvýšil o 57 tj. o 43 %
  (ve všech případech se rok 1999 = 100 %)
 5. Velkou část agendy revizní komise zabírá řešení problematiky neplacení členských příspěvků. Vzhledem k tomu, že členské příspěvky tvoří nejpodstatnější příjmovou položku ČLK, musí revizní komise trvat na jejich řádném placení a neplacení sankcionovat cestou podání disciplinární žaloby.
 6. Revizní komise sleduje se značným znepokojením zejména dramatický nárůst (v poměrných číslech) stížnosti pro zane-dbání péče. Byť se ve většině případů ukázaly stížnosti jako neopodstatněné, je nutno konstatovat, že uvedený trend je velmi nežádoucí. Revizní komise věnuje a v letech následujících nadále bude věnovat těmto případům mimořádnou pozornost.
 7. Revizní komise děkuje předchozí revizní komisi, která v roce 2000 ukončila svoji činnost, za její odpovědnou práci.
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město