Volná místa – nabídka

HLEDÁM ZDRAVOTNÍ SESTRU

do ordinace praktického lékaře v Brně,  nástup i velikost úvazku dohodou.

Kontakt na email: drbk@email.cz

telefonický kontakt: 797691824


MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, Žlutý kopec 7, Brno nabízí pracovní místo

 Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, aktuálně nabízí pracovní pozici

LÉKAŘ / LÉKAŘKA

ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE (OURO)

Oddělení urologické onkologie, které je ve svém oboru zcela unikátním pracovištěm přijme do pracovního poměru lékaře/lékařku. Nabízíme možnost rozvoje v celé řadě oblastí urologické operativy včetně roboticky asistované chirurgie.  Pozice je určená především pro ty lékaře/lékařky, kteří mají byť jen krátkou praxi v urologii, ukončený urologický kmen je velkou výhodou. 

 Požadavky

·         VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací

·         specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popř. ukončený urologický kmen

·         zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

·         pozitivní přístup k novým technologiím, především zájem o operativu

·         samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost

Nabízíme

·         možnost odborného a vědeckého rozvoje, práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení s moderními zdravotnickými přístroji

·         urologická operativa v celé šíři výkonů, především onkologická a rekonstrukční (otevřená, laparoskopická), perspektiva zaškolení v robotické operativě na systému daVinci

·         ambulantní provoz i úzká mezioborová spolupráce

·         možnost zapojit se do výzkumných projektů a klinických studií

·         motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou (odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění)

·         onkologický a rizikový příplatek od nástupu, možnost osobního příplatku a odměn

·         týdenní pracovní doba 40 hod. týdně

·         nástup dle dohody

 MOÚ poskytuje široké spektrum zaměstnaneckých benefitů:

·         dotované závodní stravování - teplá strava přímo v místě pracoviště

·         příspěvky na rekreaci, wellness, sport, kulturu, penzijní či životní pojištění dle vlastního výběru v rámci osobního účtu zaměstnance

·         1 Sick-Day (možnost čerpat 1 den zdravotní volno)

·         zvýhodněný telefonní tarif pro zaměstnance 

·         možnost čerpat bezúročné sociální půjčky

·         peněžní dary z fondu kulturních a sociálních potřeb

·         aktuálně slevy 6 - 18 % u CK Alexandria na pobytový zájezd

·         aktuálně sleva 25 % na produkty Pojišťovny VZP (cestovní pojištění, pojištění domácnosti apod.) zahrnující i rodinné příslušníky

·         klubová karta INFINIT + (slevy 15 - 30 % na produkty)


Bližší informace o nabízené pozici podá prim. MUDr. Jan Doležel, Ph.D., e-mail: dolezel@mou.cz , tel.: 543131167 


MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, Žlutý kopec 7, Brno nabízí pracovní místo

 

KLINIKA OPERAČNÍ ONKOLOGIE   

-      ODDĚLENÍ MAMOKUTÁNNÍ A ONKOPLASTICKÉ CHIRURGIE 

Masarykův onkologický ústav nabízí pracovní místo lékaře / lékařky na Oddělení mamokutánní a onkoplastické chirurgie, které je ve svém oboru zcela unikátním pracovištěm. Oddělení zajišťuje chirurgickou péči o pacienty s nádory prsu a kůže, včetně onkoplastických postupů.

Požadavky 

·      VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací

·      zájem o operativu nádorů prsu a kůže

·      specializovaná způsobilost v oboru chirurgie, plastické chirurgie nebo gynekologie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů výhodou

·      zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

·      samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pozitivní přístup k novým technologiím

·      zájem o publikační aktivity (není podmínkou)

Nabízíme

·      práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení s moderními zdravotnickými přístroji

·      možnost odborného a vědeckého rozvoje

·      motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou (odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění)

·      onkologický a rizikový příplatek od nástupu, možnost osobního příplatku a motivačních odměn

·      týdenní pracovní doba 40 hod. týdně

·      nástup dle dohody    

 

MOÚ poskytuje široké spektrum zaměstnaneckých benefitů:

·      dotované závodní stravování - teplá strava přímo v místě pracoviště

·      příspěvky na rekreaci, wellness, sport, kulturu, penzijní či životní pojištění dle vlastního výběru v rámci osobního účtu zaměstnance

·      1 Sick-Day (možnost čerpat 1 den zdravotní volno)

·      zvýhodněný telefonní tarif pro zaměstnance

·      možnost čerpat bezúročné sociální půjčky

·      peněžní dary z fondu kulturních a sociálních potřeb

·      aktuálně slevy 6 - 18 % u CK Alexandria na pobytový zájezd

·      aktuálně sleva 25 % na produkty Pojišťovny VZP (cestovní pojištění, pojištění domácnosti apod.) zahrnující i rodinné příslušníky

·      klubová karta INFINIT + (slevy 15 - 30 % na produkty)  

 

V případě zájmu vyplňte DOTAZNÍK PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ.
 

Bližší informaci o nabízené pozici podá prim. doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D., kontaktní telefon: 543 135 249 nebo 603 996 470, email: coufal@mou.cz

 


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Dermatovenerologické oddělení, Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

Lékaře/ku

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání na LF v oboru všeobecné lékařství
 • specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie
 • zájem o práci v ambulanci
 • morální a občanská bezúhonnost 

Nabízíme:

 • práci v perspektivním kolektivu
 • pestrou náplň pracovní činnosti s možností neustále růst a vzdělávat se
 • práci u největšího poskytovatele zdravotních služeb v Jihomoravském kraji  
 • celou řadu zaměstnaneckých benefitů v oblasti financí, služeb a volnočasových aktivit

Nástup: dohodou

Kontaktní osoba: profesní životopisy zasílejte na adresu primářky Dermatovenerologického  oddělení, MUDr. Olgy Faustmannové, Ph.D., MBA,
e-mail: Faustmannova.Olga@fnbrno.cz

 


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, RHB oddělení,Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

Lékaře/lékařku – zástup za MD

 Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání LF v oboru všeobecné lékařství
 • specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína vítána nebo ukončený základní (interní, chirurgický, pediatrický, ortopedický nebo neurologický) kmen
 • zájem o příslušný obor
 • morální a občanská bezúhonnost

 Nabízíme:   

 • práci na akreditovaném pracovišti na ambulanci i na lůžkovém oddělení
 • zázemí druhé největší fakultní nemocnice v ČR pro další odborný rozvoj a růst
 • zaměstnaneckou podporu předatestačního a celoživotního vzdělání
 • pestrou náplň pracovní činnosti s možností neustále růst a vzdělávat se
 • celou řadu zaměstnaneckých benefitů v oblasti financí, služeb a volnočasových aktivit

 Nástup: dohodou

 Kontakt: profesní životopisy zasílejte na adresu primářky Rehabilitačního oddělení
 MUDr. Miluše Juráškové, e-mail:
Juraskova.Miluse@fnbrno.cz

 


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, II. A-R oddělení, Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

Lékaře/ku

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání na LF v oboru všeobecné lékařství
 • vhodné pro absolventy i lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie    a intenzivní medicína nebo po ukončení základního kmene
 • morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme:

 • práci v perspektivním kolektivu
 • pestrou náplň pracovní činnosti s možností neustále růst a vzdělávat se
 •  zaměstnaneckou podporu předatestačního a celoživotního vzdělání
 • zázemí druhé největší fakultní nemocnice v ČR pro další odborný rozvoj a růst
 • celou řadu zaměstnaneckých benefitů v oblasti financí, služeb a volnočasových aktivit

Nástup: dohodou

Kontaktní osoba: profesní životopisy zasílejte na adresu primářky II. anesteziologicko-resuscitačního oddělení, MUDr. Dagmar Seidlové, Ph.D.,
e-mail: 
Seidlova.Dagmar@fnbrnno.cz


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Gynekologické-porodnická klinika,Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

 

Vedoucího lékaře Centra asistované reprodukce 

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání LF v oboru všeobecné lékařství
 • specializovaná způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. v oboru gynekologie a porodnictví
 • zájem o obor
 • praxe v oboru
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • morální a občanská bezúhonnost

 

Nabízíme:

 • volné pracovní místo vedoucího lékaře na plný úvazek u největšího poskytovatele zdravotních služeb v Jihomoravském kraji
 • možnost dalšího vzdělávání v oboru
 • možnost zapojení se do vědecko-výzkumných aktivit centra a kliniky
 • možnost podílet se na pregraduální i postgraduální výuce v rámci LF MU
 • možnost realizace operativy v celém rozsahu oboru
 • možnost Ph.D. studia
 • nadstandardní platové podmínky
 • stabilní zaměstnání s akcentem poskytovat nejlepší medicínskou péči pro pacientky
 • celou řadu benefitů z oblasti finanční, služeb a volnočasových aktivit


Nástup:
dohodou 

Kontakt: Profesní životopisy zasílejte elektronicky na e-mail: kaderkova.katerina@fnbrno.cz

 


NABÍZÍME POZICI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V BRNĚ

Odměna za běžnou pracovní dobu je 100.000,- Kč čistého. Bez služeb a víkendů.
Pracovní doba 8 - 16 hod.
K dispozici auto, PC, MT a jiné benefity.

Nástup od 1. 5. 2020.

Bližší informace na tel.: 778 493 740

mail: be.ma@centrum.cz

 

 


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

radiologického asistenta/tku

Požadavky:

·           odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 96/2004

          Sb., v platném znění

·            kreativnost a schopnost pracovat v týmu

·            zdravotní způsobilost

·            aktivní přístup k práci

·            občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

·  práci u největšího zaměstnavatele ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji

·  příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců

·  celou řadu zaměstnaneckých výhod

·  možnost ubytování pro mimobrněnské zájemce

Předpokládaný nástup: dohodou

Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková,
e-mail: stehlikova.alena@brno.cz

 


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

 fyzioterapeuta/tku

Požadavky:

 • odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění
 •  zdravotní způsobilost
 • aktivní přístup k práci
 • občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

 • práci u největšího zaměstnavatele ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji
 • příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců
 • celou řadu zaměstnaneckých výhod
 • možnost ubytování pro mimobrněnské zájemce

Předpokládaný nástup: dohodou

Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková,
e-mail: stehlikova.alena@brno.cz

 

 


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

všeobecnou sestru

Požadavky:

 

·           odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 96/2004     Sb., v platném znění

·           zdravotní způsobilost

·            aktivní přístup k práci

·            občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

·            práci u největšího zaměstnavatele ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji

·            příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců

·            celou řadu zaměstnaneckých výhod

·            možnost ubytování pro mimobrněnské zájemce

Předpokládaný nástup: dohodou

Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková,
e-mail: stehlikova.alena@brno.czFAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

praktické sestry (zdravotnické asistenty-tky)

Požadavky:

 • odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 21b zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění
 • vhodné i pro absolventy
 • kreativnost a schopnost pracovat v týmu
 • zdravotní způsobilost
 • aktivní přístup k práci
 • občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

 • práci u největšího zaměstnavatele ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji
 • příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců
 • celou řadu zaměstnaneckých výhod
 • možnost ubytování pro mimobrněnské zájemce
   

Předpokládaný nástup: dohodou

Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková,
e-mail: stehlikova.alena@brno.czFAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Gynekologicko-porodnická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno přijme

 

Lékaře/ky

Požadavky:

- ukončené VŠ vzdělání LF

- zájem o obor gynekologie a porodnictví

- vhodné pro absolventy LF a dále pro lékaře/ky zařazené do specializační průpravy
   v příslušném oboru specializačního vzdělávání či s ukončenou specializací v oboru

- morální a občanská bezúhonnost

 Nabízíme:

- volné pracovní místo na plný úvazek u největšího poskytovatele zdravotních služeb
  v Jihomoravském kraji

- platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

- možnost dalšího vzdělávání v oboru

- ubytování pro mimobrněnské uchazeče

- celou řadu benefitů z oblasti finanční, služeb a volnočasových aktivit

Nástup: ihned nebo dohodou

Kontakt:
Profesní životopisy zasílejte elektronicky na Oddělení organizace řízení, Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: Navratilova.Jana@fnbrno.cz

 


PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO, Húskova 2, 618 32 BRNO

přijme konziliárního internistu.

Kvalifikační předpoklady: specializační způsobilost v oboru vnitřní lékařství
Úvazek 1,0; možno i na zkrácený úvazek dle domluvy.

Nabízíme klidné prostředí, možnost kariérního postupu.

Kontakt:
MUDr. Ivo Straka, strakai@pnbrno.cz
telefon: 548 123 358


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Gynekologicko-porodnická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno přijme

 Lékaře/ku - gynekologa a porodníka

Počet míst: 1

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání na LF obor všeobecné lékařství
 • specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví, případně lékař zařazený do specializační průpravy s ukončeným základním kmenem v gynekologicko-porodnickém oboru
 • způsobilost k výkonu povolání lékaře v souladu s ust. § 3 zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • nostrifikace diplomu o dosažené specializaci a Uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře na území ČR, doklad o povolení k pobytu (v případě zájemců – cizinců o pracovní místo) v souladu s částí 7 zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění 

Nabízíme:

 • práci v perspektivním kolektivu
 • možnost získání evropského certifikátu pro gynekologii a porodnictví EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology)
 • možnost dalšího profesního rozvoje
 • možnost ubytování pro mimobrněnské zaměstnance
 • celou řadu zaměstnaneckých výhod v oblasti finanční, volnočasových aktivit a služeb

Nástup: ihned nebo dohodou

Kontakt: 
Profesní životopisy zasílejte na adresu Sekretariátu Gynekologicko-porodnické kliniky, Ing. Kateřina Kaderková, MBA
e-mail: Kaderkova.Katerina@fnbrno.cz
 
tel.: 532 233 843


DO ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ V CENTRU BRNA

přijmeme zdravotní sestru na úvazek 6 hodin denně, nástup 1. 3. 2019 nebo dle dohody.

Kontakt:
606 348 311


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 přijme

porodního asistenta/ku

Požadavky:

·           odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění

·            zdravotní způsobilost

·            občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

·            práci u největšího zaměstnavatele Jihomoravského kraje

·            příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců

·            možnost ubytování pro mimobrněnské zaměstnance

·            celou řadu zaměstnaneckých benefitů v oblasti financí, služeb a volnočasových aktivit

 

Předpokládaný nástup: dohodou

Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková,
e-mail: stehlikova.alena@fnbrno.cz

 

 

 


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 Brno, přijme

dětskou sestru 
 
Požadavky:
·       odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 5a zákona č.  96/2004 Sb., v platném znění
·       zdravotní způsobilost
·       aktivní přístup k práci
·       občanská a morální bezúhonnost
 
Nabízíme:
 
·       práci u největšího zaměstnavatele ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji
·       příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců
·       možnost ubytování pro mimobrněnské zaměstnance
·       celou řadu zaměstnaneckých benefitů v oblasti financí, služeb a volnočasových aktivit
 
Předpokládaný nástup: dohodou
 
Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková
e-mail:  stehlikova.alena@fnbrno.cz 

©2004-2021 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix